Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Sesja Rady Miasta Mielca 30 października 2014

Opublikowano: 2014-10-28 15:23:03, przez: admin, w kategorii: Samorządy

MIELEC. Radni zdecydują o wysokości podatków od nieruchomości i od środków transportu.

Fot. mielec.pl

Fot. mielec.pl

 

XLIV sesję Rady Miejskiej w dniu 30 października (czwartek) br. o godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim w sali im. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Prezydenta Miasta z działalności międzysesyjnej.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

- o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2014 - 2018;

- zmian w budżecie miasta Mielca na 2014 r.

- Podjęcie uchwał w sprawach:

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok;

- zwolnień w podatku od nieruchomości w 2015 r.;

- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok;

- obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2015 rok;

- zatwierdzenia taryfy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2015 rok;

- przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”.

 

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

- wynajmu kiosku stanowiącego własność Gminy Miejskiej Mielec położonego w Mielcu na terenie Placu Armii Krajowej;

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Mieleckiego Parku Przemysłowego obszar „B Wojsław”;

- sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości miejskiej na rzecz jej użytkownika wieczystego;

- wystąpienia do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o przekazanie na rzecz Gminy Miejskiej Mielec prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w wieczystym użytkowaniu Gminy Miejskiej Mielec;

- przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Mielec na lata 2013 – 2030*;

 

6. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasta Tarnowa;

Wybierz studia w WSPiA

7. Prezentacja pt. Wyniki ogólnopolskiego badania umiejętności trzecioklasisty, sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego w 2014 roku uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec.

8. Informacja o oświadczeniach majątkowych.

9. Zapytania i wolne wnioski. Zamknięcie obrad

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij