Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Konferencja „Czy stracone pokolenie? Młodzież i jej dylematy na początku XXI w.”

Opublikowano: 2014-05-19 20:20:24, przez: admin, w kategorii: Praca

PRZEMYŚL. Jutro rozpoczyna się międzynarodowa konferencja naukowa. Udział wezmą naukowcy z Polski, Ukrainy i innych krajów.

Konferencja „Czy stracone pokolenie? Młodzież i jej dylematy na początku XXI w.”

 

Jednym z głównych problemów początku XXI wieku w Europie jest sytuacja młodzieży. Pokolenie młodych osób staje przed szeregiem problemów związanych z wejściem na rynek pracy, zakładaniem rodziny, emigracją czy udziałem w życiu publicznym. Z jednej strony młodzież jest zagrożona marginalizacją i wykluczaniem gdyż stoi na peryferyjnych pozycjach w społecznej strukturze. Z drugiej strony ulokowanie młodzieży na peryferiach z dala od metropolii np. na pograniczu sprawia, że wchodzenie w dorosłość napotyka na poważne blokady. Dzisiaj istotna jest diagnoza tych problemów i analiza pojawiających się nań reakcji. Być może te strategie nie tyle będą pasywne co aktywne i dzięki temu może dojść do znacznych przeobrażeń w sferze kulturowej. Młodzież może przyczynić się jak mawiał Karl Mannheim do odnowy społeczeństwa, do jego rewitalizacji. Na obszarach peryferyjnych i nie tylko młoda generacja może stanowić czynnik zmian i być zaczynem nowych zjawisk i procesów. Dzięki nim młodzież nie tyle będzie burzycielem i taranem dotychczasowego ładu a stanie się czynnikiem jego modernizacji. Wiedza na temat młodzieży pozwoli też na diagnozę tego co aktualnie dzieje się ze społeczeństwem gdyż młodzież jest czułym barometrem i wskaźnikiem napięć i konfliktów jakie się pojawiają w wyniku szybkich i gwałtownych zmian w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.Te istotne tematy wymagają naukowej dyskusji, gdyż zaniechanie jej może wiązać się z poważnymi konsekwencjami w przyszłości. Istotnym, oprócz wskazanych zagadnień, tematem do dyskusji jest również opracowanie wspólnych, międzynarodowych standardów metodologicznych związanych z badaniem młodzieży w Europie Środkowej i Wschodniej.

Wtorek, 20 maja 2014 r.

8:30 – 12:00 Rejestracja (Kolegium Wschodnie, Aula )

12:00 – 12:15 Uroczyste Rozpoczęcie Konferencji (Kolegium Wschodnie, Aula )

12:15 – 14:30 Sesja plenarna I (Kolegium Wschodnie, Aula)

Przewodniczą

ks. Dr hab. Prof. UR, PWSW Witold Jedynak (Uniwersytet Rzeszowski, PWSW w Przemyślu)

Dr hab. Prof. Larisa Chyżniak (Uniwersytet w Charkowie, Ukraina)

Dr hab. Prof. UJ Marian Niezgoda (Uniwersytet Jagielloński) Czy pokolenie może być stracone?

Dr hab. Prof. Ludmiła Sokóriańska (Uniwersytet w Charkowie, Ukraina) Протестний потенціал студентської молоді: чинники актуалізації

Dr hab. Prof. UZG Maria Zielińska (Uniwersytet Zielonogórski) Co wiemy, czego nie wiemy, co wiedzieć powinniśmy o polskiej młodzieży. Próba syntezy obszarów badawczych

Dr hab. Prof. Swietłana Szczudło (Uniwersytet w Drohobyczu, Ukraina) Молодь українсько-польського пограниччя: погляд по обидва боки кордону

Dr hab. Prof. UO Teresa Sołdra-Gwiżdż (Uniwersytet Opolski) Wyjechać czy zostać? Rynek pracy a aspiracje zawodowe i edukacyjne, plany i dążenia życiowe opolskiej młodzieży

13:55-14:30 Dyskusja

14:30 – 15:30 Przerwa (Kolegium Nowe)

 

15:30-18:00 Obrady w Sekcjach

15:30-18:00 Sekcja I Emigracja, kapitał społeczny na peryferiach

(Kolegium Wschodnie, sala 119, I piętro)

Przewodniczą

Dr hab. Prof. UO Teresa Sołdra-Gwiżdż (Uniwersytet Opolski)

Dr hab. Prof. Witalij Oniszczuk (Uniwersytet w Odessie, Ukraina)

Dr Hubert Kotarski (Uniwersytet Rzeszowski) Kapitał społeczno-kulturowy młodzieży Europy Środkowo-Wschodniej – czynniki tożsamości i pozycji społecznej oraz politycznej studentów z Polski, Słowacji, Węgier i Rumunii

Dr Piotr Długosz (Uniwersytet Rzeszowski, PWSW w Przemyślu) Stracone pokolenie dla pogranicza? Młodzież jako czynnik marginalizacji peryferii

Dr Iryna Mirczuk (Uniwersytet w Drohobyczu, Ukraina) Інформаційні технології у житті сучасної української та польської молоді: порівняльний аналіз

Dr Ludmiła Juzwa (Uniwersytet w Kijowie, Ukraina) Цілі vs Цінності університетської молоді

Mgr Maria Pacuska (Uniwersytet Warszawski) Bezrobotni czy robotni? Diagnoza sytuacji absolwentów szkół wyższych na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej

Dr Aleksandra Proc (Uniwersytet w Drohobyczu, Ukraina) Стан дотримання прав та основоположних свобод людини в Україні та Польщі: оцінка молоді

Mgr Ewa Krzaklewska (Uniwersytet Jagielloński) Międzynarodowy przegląd polityki młodzieżowej na Ukrainie z ramienia Rady Europy – główne wnioski i rekomendacje

Dr Bogdanna Gwozdecka (Uniwersytet w Drohobyczu, Ukraina) Еміграційні установки молоді західного пограниччя України

17:30-18:00 Dyskusja

15:30-18:00 Sekcja II Czas wolny, style życia (Kolegium Wschodnie, sala 118, I piętro)

Przewodniczą

Dr hab. Prof. UZG Maria Zielińska (Uniwersytet Zielonogórski)

Dr hab. Prof. Ludmiła Sokóriańska (Uniwersytet w Charkowie, Ukraina)

Dr Wioleta Bryniewicz (Uniwersytet Szczeciński) Czas wolny a jakość życia. Dylematy młodego pokolenia

Dr Katerina Tiagło (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy w Kijowie, Ukraina) Літературні смаки та очікування молодих читачів: конформізм чи інновації?

Dr Zofia Remiszewska (Uniwersytet Opolski) Zadania ponadosobiste młodych a droga ku eudajmonii

Mgr Ewa Pietrucha (Uniwersytet Łódzki) Emo-cje współczesnej młodzieży. Subkultura Emo jako przykład zagubienia młodzieży w ponowoczesnym świecie

Mgr Joanna Garbulińska-Charchut (Akademia Ignatianum w Krakowie) Sponsoring wśród studentek polskich uczelni katolickich

Dr Mariusz Palak (Uniwersytet Rzeszowski) Wartości i cele życiowe młodych mieszkańców Rzeszowa

Mgr Katarzyna Popek (Uniwersytet Łódzki) Wymiary błądzenia kulturowego w kontekście nieustannego poszukiwania własnej drogi życiowej. Inspiracje postawą Don Kichota wśród młodzieży

Lic. Dominika Winogrodzka (Uniwersytet Jagielloński) Przeciw bezrobociu. Indywidualne strategie samopomocowe polskich młodych prekariuszy i prekariuszek

17:30-18:00 Dyskusja

15:30-18:00

Sekcja III Wokół problemów pokolenia

(Kolegium Wschodnie, sala 9, parter)

Przewodniczą

Dr hab. Prof. UJ Marian Niezgoda (Uniwersytet Jagielloński)

Dr hab. Prof. Witalij Dokasz (Uniwersytet w Czerniowcach, Ukraina)

Dr Łucja Kapralska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) Pokolenie podłączonych. O cechach pokoleniowych współczesnej młodzieży w aspekcie użytkowania Internetu

Dr Wojciech Broszkiewicz (Uniwersytet Rzeszowski, PWSW w Przemyślu), Autocharakterystyki młodzieży studenckiej według cech socjo-demograficznych

Dr Marta Pawelec, Anna Mazur (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) Funkcjonowanie współczesnej rodziny w percepcji młodzieży licealnej

Dr Łukasz Jurek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Pokolenie Y na rynku pracy: problemy i wyzwania

Dr Katarzyna Kowalczuk (Centrum Badania Opinii Społecznej) Emigracja, edukacja, akceptacja – strategie młodych wobec bezrobocia

Dr Marzena Mamak-Zdanecka, Dr Agata Maksymowicz (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) Kompetencje absolwentów wyższych uczelni na rynku pracy w kontekście monitoringu losów absolwentów

Mgr Michał Dobrołowicz (Uniwersytetu Warszawski) Czy sytuacja polskiego Pokolenia Y na rynku pracy to sytuacja anomijna? Próba opisu strategii zawodowych młodych Polaków w oparciu o teorię anomii Roberta K. Mertona

Mgr Adrianna Gałuszka (Uniwersytet Rzeszowski) Młodzi prekariusze

Dr Juriy Dmitriszin (Uniwersytet w Drohobyczu, Ukraina) Основи правового регулювання молодіжної політики в Україні

17:30-18:00 Dyskusja

15:30-18:00

Sekcja IV Młodzież i społeczeństwo

(Kolegium Wschodnie, sala 113, I piętro)

Przewodniczą

Dr Sławomir Solecki (PWSW w Przemyślu)

Dr Aleksandra Proc (Uniwersytet w Drohobyczu, Ukraina)

Dr hab. Prof. Wiktor Chigrin (Uniwersytet w Symferopolu, Ukraina) Молодь як частина сільського соціуму

Dr Iwona Butmanowicz-Dębicka (Politechnika Krakowska) Strategie poprzedzające wejście pracy młodzieży studenckiej – „bezdecyzyjność” i presja czasu

Dr Olena Chodus (Uniwersytet w Dniepropietrowsku, Ukraina) «Я-для-інших» як стратегія самопрезентації. до питання актуалізації візуальних маркерів ідентичності

Dr Longina Strumska-Cylwik (Uniwersytet Gdański) Młodzież w cyberprzestrzeni w kontekście jawnych

i ukrytych przekazów medialnych – szanse i zagrożenia wirtualnych światów

Dr hab. Prof. Wiktor Gorodianenko (Uniwersytet w Dniepropietrowsku, Ukraina) Колективна пам’ять як інструмент конструювання ідентичності молоді

Mgr Ewelina Cazottes (Ecole Doctorale Sciences Sociales, Université Paris 8) Dzieci ulicy – wczoraj i dziś. Zjawisko w perspektywie działań pomocowych

Mgr Marta Tomaszewska (Uniwersytet Warszawski) Strategie stawania się księdzem. Trudności i dążenia współczesnych kleryków

Dr Tomasz Paklepa (UMCS w Lublinie) Wyjadą czy zostaną? Wrócą czy nie wrócą? O uwarunkowaniu prognoz w naukach społecznych – na przykładzie procesów migracyjnych

17:30-18:00 Dyskusja

 

Środa, 21 maja 2014 r.

9:00 – 11.10 Sesja plenarna II (Kolegium Wschodnie, Aula )

Przewodniczą

Dr hab. Prof. UJ Marian Niezgoda (Uniwersytet Jagielloński)

Dr hab. Prof. Swietłana Szczudło (Uniwersytet w Drohobyczu, Ukraina)

9:00-9:20 ks. dr hab. Prof. UR Witold Jedynak (Uniwersytet Rzeszowski, PWSW w Przemyślu) Religijność i moralność polskiej młodzieży na przełomie wieków

9:20-9:40 Dr hab. Prof. Witalij Dokasz (Uniwersytet w Czerniowcach, Ukraina) Релігійність молоді: стан, форми вияву, релігійні практики

9:40-10:00 Dr hab. Prof. UW Marta Zahorska-Bugaj (Uniwersytet Warszawski) Popularność i „obciach” w środowisku gimnazjalistów

10:00-10:20 Dr hab. Prof. Larisa Chyżniak (Uniwersytet w Charkowie, Ukraina) Академічний опір студентів вищих навчальних закладів України: протест, ухилення чи гра?

10:20-10:40 Dr Rafał Boguszewski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Centrum Badania Opinii Społecznej) Portret polskiej młodzieży w świetle wyników badania ,,Młodzież 2013”

10:40-11:10 Dyskusja

11:10– 11:25 Przerwa (Kolegium Wschodnie, I piętro)

11:25 – 13:40 Obrady w sekcjach

11:25 – 13:40

Sekcja V Młodzież Wobec Polityki (Kolegium Wschodnie, sala 119, I piętro)

Przewodniczą

Dr Hubert Kotarski (Uniwersytet Rzeszowski)

Dr Larysa Kolisnik (Uniwersytet w Dniepropietrowsku, Ukraina)

Dr Monika Kwiecińska-Zdrenka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Populizm jako praktyka demokracji bezpośredniej?

Dr Oksana Zelena (Uniwersytet w Drohobyczu, Ukraina) Роль місцевих майданів у загальноукраїнському громадському русі «Євромайдан»

Dr Andrej Shumilow (Uniwersytet w Cheboksarah, Rosja) „Сетевая молодежь” и инновационное проектирование государства

Dr Radosław Marzęcki, Dr Łukasz Stach (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) Niespełnione oczekiwania. Priorytetowe problemy młodego pokolenia Polaków a ich polityczna reprezentacja

Dr Olena Horodecka, Mgr Wiktoria Gubenko (Uniwersytet w Melitopolu, Ukraina)

Мотивація електоральної поведінки та участі української молоді у виборах

Dr Oksana Olejnik (Uniwersytet Lotniczy w Kijowie, Ukraina) Про “байдужих” до Майдану: в чому причини скепсису?

Dr Jarosław Komarnicki (Uniwersytet w Drohobyczu, Ukraina) Молодь як суб’єкт євроінтеграційних процесів: форми політичної активності

Mgr Agnieszka Kania (Uniwersytet Jagielloński) Współczesna młodzież wobec patriotyzmu i postawy obywatelskiej, czyli edukacja szkolna przed nowym wyzwaniem

Dr Elizaveta Kopeltsiv-Levitska (Uniwersytet w Drohobyczu, Ukraina) Молодь у сучасних геополітичних впливах

Dr Anna-Natalia Tarnavska, Dr Maria Momot (Uniwersytet w Drohobyczu, Ukraina) Міжнародні молодіжні організації як чинник євроінтеграції України

13:25-13:40 Dyskusja

11:25 – 13:40

Sekcja VI Młodzież i edukacja: szkoły, uczniowie i studenci (Kolegium Wschodnie, sala 118, I piętro)

Przewodniczą

Dr hab. Prof. UW Marta Zahorska-Bugaj (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Prof. Larisa Chyżniak (Uniwersytet w Charkowie, Ukraina)

Dr hab. Prof. UP Wiktor Osuch, lic. Anna Banias (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN

w Krakowie) Wybrane aspekty edukacji na Łemkowszczyźnie

Dr hab. Prof. Liudmiła Bannikowa, Dr Jelena Kiemiet (Uniwersytet Uralski, Rosja) Роль семьи в социально-профессиональном воспроизводстве инженерной элиты постсоветского общества

Dr Monika Adamczyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) Motywacje edukacyjne współczesnej młodzieży

Mgr Marta Sikora (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy) Matura i co dalej? Czyli co myślą o swojej przyszłości licealiści

Dr Liudmiła Boronina, Mgr Natalia Babincewa, Mgr Aleksandr Baljasow (Uniwersytet Uralski, Rosja) Ценностные ориентации студентов технических специальностей в контексте формирования инженерной элиты постсоветского общества

Mgr Anna Stachyra-Skulska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej),

ks. Dr Jacek Łukasiewicz (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) Decyzje dotyczące perspektywy zawodowej a cechy osobowości i orientacje życiowe młodzieży

Dr Małgorzata Artymiak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) Wykształceni a jednak bezrobotni - absolwenci wyższych uczelni na rynku pracy

Dr Lidia Timisz (Uniwersytet w Drohobyczu, Ukraina) Молода сім’я в європейському контексті: сучасні трансформації та орієнтири

Mgr Katarzyna Rabiej (Uniwersytet Jagielloński) Innowacyjna szkoła i procesy samowychowania jako szansa dla młodych

13:25-13:40 Dyskusja

11:25 – 13:40 Sekcja VII Strategie młodzieży na rynku pracy (Kolegium Wschodnie, sala 9, parter)

Przewodniczą

Dr Piotr Długosz (Uniwersytet Rzeszowski, PWSW w Przemyślu)

Dr Iryna Mirczuk (Uniwersytet w Drohobyczu, Ukraina)

Dr hab. Prof. UR Maciej Gitling (Uniwersytet Rzeszowski, PWSW w Przemyślu) Aspiracje edukacyjno-zawodowe współczesnej młodzieży

Dr hab. Prof. Witalij Oniszczuk (Uniwersytet w Odessie, Ukraina) Стратегії працевлаштування молоді як моделі політики самовиживання

Dr Dorota Szaban, Dr hab. Beata Trzop (Uniwersytet Zielonogórski) Doświadczenia absolwentów szkół wyższych na ponowoczesnym rynku pracy

Dr Larysa Kolisnik (Uniwersytet w Dniepropietrowsku, Ukraina) Роль міграційних мереж у підтриманні та відтворенні міжнародної академічної мобільності

Dr Renata Suchenek (Bydgoskie Towarzystwo Naukowe) Kryzysy światowe XX wieku i XXI wieku u podłoża bezrobocia młodych oraz eksplozji handlu żywym towarem

Dr Justyna Nyćkowiak, Mgr Tomasz Kołodziej (Uniwersytet Zielonogórski) Doświadczenia zawodowe studentów pierwszych lat kierunków społecznych

Dr Justyna Iskra (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) Znaczenie prężności osobowej w podejmowaniu zadań życiowych przez młodzież. Badania studentów

Mgr Katarzyna Bulik (Uniwersytet Warszawski) Mechanizm wykluczenia społecznego a samowykluczenie jako formy reakcji na rzeczywistość ponowoczesną, w odniesieniu do zjawiska hipsteryzmu

13:25-13:40 Dyskusja

13:45 – 14:45 Panel dyskusyjny i podsumowanie konferencji (Kolegium Wschodnie, Aula )

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij