Powiat Rzeszowski
Program Czyste Powietrze - zobacz zasady naboru
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja -

Aktywizacja zawodowa osób 50 plus – rusza rządowa kampania

Opublikowano: 2014-03-01 23:01:21, przez: admin, w kategorii: Praca

Od 2008 roku stale zwiększa się liczba pracujących osób powyżej pięćdziesiątego roku życia. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich organizują ogólnopolską kampanię informacyjno-promocyjna.

Aktywizacja zawodowa osób 50 plus – rusza rządowa kampania

 

W 2008 roku pracowała tylko co trzecia osoba w wieku 55-64 lat – wskaźnik zatrudnienia dla tej grupy wieku wynosił wówczas 31,6%. Pięć lat później, według najnowszych danych Eurostatu z trzeciego kwartału 2013 roku, zatrudnionych było już 41,3% kobiet i mężczyzn w tym wieku. Wciąż jest to wskaźnik niższy od średniego w krajach UE, wynoszącego 50,9%, jednak dostrzegalna jest wyraźna poprawa,
a dystans Polski do Europy stale maleje.

O tym, że niski poziom aktywności zawodowej osób w wieku 55-64 lat nie musi być zjawiskiem naturalnym, świadczą przykłady takich państw jak Szwecja, gdzie pracuje aż 73,9% osób w wieku
55-64 lat, Niemcy (64,1%) czy Dania (62,5%) (Eurostat, dane za III kwartał 2013 roku).

Kobiety 50+ są częściej bierne zawodowo – w trzecim kwartale 2013 roku pracowało 52,4% mężczyzn w wieku 55-64 i tylko 31,5% kobiet.

- Wsparcie osób w wieku 50+ na rynku pracy jest naturalną konsekwencją zmian demograficznych. Rozpoczęta właśnie kampania informacyjno-promocyjna propagująca aktywność zawodową osób
w wieku 50+ to kolejny krok podjęty w celu utrzymania korzystnego trendu rosnącego zatrudnienia osób 50+ – zapowiada minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kampania realizowana w ramach projektu „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+” ma na celu ukazanie wartości osób dojrzałych na rynku pracy i korzyści płynących z kontynuowania pracy po 50. roku życia zarówno dla samych pracowników jak i zatrudniających ich pracodawców. Kampania zmierzać będzie do podniesienia świadomości w zakresie istniejących instrumentów wspierających pracodawców i osoby 50+ oraz do zmiany postaw pracodawców i stereotypów, z jakimi muszą się mierzyć osoby dojrzałe na rynku pracy.

- Chcemy pokazać, że praca zawodowa może być formą samorealizacji, zajęciem dającym satysfakcję, możliwością utrzymania aktywności społecznej i podniesienia jakości życia, a osiągnięcie 50. roku życia nie musi oznaczać schyłku kariery zawodowej – mówi o kampanii wiceminister pracy i polityki społecznej Małgorzata Marcińska.

Istotnym elementem działań aktywizacyjnych było zmniejszenie kosztów pracy osób 50+, m.in. poprzez zwolnienie pracodawców ze składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy skrócenie okresu, za który pracodawca płaci wynagrodzenie w przypadku choroby pracownika.

Od 2008 roku prowadzone są działania w ramach Programu „Solidarność pokoleń”, w celu zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+. W grudniu 2013 roku, w ramach budowania kompleksowej polityki aktywizującej osoby dojrzałe, przyjęta została aktualizacja Programu „Solidarność pokoleń”. Wraz z nią zatwierdzony został „Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020” (ASOS) oraz „Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020”, w których szeroko ujęto różne aspekty życia i funkcjonowania seniorów.

Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna propagująca ideę aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 50+ będzie towarzyszyć realizacji i uzupełniać działania podejmowane w ramach Programu „Solidarność pokoleń”. Kampania prowadzona będzie od lutego do listopada 2014 roku.

Praktyczne porady i informacje dla osób 50+ oraz pracodawców znajdują się na stronie internetowej kampanii: www.50plus.gov.pl

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij