Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Wpływ Grupy Żywiec na gospodarkę województwa podkarpackiego

Opublikowano: 2013-12-14 20:49:58, przez: admin, w kategorii: Firmy

PODKARPACKIE. 9,1 mln zł i ponad 1800 miejsc pracy - Grupa Żywiec opublikowała przygotowany przez firmę PwC jeden z pierwszych w Polsce raportów pokazujących całkowity wpływ spółki na otoczenie społeczno-gospodarcze.

Wpływ Grupy Żywiec na gospodarkę województwa podkarpackiegoWpływ Grupy Żywiec na gospodarkę województwa podkarpackiegoWpływ Grupy Żywiec na gospodarkę województwa podkarpackiego
Wpływ Grupy Żywiec na gospodarkę województwa podkarpackiego

 

Do Grupy Żywiec na Podkarpaciu należy Browar Leżajsk i duże centrum sprzedaży i dystrybucji. Dzięki podatkom i składkom wpłacanym przez przedsiębiorstwa powiązane z Grupą Żywiec. Spółka bezpośrednio generuje zatrudnienie bezpośrednio dla 460 osób. Jednak pośrednia liczba miejsc pracy tworzona przez działalność Grupy Żywiec w tym regionie Polski przekracza 1800 osób. Najwięcej w handlu, gastronomii oraz w hotelarstwie - około 550, ale także – z racji na strukturę gospodarczą województwa – w przemyśle metalowym i chemicznym oraz w rolnictwie.

- Raport przygotowany przez PwC dostarcza nam wiarygodnej odpowiedzi na pytanie o całościowy wpływ Grupy na otoczenie społeczno-gospodarcze - mówi Katarzyna Borucka, dyrektor ds. korporacyjnych Grupy Żywiec S.A.

Ponad 2 mln zł dzięki działalności Firmy w 2012 r. wpłynęło do budżetu gminy Leżajsk. W sumie dochody wygenerowane przez Grupę Żywiec stanowiły 10 proc. łącznych wpływów do kasy tej gminy, co pozwoliło sfinansować 6,1 proc. całkowitych wydatków gminy. Pozostałe gminy Podkarpacia wzbogaciły się o 4,6 mln zł, a budżet samorządu województwa podkarpackiego i budżety powiatów zyskały odpowiednio 1,2 mln zł i 1 mln zł.

Łączne wydatki Grupy Kapitałowej Żywiec na zakupy towarów i usług w woj. podkarpackim wyniosły 118 mln zł.

- To jedna z nielicznych, tak szczegółowych analiz w całym polskim przemyśle. Raport został opracowany przy użyciu tzw. modelu Leontiefa, nazwanego także modelem przepływów międzygałęziowych. Takie podejście umożliwia oszacowanie łącznego wpływu Grupy Żywiec m.in. na wartość dodaną, zatrudnienie, dochody ludności oraz płacone podatki i składki w wymiarze krajowym oraz lokalnym – uważa Mariusz Walewski, Starszy Ekonomista PwC w Polsce.

Wpływ działalności Grupy Żywiec na gospodarkę Polski

Sama Grupa Żywiec oceniała swój wpływ gospodarczy po raz drugi w swojej historii. Całkowita wartość dodana dla polskiej gospodarki generowana przez spółkę w 2012 r. przekroczyła 4,77 mld zł (wzrost o 3,2 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim). Mateusz Walewski z PwC w Polsce, wskazuje, że w efekcie w 2012 r. Grupa Żywiec wygenerowała ponad 0,3 proc. polskiego PKB. - Może się wydawać, że to niewiele. Jeśli jednak uzmysłowimy sobie, iż jest to 10-15 proc. rozmiarów całych gospodarek takich województw jak: podlaskie, lubuskie, opolskie, świętokrzyskie czy warmińsko-mazurskie, to wówczas liczba ta nabiera już zupełnie innego wydźwięku – dodaje przedstawiciel PwC.

W sumie w 2012 r. dzięki działalności Grupy Żywiec dochody sektora publicznego wyniosły 2,7 mld zł i były o 3,9 proc. wyższe niż rok wcześniej. Większość tego wzrostu osiągnięto dzięki zwiększonym wpłatom dokonywanym przez samą Grupę Żywiec. Były one wyższe niż w 2011 o 4,7 proc. i wyniosły 1,86 mld zł. Na tę kwotę składa się przede wszystkim podatek akcyzowy, VAT, ale także podatki i składki od wynagrodzeń pracowników, podatek CIT oraz podatki lokalne: od nieruchomości oraz od środków transportu. Pieniądze odprowadzone przez Grupę Żywiec na cele podatkowe w 2012 r. to ponad 7 proc. całego deficytu budżetowego Państwa 2012 w roku.

W 2012 r. za sprawą Grupy Żywiec pracę miało w Polsce 37,9 tys. osób. Wyższy niż w 2011 r. efekt zatrudnieniowy uzyskano dla przetwórstwa żywności (wzrost o 17 proc. w porównaniu do 2011 r.) oraz dla działalności wspierających biznes. Autorzy Raportu tłumaczą, że tak duży udział tych sektorów wynika z ich silnych powiązań z Grupą Żywiec.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij