Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego

Głosowanie w sprawie budżetu powiatu niżańskiego

Opublikowano: 2013-12-08 21:08:41, przez: admin, w kategorii: Samorządy

NISKO. Grudniowa sesja Rady Powiatu Niżańskiego.

Głosowanie w sprawie budżetu powiatu niżańskiego

 

XXXVIII sesja Rady Powiatu Niżańskiego odbędzie się 19 grudnia 2013 r. (czwartek) o godz. 13.00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołów z XXXVI oraz nadzwyczajnej XXXVII sesji rady.

3. Sprawozdanie przewodniczącego zarządu (starosty) o pracach zarządu w okresie międzysesyjnym.

4. Zapoznanie się z informacją Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w powiecie w 2012 roku.

5. Zapoznanie się z informacją Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o realizacji zadań na terenie powiatu w 2012 roku oraz za I półrocze 2013 roku.

6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2014 – 2025.

7. Uchwalenie budżetu powiatu na 2014 rok:

a) przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2014;

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2014;

c) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Administracji Rady Powiatu Niżańskiego o projekcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2014;

d) przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2014.

8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w Statucie Powiatu Niżańskiego.

9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2013.

10. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiegow sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Niżański oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

11. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu niżańskiego na 2014 rok.

12. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Niżańskiego.

13. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego.

14. Zapoznanie się z informacją o kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Niżańskiego w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.

15. Interpelacje i zapytania radnych.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej Sesji.

17. Wolne wnioski i informacje.

18. Zamknięcie obrad Sesji.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij