Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
IV Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd – edycja 2024
Domki na Roztoczu
IX Konferencja Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju

Policja - pracownik cywilny

Opublikowano: 2024-07-09 16:34:42, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

ŁAŃCUT.

Fot. pixabay/CC0

Fot. pixabay/CC0

 

Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie

37-100 Łańcut ul. Traugutta 13 A

 

Ogłoszenie nr 139991 / 09.07.2024

 

Starszy Specjalista

Do spraw: bezpieczeństwa informacji ZESPÓŁ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Umowa o pracę na czas zastępstwa, pół etatu

 

Osoba na tym stanowisku:

kontroluje i monitoruje zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych w celu zapewnienia ich przestrzegania

opracowuje i aktualizuje dokumentację bezpieczeństwa dla zbiorów danych osobowych przetwarzanych w celu prawidłowego funkcjonowania Jednostki

prowadzi czynności wyjaśniające w przypadku wystąpienia naruszeń i incydentów bezpieczeństwa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

prowadzi szkolenia z zakresu ochrony informacji

opracowuje projekty aktów wewnętrznego kierowania w zakresie ochrony danych osobowych

pełni funkcję punktu kontaktowego dla podmiotów danych

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: wyższe

Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w administracji

znajomość ustawy o Policji,

znajomość Ustawy o Służbie Cywilnej

znajomość Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych

zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych i uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego.

w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do 31 lipca 1990r.pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/ kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeżeli urodziła się przed 1 sierpnia 1972r.

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Co oferujemy

Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

Miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy

Miejsce do odświeżenia się

Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

Miejsce parkingowe na terenie urzędu

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

 

Warunki pracy

praca administracyjno - biurowa

praca w siedzibie urzędu

oświetlenie naturalne i sztuczne

stanowisko pracy usytuawane jest na pierwszym piętrze budynku nieprzystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim: brak wind

 

Dodatkowe informacje

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).

Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych w konercyjnych portalach internetowych oraz innych źródłach informacji o podobnym charakterze.

 

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:

weryfikacja ofert

test wiedzy

rozmowa kwalifikacyjna

 

Dokumenty niezbędne:

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944r, do 31 lipca 1990r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa i nie była/ł współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/ kandydatów urodzonych 01 sierpnia 1972r. i później

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

calendar icon

Aplikuj

do 19 lipca 2024

 

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 139991"

na adres:

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w ŁAŃCUCIE

ul. Traugutta 13 a

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

47 8223361

Dokumenty należy złożyć do: 19.07.2024

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie z siedzibą przy ul. Traugutta 13 a

Wybierz studia w WSPiA

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.lancut@rz.policja.gov.pl

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij