Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
IV Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd – edycja 2024
Domki na Roztoczu
IX Konferencja Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju

Pracownik spółki lotniskowej

Opublikowano: 2024-07-08 21:11:03, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

JASIONKA.

Fot. Krystian Dobrzański

Fot. Krystian Dobrzański

 

Starszy specjalista ds. Inwestycji i remontów oraz projektów współfinansowanych ze środków unijnych

Wymagania:

- wykształcenie wyższe techniczne o profilu budowlanym lub inżynierii środowiska,

- min. 10 lat stażu pracy, w tym 5 lat doświadczenia na takim samym lub podobnym stanowisku. Staż pracy należy udokumentować w CV poprzez podanie nazw projektów współfinansowanych oraz zakresu obowiązków realizowanych w projekcie,

- znajomość Ustawy Prawa Budowlanego oraz rozporządzeń powiązanych,

- znajomość procedur i działań związanych z rozliczaniem, raportowaniem i sprawozdawczością projektów współfinansowanych ze środków UE,

- bardzo dobra umiejętność czytania map, planów i dokumentacji projektowej,

- znajomość programu AutoCAD oraz programów do obsługi baz danych (w szczególności MS Excel),

- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (min. B1),

- umiejętność analitycznego myślenia, rzetelność, samodzielność oraz bardzo dobra organizacja pracy,

- umiejętność pracy pod presją czasu, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, wielozadaniowość.

Mile widziane:

- znajomość przepisów prawa lotniczego, zagadnień środowiskowych i geodezyjnych, prawa wodnego oraz gospodarki odpadowej,

- prawo jazdy kat. B,

- posługiwanie się przyrządami pomiarowymi (dalmierzem, niwelatorem, itp.).

Zakres obowiązków:

- działania związane z rozliczaniem, raportowaniem oraz nadzorowaniem zadań inwestycyjnych i remontowych,

- weryfikacja planów inwestycyjno-remontowych oraz zakupów gotowych dóbr inwestycyjnych na podstawie informacji przekazanych przez zainteresowane działy,

- sporządzanie kosztorysów wstępnych dla potrzeb inwestycji i remontów,

- prowadzenie gospodarki gruntami i budynkami w zakresie zadań realizowanych przez Port,

- prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla zadań nieobjętych pozwoleniem na budowę, przebudowę, rozbudowę, rozbiórkę

lub zezwoleniem na realizację inwestycji dla lotniska użytku publicznego,

- współudział w przygotowywaniu postepowań o udzielenie zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, sposobu rozliczania kontraktów oraz warunków udziału w postępowaniu (inwestycyjnym, zakupowym lub remontowym),

- bieżący udział w realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich, a w szczególności:

współudział w przygotowywaniu specyfikacji warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, warunków umowy, sposobu rozliczania kontraktów oraz warunków udziału w postępowaniu dla poszczególnych kontraktów w ramach

danego projektu; sprawowanie nadzoru pod względem technicznym nad prawidłową realizacją projektów zgodnie z umowami o dofinansowanie; monitorowanie rzeczowe i finansowe projektów zgodnie z harmonogramem realizacji projektu oraz planami płatności.

Oferujemy:

- umowę o pracę,

- niezbędne szkolenia i certyfikaty,

- możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,

- pracę w zgranym zespole i wyjątkowym miejscu,

- pakiety socjalne w ramach ZFŚS oraz benefity pozapłacowe.

Wymagane dokumenty:

- CV + list motywacyjny,

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór w załączeniu).

Wybierz studia w WSPiA

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko i wyłącznie z wybranymi kandydatami, którzy spełniać będą zarówno wymagania formalne określone w ogłoszeniu, jak i nasze oczekiwania. Nabór prowadzony jest w dwóch turach. Termin nadsyłania dokumentów dla pierwszej tury mija 11.07.2024 r. W przypadku niewyłonienia kandydatów w pierwszej turze termin nadsyłania dokumentów dla drugiej tury mija 25.07.2024 r. Wymagane dokumenty wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (według załączonego wzoru) należy nadsyłać na adres e-mail: rekrutacja@rzeszowairport.pl, lub listownie na adres Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o., 36-002 Jasionka 942, albo dostarczyć osobiście do sekretariatu Spółki.

Do pobrania 

Załączniki: 

zgoda na przetwarzanie danych dla potrzeb rekrutacji

klauzula informacyjna - rekrutacja

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij