Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
IV Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd – edycja 2024
Domki na Roztoczu
IX Konferencja Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju

Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych - studia podyplomowe w Rzeszowie

Opublikowano: 2024-07-05 07:05:17, przez: admin, w kategorii: Biznes

RZESZÓW.

Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych - studia podyplomowe w Rzeszowie

 

Korzyści płynące z podjęcia studiów

Co zyskasz studiując na kierunku Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych?

 • zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa i ochrony zasobów informacyjnych,
 • poznasz praktyków z branży,
 • poznasz najnowsze rozwiązania wykorzystywane w praktyce,
 • wykształcisz niezbędne umiejętności. 

Cyberbezpieczeństwo jest kluczowym zagadnieniem we współczesnym cyfrowym świecie. Rozwój technologii mobilnych, stosowanie polityki BYOD, zwiększenie znaczenia systemów e-commerce powoduje intensywny wzrost zagrożeń, które wymagają nowego podejścia do ochrony informacji. Brak zapewnienia odpowiednich działań może poważnie zagrozić dalszemu rozwojowi i bezpieczeństwu organizacji. Zaistniała sytuacja wymusza funkcjonowanie odpowiednio przygotowanej kadry odpowiedzialnej za politykę bezpieczeństwa w instytucji, która na bieżąco będzie analizować aspekty bezpieczeństwa informatycznego i dostosowywać rozwiązania adekwatne do nowych wymagań. Przyszli administratorzy powinni być zaznajomieni z zagrożeniami systemów informatycznych w kontekście poufności, integralności i dostępności informacji oraz z możliwościami konfiguracyjnymi infrastruktury sprzętowo-programowej mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa instytucji.

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej cyberbezpieczeństwa, a także doskonalenie umiejętności związanych z prowadzeniem polityki informacji oraz dezinformacji w środowisku elektronicznym.

Słuchacze zaznajomią się z zagrożeniami systemów informatycznych w kontekście poufności, integralności i dostępności informacji oraz z możliwościami konfiguracyjnymi infrastruktury sprzętowo-programowej mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa instytucji.

Absolwent po ukończeniu studiów będzie w stanie sprawnie identyfikować zagrożenia bezpieczeństwa systemów informacyjnych,  wskazać najlepsze rozwiązania w zakresie ochrony bezpieczeństwa informacji, a także projektować i wdrażać systemy bezpieczeństwa informacji. Zdobędzie umiejętności pozwalające na analizę przyczyn i przebiegu procesów, a także zjawisk społecznych, które umożliwią formułowanie własnych opinii. Wykorzysta również wiedzę teoretyczną do opisu i analizy przyczyn i przebiegu procesów związanych z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni.

Adresaci, kryteria kwalifikacji

Studia podyplomowe Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych adresowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy chcą nabyć lub rozwinąć swoje kompetencje i umiejętności.

Ramowy plan studiów

 • Audyt informatyczny
 • Cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej - projekcja zagrożeń
 • Eksploatacja i bezpieczeństwo systemów bazodanowych
 • Internet - informacja, dezinformacja, manipulacja
 • Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych
 • Nowoczesne metody monitoringu włamań w systemach teleinformatycznych
 • Ochrona informacji niejawnych
 • Ochrona sieci komputerowych
 • Podstawy prawne cyberprzestrzeni w UE oraz Polsce
 • Strategia ochrony cyberprzestrzeni Polski
 • Testy penetracyjne aplikacji webowych, systemów i sieci
 • Współczesne koncepcje bezpieczeństwa oraz globalne trendy gospodarcze
 • Zarządzanie incydentami - SOC oraz CERT
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie i audytowanie bezpieczeństwa informacji zgodnie z normą ISO 27001

Dodatkowe informacje

 • Przy zapisie należy dostarczyć:
 • Absolwenci otrzymują:
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
  • certyfikat kompetencji Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001" - po przystąpieniu do płatnego egzaminu i spełnieniu wymagań - więcej informacji.
 • Czas trwania:
  • 2 semestry, 233 godz. zajęć dydaktycznych.
 • Koszt studiów:
  • 5 200 zł (semestr I: 2 600 zł, semestr II: 2 600 zł),
  • 4 600 zł (semestr I: 2 300 zł, semestr II: 2 300 zł) -  dla absolwentów Politechniki Rzeszowskiej.

Uwagi:

 • Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w trybie hybrydowym w systemie niestacjonarnym (soboty i niedziele) w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów.

Dołącz do naszych studentów!

Zapisz się na studia.

Kadra dydaktyczna

dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz

dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz
Kierownik kierunku

 
 

Politolog, profesor Politechniki Rzeszowskiej w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Zakładzie Ekonomii Wydziału Zarządzania. Prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza.

 

dr inż. Marek Bolanowski

dr inż. Marek Bolanowski

 

Pracownik naukowy Katedry Systemów Złożonych Politechniki Rzeszowskiej, członek Prezydium Zarządu Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

 

adw. Monika Domino-Wolańczyk

adw. Monika Domino-Wolańczyk

 

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie oraz wspólnik w kancelarii Apogado Prawo dla IT. Od 2009 r. audytor wewnętrzny i audytor wiodący normy ISO 27001. Od 2014 r. Administrator Bezpieczeństwa Informacji, a następnie od 2018 r. Inspektor Ochrony Danych.

 

dr inż. Agnieszka Jędrusik

dr inż. Agnieszka Jędrusik

 

Doktor inżynier w zakresie Budowy i Eksploatacji Maszyn. Przewodnicząca Podkarpackiej Grupy Regionalnej. Kierownik projektu w branży motoryzacyjnej.

 

dr Dorota Kamuda

Adiunkt w Katedrze Prawa i Administracji Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

 

dr hab. Tadeusz Olejarz, prof. PRz

dr hab. Tadeusz Olejarz, prof. PRz

 

Kierownik Zakładu Systemów Zarządzania i Logistyki, Prodziekan ds. rozwoju na Wydziale Zarzadzania Politechniki Rzeszowskiej.

 

dr hab. Izabela Oleksiewicz, prof. PRz

dr hab. Izabela Oleksiewicz, prof. PRz

Profesor Politechniki Rzeszowskiej w Zakładzie Prawa i Administracji. Wiceprezes Fundacji Prowadzenia Badań Naukowych. Ekspertka w Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w projekcie analitycznym NUP 2X35 dotyczącym bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w obszarze oddziaływania informacji na społeczeństwo oraz politykę bezpieczeństwa państwa i jego prawo.

 

dr inż. Andrzej Paszkiewicz

dr inż. Andrzej Paszkiewicz

 

Pracownik naukowo-badawczy w Zakładzie Systemów Złożonych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Prezes Oddziału Podkarpackiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Ekspert Izby Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

 

dr inż. Bartosz Pawłowicz

dr inż. Bartosz Pawłowicz

 

Adiunkt w Zakładzie Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.

 

mgr inż. Mateusz Salach

mgr inż. Mateusz Salach

 

Asystent w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Zakładzie Systemów Złożonych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

 

Wybierz studia w WSPiA

mgr Przemysław Szczurek

mgr Przemysław Szczurek

 

Senior Manager ds. Bezpieczeństwa Informacji w TUV NORD Polska. Audytor, trener i wykładowca akademicki.

 

mgr Paweł Turowski

mgr Paweł Turowski

Ekspert Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

 .

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij