Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
IV Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd – edycja 2024
Domki na Roztoczu
IX Konferencja Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju

Nowe ceny energii elektrycznej od 1 lipca 2024.

Opublikowano: 2024-06-30 11:23:21, przez: admin, w kategorii: Biznes

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany taryf na 2024 r. na sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców w gospodarstwach domowych pięciu spółkom (PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea i Energa Obrót, Tauron Sprzedaż GZE), wydłużając okres ich obowiązywania do końca 2025 r.

Fot. pixabay/CC0

Fot. pixabay/CC0

 

Podstawą prawną do zmiany taryf na drugą połowę 2024 r. i wydłużenia okresu ich obowiązywania do końca 2025 r. jest Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym[1]. Ustawa ta weszła w życie 13 czerwca 2024 r., a spółki energetyczne do 20 czerwca 2024 r. złożyły do Prezesa URE wnioski taryfowe.

Ceny w zatwierdzonych przez Prezesa URE zmianach taryf za energię elektryczną, nie przekładają się na rachunki gospodarstw domowych w drugiej połowie 2024 r., będą natomiast podstawą rozliczeń spółek obrotu z Zarządcą Rozliczeń. 

Od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. rachunek za energię elektryczną w gospodarstwie domowym, którego roczne zużycie wyniesie 2 MWh, wzrośnie o 27,5 zł netto miesięcznie.

Do końca czerwca br. odbiorców indywidualnych obowiązuje cena netto za sprzedaż energii na zamrożonym przez ustawodawcę[1] poziomie 412 zł/MWh (do określonych limitów zużycia prądu). Zgodnie z Ustawą o bonie[2], w drugiej połowie 2024 r. cena ta wzrośnie do 500 zł/MWh (bez względu na poziom zużycia energii).

Na całkowitą wysokość rachunku za energię elektryczną składają się: koszty zakupu energii oraz koszty jej dystrybucji (transportu). Ten drugi składnik rachunku od 1 lipca zostanie odmrożony, co oznacza, że opłata za dostarczenie energii ze stawki 289 zł/MWh wzrośnie do 430 zł/MWh. Jednocześnie opłata ta w drugiej połowie br. zostanie pomniejszona o tzw. stawkę opłaty mocowej, która w 2024 r. dla gospodarstw domowych wynosi od 2,66 do 14,9 zł netto miesięcznie (stawka jest ryczałtowa, a jej wysokość zależy od wielkości rocznego zużycia energii elektrycznej przez danego odbiorcę). Opłata mocowa do 31 grudnia 2024 r. będzie wynosiła 0 zł.

- Od 1 lipca 2024 r. wchodzimy w mechanizm stopniowego odmrażania cen sprzedaży energii dla gospodarstw domowych. Sytuacja na rynkach surowców (węgiel, gaz) wyraźnie się stabilizuje, co przekłada się na mniejszą długoterminową zmienność cen energii elektrycznej w obrocie hurtowym, a to z kolei pozytywnie wpływa na kształtowanie cen za energię elektryczną – powiedział Rafał Gawin, prezes URE. – Nie ma zatem uzasadnienia dla dalszego utrzymywania zamrożonych, nierynkowych stawek cen za energię elektryczną i gaz.

Od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r., rachunek za energię elektryczną w gospodarstwie domowym, którego roczne zużycie nie przekracza 2 MWh, wzrośnie o 27,5 zł netto miesięcznie

wzrost netto 27,46 zł, w wartościach brutto wynosi 33,8 zł/m-c. Jednocześnie blisko 90 proc. odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych korzysta z grupy taryfowej G11, w której średnie roczne zużycie wynosi 1,8 MWh. Dla gospodarstw domowych o takim zużyciu miesięczny wzrost rachunku nie przekroczy 30 zł brutto.

Bon energetyczny dla gospodarstw domowych o niższych dochodach

Również od 1 lipca ustawodawca wprowadził nowe, jednorazowe świadczenie pieniężne - Bon energetyczny. Wsparcie przeznaczone będzie dla ok. 3,5 mln gospodarstw domowych o niższych dochodach.

Przewidziane będą dwa progi dochodowe: do 2500 zł dla gospodarstw jednoosobowych oraz do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych. Wysokość bonu będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym:

  • 300 zł dla gospodarstw jednoosobowych,
  • 400 zł dla dwu-trzyosobowych,
  • 500 zł dla cztero-pięcioosobowych,
  • 600 zł dla sześcioosobowych i większych.

Dodatkowo, gospodarstwa wykorzystujące energię elektryczną do ogrzewania domów otrzymają dwukrotnie wyższy bon (od 600 zł do 1200 zł). Ta szczególna pomoc wynika z faktu, że gospodarstwa, gdzie wykorzystywane są źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, mają najwyższe rachunki.

Przy wypłacie bonu energetycznego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę.

***

Taryfy zatwierdzane przez Regulatora są cenami bez VAT i akcyzy.

W Polsce jest 16,9 mln odbiorców w gospodarstwach domowych. Według danych pochodzących z zatwierdzanych przez regulatora taryf, średnie zużycie w grupie G w 2022 roku wynosiło 2 MWh.

Wybierz studia w WSPiA

Grupa G11 (czyli ze stałą ceną energii w cyklu dobowym) stanowi 88 proc. odbiorców z grup G (ok. 14,8 mln). Średnie roczne zużycie energii elektrycznej w grupie G11 wynosi 1,8 MWh.

Średnie roczne zużycie w grupie G12 wynosi 3,2 MWh.

 

[1] Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023 r. poz. 2760).
[2] Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 859).


(874 KB)
164/2024
28 czerwca 2024
Zmiana taryfy TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. w Gliwicach
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.30.11.2024.AKr3/ASa1 z dnia 28 czerwca 2024 r.

(870 KB)
163/2024
28 czerwca 2024
Zmiana taryfy TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. w Krakowie
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.29.11.2024.AKr3 z dnia 28 czerwca 2024 r.

(854 KB)
162/2024
28 czerwca 2024
Zmiana taryfy ENEA S.A. w Poznaniu
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.31.11.2024.JTr z dnia 28 czerwca 2024 r.

(1,0 MB)
161/2024
28 czerwca 2024
Zmiana taryfy PGE Obrót S.A. w Rzeszowie
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.32.11.2024.MKa4 z dnia 28 czerwca 2024 r.

(835 KB)
160/2024
28 czerwca 2024
Zmiana taryfy Energa-Obrót S.A. w Gdańsku
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR. 4211.8.10.2024.JSz z dnia 28 czerwca 2024 r.

(820 KB)
158/2024
25 czerwca 2024
Zmiana taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej UNIHUT S.A. w Krakowie
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.11.2024.EŚ z dnia 25 czerwca 2024 r.

(2,4 MB)
157/2024
25 czerwca 2024
Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A.
(dawniej: CIECH Sarzyna S.A.) w Nowej Sarzynie
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.17.2023.EŚ z dnia 25 czerwca 2024 r.

(720 KB)
156/2024
17 czerwca 2024
Zmiana okresu obowiązywania taryfy Polskich Portów Lotniczych S.A. w Warszawie
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4211.10.2024.BG z dnia 17 czerwca 2024 r.

(2,9 MB)
154/2024
13 czerwca 2024
Taryfa Veolia Energia Poznań S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4211.5.2024.BHo z dnia 13 czerwca 2024 r.

(2,6 MB)
153/2024
12 czerwca 2024
Taryfa „CIEPŁOWNIA” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4211.29.2023.BG z dnia 12 czerwca 2024 r.

(2,4 MB)
152/2024
10 czerwca 2024
Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej Plus Energia Sp. z o.o. w Warszawie
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.15.12.2024.ASa1 z dnia 10 czerwca 2024 r.

(710 KB)
151/2024
6 czerwca 2024
Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej UNIMOT Infrastruktura Sp. z o.o. w Jaśle 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.10.2024.EŚ z dnia 15 maja 2024 r.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij