Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
IV Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd – edycja 2024
Domki na Roztoczu
IX Konferencja Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju

Transport–Spedycja–Logistyka - nowy kierunek w WSPiA:

Opublikowano: 2024-06-18 21:11:44, przez: admin, w kategorii: Praca

Dobrze płatne staże zawodowe, zagraniczne wizyty studyjne, wybitni eksperci-praktycy w obszarze transportu, logistyki, działań urzędów celnych oraz spedycji, program dostosowany do standardów europejskiego rynku pracy i wiele możliwości zawodowych. Od nowego roku akademickiego 2024/2025 w WSPiA kandydaci będą mogli podjąć studia na nowym kierunku Transport-Spedycja-Logistyka.

Fot. WSPiA

Fot. WSPiA

 

Pandemia i niestabilna sytuacja w regionie pokazały, jak istotną rolę odgrywa sektor związany z obsługą logistyczną łańcuchów dostaw, a także jakie konsekwencje niesie za sobą ich przerwanie. Rzeszów, dzięki swojemu strategicznemu położeniu, stał się centrum logistycznym, swoistym „hubem” transportowym na linii wschód-zachód. To niewątpliwie przyczyniło się do znacznego wzrostu zapotrzebowania na wykwalifikowanych specjalistów branży. Drzwi do kariery w tej dziedzinie otwierają studia w WSPiA na nowym kierunku: Transport-Spedycja-Logistyka (TSL).
 
Kierunek Transport-Spedycja-Logistyka realizowany jest w ramach projektu „Transport-Spedycja-Logistyka-Absolwenci z Przyszłością” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Dzięki temu studenci WSPiA oprócz możliwości zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu transportu, spedycji i logistyki będą mogli skorzystać m.in. z dobrze płatnych staży zawodowych, na które zaplanowano około 500 tys. zł. Ponadto studenci będą mogli uczestniczyć w zagranicznych wizytach studyjnych w firmach z branży transportowo-logistycznej. Dodatkowo w programie studiów przewidziane są dodatkowe zajęcia językowe podnoszące kompetencje komunikacyjne studentów.
 
Studia I stopnia na kierunku TSL w WSPiA trwają sześć semestrów i kończą się uzyskaniem stopnia zawodowego licencjata. Kandydaci mogą podjąć naukę na jednej z dwóch specjalności: „transport” oraz „obsługa celna”, gwarantujących im uzyskanie kompletnej wiedzy i umiejętności, niezbędnych do poruszania się zarówno po krajowym, jak i międzynarodowym rynku pracy. Od roku akademickiego 2025/2026 uruchomione zostaną również studia drugiego stopnia. Dzięki temu studenci będą mogli kontynuować naukę w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej.
 
Kierunek 
 
Studia na kierunku Transport–Spedycja–Logistyka w WSPiA to szansa na zdobycie wszechstronnej, interdyscyplinarnej wiedzy, która pozwoli odnaleźć się w realiach przedsiębiorstw w środowisku krajowym i międzynarodowym oraz efektywnie zarządzać procesami logistycznymi w firmie.
 
To rozwiązanie dla osób, których zainteresowania oscylują wokół tematów związanych z międzynarodową polityką celną i prawem celnym, procesami tworzenia i obsługą logistycznych łańcuchów dostaw, bezpieczeństwem w transporcie, spedycji i logistyce czy planowaniem procesów zarządzania w branży T-S-L. Nie są to studia inżynierskie! Tylko studia menadżerskie pozwalające na zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania transportem.
 
Dzięki praktycznym zajęciom prowadzonym przez ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w branży transportu drogowego i lotniczego, studenci kierunku TSL zaznajomią się z realiami panującymi na rynku usług transportowych oraz zbudują w sobie naturalną zdolność do komunikacji społecznej i biznesowej. Nabędą umiejętności posługiwania się słownictwem specjalistycznym z zakresu transportu w językach obcych, co niewątpliwie pozwoli im w przyszłości rozwiązywać wszelkie problemy i stawiać czoła wyzwaniom logistycznym na arenie międzynarodowej. Podczas zajęć studenci będą korzystać z nowoczesnych narzędzi VR. Jest to m.in. Symulator czynności składających się na proces odbioru oraz przyjęcia surowców i materiałów do magazynu, oraz symulator procesu sztauowania kontenerów. Oba symulatory wraz z osprzętem kosztowały blisko 350 tys. zł.
 
Transport
 
Specjalność ta łączy ze sobą wiedzę z zakresu transportu oraz zarządzania, co pozwoli studentom zdobyć unikalne umiejętności, w szczególności związane z planowaniem i koordynacją łańcuchów dostaw, obsługą niezbędnej dokumentacji, realizacją i kontrolingiem procesów transportowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. W programie przewidziano wiele interesujących, praktycznych zajęć, które mają za zadanie przygotować studentów do przyszłej pracy zawodowej.
 
Absolwenci tej specjalności to menadżerowi transportu, posiadający szerokie kwalifikacje m.in. w zakresie czynności związanych z dużymi przepływami obrotu transportowego – centra logistyczne oraz rozmieszczeniem ładunku – centra magazynowe, magazyny sortujące. Studia na tej specjalności przeznaczone są także dla osób, które planują znaleźć zatrudnienie w instytucjach państwowych i samorządowych, w służbach mundurowych związanych z kontrolą przepływu osób i towarów, tj. Krajowa Administracja Skarbowa, w tym Służba Celno–Skarbowa, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego czy Policja.
 
Obsługa celna
 
Specjalność ta w centrum uwagi stawia wszelkie zagadnienia związane z procedurami i prawnymi uwarunkowaniami w obszarze międzynarodowego obrotu towarowego. Studenci zdobędą wszechstronną wiedzę i umiejętności pożądane na polskim i unijnym rynku pracy, nie tylko o celnictwie – organach celno-skarbowych, prawie i procedurach celnych, taryfie celnej i podatkach, wzajemnych relacjach między biznesem i organami celno-podatkowymi, ale również o logistyce oraz transporcie i spedycji międzynarodowej. Praktyczne metody kształcenia oraz liczne zajęcia praktyczne prowadzone przez ekspertów branży pozwolą studentom WSPiA jak najlepiej przygotować się do pracy i do dalszego rozwijania swoich kompetencji.
 
Absolwenci tej specjalności to eksperci, menadżerowie w biznesie międzynarodowego obrotu towarowego, przedsiębiorstw handlu zagranicznego, agencji celnych, branży międzynarodowego transportu, spedycji i logistyki. Ponadto wiedza i umiejętności pozyskane w podczas studiów pożądane są w urzędach Krajowej Administracji Skarbowej, jak i w Straży Granicznej, Policji czy urzędach samorządu terytorialnego i gospodarczego. Dodatkowo absolwenci specjalności "obsługa celna" mogą być wpisani na polską listę agentów celnych. Wszystko to daje im znaczącą przewagę konkurencyjną nie tylko na lokalnym, podkarpackim czy ogólnopolskim, ale i unijnym rynku pracy.
 
Pierwsza tura rekrutacji na studia w WSPiA rozpoczęła się 3 czerwca 2024 r. i potrwa do piątku, 2 sierpnia 2024 r. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 5 sierpnia 2024 roku.
 
Wybierz studia w WSPiA
Więcej o: WSPiA, rekrutacja

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij