Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Sesja absolutoryjna Rady Miasta Rzeszowa (24 czerwca 2024 r.)

Opublikowano: 2024-06-18 10:26:52, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW. VI sesjA Rady Miasta Rzeszowa odbędzie się 24 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1.

Fot. Adam Cyło

Fot. Adam Cyło

 

Zgodnie z zapisami art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym, w debacie dotyczącej Raportu o stanie Miasta Rzeszowa (punkt 1 porządku obrad) mieszkańcy mają prawo zabrania głosu na sesji, jeżeli najpóźniej 21 czerwca 2024 r. przedłożą przewodniczącemu Rady Miasta pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w innych punktach powinni zgłosić ten zamiar przewodniczącemu Rady i uzyskać jego zgodę.

Proponowany porządek obrad:

  1. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta:

a) przedstawienie raportu;

b) debata nad raportem;

c) uchwała w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta.

  1. Absolutorium:

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok;

b) prezentacja sprawozdania finansowego;

c) informacja o opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu;

d) informacja o stanie mienia Miasta;

e) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz wniosek w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta;

f) dyskusja;

g) uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2023 rok;

h) uchwała w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Rzeszowa za 2023 rok.

  1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

  2. Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2024 r.

  3. Komunikaty Przewodniczącego i Prezydenta.

  4. Omówienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  5. Wolne wnioski i sprawy różne.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij