Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej
Marek Kuchciński, kandydat do Parlamentu Europejskiego
Daniel Obajtek - kandydat do Parlamentu Europejskiego

Konferencja Samorządność, Spółdzielczość, Przedsiębiorczość - czyli o sztuce obywatelskiego samostanowienia

Opublikowano: 2024-04-02 15:00:06, przez: admin, w kategorii: Biznes

RZESZÓW. VI Euroregionalna Konferencja Naukowa „Samorządność, Spółdzielczość, Przedsiębiorczość - czyli o sztuce obywatelskiego samostanowienia. Wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i społeczne. Między teorią a praktyką”, odbędzie się w czwartek 4 kwietnia 2024 r. w sali audytoryjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Fot. pixabay/CC0

Fot. pixabay/CC0

 

Konferencja wpisuje się w dwa cykle naukowo - badawcze realizowane wcześniej przez Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Konferencji organizowanych wspólnie ze Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska oraz cyklu „Między teorią a praktyką”.
 
Tym razem przedmiotem rozważań będzie problematyka dotychczas nieobecna w literaturze i powszechnym dyskursie praktyczno-teoretycznym. Nowe zjawiska jak chociażby transformacja energetyczna, zmiany klimatyczne, zmiany w społecznym rozumieniu prawa własności, posiadania i używania rzeczy przez konsumentów – wymagają nowego, interdyscyplinarnego podejścia nie tylko ze strony nauk społecznych. Dotychczasowa instytucja spółdzielni zyskuje nowe znaczenie w obrocie prawno-gospodarczym. Konstrukcja prawna własnościowo-organizacyjna spółdzielni, nasuwa jednak sporo wątpliwości m.in. co do charakteru prawnego (statusu) ich członków, następstwa prawnego upadających lub „przekształcanych” spółdzielni czy w wreszcie rozumieniu samej idei samorządności przez samych spółdzielców. Ten ostatni element, wiąże się z także z szerszym rozumieniem samorządności także w wymiarze samorządności lokalnej czy zawodowej. Wszystkie jednak aspekty samorządności wiązać się będą potrzebą czy wręcz sztuką rozumienia samostanowienia przez obywatela a także ideą dobra wspólnego. Wszak, Każda spółdzielnia w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą, kulturowo- oświatową i społeczną. Majątek należący do spółdzielni stanowi prywatną własność jej członków. Spółdzielcami bywają także jednostki samorządu terytorialnego. Stąd – ostatni element: przedsiębiorczość.
 
Przez ostatnie lata odmieniana na różne sposoby, przez wszystkie przypadki – dzisiaj – po apogeum pandemii Covid-19, w dobie trwających działań wojennych na Ukrainie, wobec rosnących cen mieszkań, samochodów, nośników energii – wraca pytanie o pożądany model przedsiębiorczości. Nie tylko w sferze krajowej, ale także euroregionalnej, czy ogólnoeuropejskiej. Stąd potrzeba debaty i wymiany poglądów na poziomie międzynarodowym.
 

 

Plakat konferencji

 
Link do formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/8rLYDW3wZaheLWJXA
 
Program konferencji

Panel przedkonferencyjny

3 kwietnia 2024 r.

15.30 – 19.30

Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Grunwaldzka 13, Rzeszów, sala nr 100

Moderator: Dr Michał Chajda (Uniwersytet Rzeszowski) (czas wygłoszenia referatu: ok. 12 minut)

1. Dr Arkadiusz Dorian Leśniak-Moczuk, Politechnika Rzeszowska – Mechanizm „poszukiwania wrogów” w administracji (zbiorowości społecznej) jako wyraz patologii funkcjonowania instytucji. Ujęcie teoretyczne

2. Mgr Katarzyna Czop, Uniwersytet Rzeszowski – Działalność organizacji Kościelnych w RP ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni socjalnych

3. Mgr Dominika Nowak, Uniwersytet Rzeszowski – Autonomia szkół wyższych w świetle orzecznictwa - wybrane aspekty

4. Mgr Marta Golowska, Uniwersytet Rzeszowski – Filozoficzno-prawne dylematy autonomii lekarskiej i roli samorządu zawodowego lekarzy

5. Mgr Mikołaj Kantorowski, Uniwersytet Rzeszowski – Zatrudnienie skazanych przez spółdzielnie socjalne

6. Mgr Michał Skóra, Uniwersytet Rzeszowski – Rola spółdzielni socjalnych w aktywizacji osób z niepełnosprawnościami

7. Mgr Kacper Krauz, UMWP w Rzeszowie – Komisja rewizyjna jako organ kontroli zewnętrznej zarządu województwa

8. Mgr Łukasz Mroczyński – Szmaj, Uniwersytet Rzeszowski – Wybrane aspekty tworzenia spółdzielni energetycznych w Polsce

9. Mgr Stanisław Ludwikowski, Uniwersytet Rzeszowski – Kryptowaluty – tarcza przeciwko fiskalnemu mieczowi państwa

10. Daria Kowalska, Uniwersytet Rzeszowski - Odpowiedzialność społeczna spółdzielni a przedsiębiorczość. Realizacja misji społecznej przy jednoczesnym osiąganiu celów biznesowych

11. Diana Kut, Uniwersytet Rzeszowski, „Wybrane problemy spółdzielni mieszkaniowych”

12. Katarzyna Żmuda, Uniwersytet Rzeszowski – „Działalność spółdzielni socjalnych świadczona osobom opuszczającym jednostki penitencjarne

 

 

8.00 – Rozpoczęcie rejestracji

8.45 – Otwarcie wystawy prac artystów Krzysztofa Śliwki i Jacka Śliwki z Rymanowa

9.00 – Uroczyste otwarcie konferencji (Sala Sejmiku, al. Ł. Cieplińskiego 4, Rzeszów).

9.30 – 11.30

PANEL I

Samorządność, Spółdzielczość, Przedsiębiorczość

MODERATOR: dr Piotr Pałka, prof. SANS (Spółdzielczy Instytut Naukowy w Sopocie)

(czas wygłoszenia referatu: ok. 12 minut)

1. Dr hab. Dominik Bierecki, prof. UP w Słupsku, Spółdzielczy Instytut Naukowy w Sopocie – Zasady demokratycznej kontroli członków i autonomii spółdzielni w prawie polskim (on–line)

2. Dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG, Uniwersytet Gdański – Wybrane problemy niewypłacalności spółdzielni

3. Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski – Ekspresywny ruch społeczny kobiet jako przykład aktywności w społeczeństwie obywatelskim

4. Kamil Sulej, Prezes Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” – Etyka w biznesie i katolickiej nauce społecznej

 

Dyskusja

5. Dr hab. Roman Uliasz, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski – O zaskarżeniu uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni

6. Dr Piotr Pałka, prof. SANS, Spółdzielczy Instytut Naukowy w Sopocie – Obywatelska społeczność energetyczna

7. Tomasz Miśko, Dyrektor Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu w Tarnobrzegu – Wsparcie przedsiębiorczości przez ARP na terenie Podkarpacia i Lubelszczyzny

8. Dr Artur Lis, Katolicki Uniwersytet Lubelski – Zarządzanie przez kompetencje

 

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

Dyskusja

11.30 – 11.45 –

11.45 – 13.45 panel II

Spółdzielczość – w teorii i praktyce

Moderator: ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski) (czas wygłoszenia referatu: ok. 12 minut)

1. Dr hab. Jan Olszewski, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski – Wybrane problemy prawa sztucznej inteligencji (AI) w wspieraniu działalności gospodarczej

2. Julita Pelczar, prezes Spółdzielni Socjalnej „Kogutek” w Rymanowie – „Działalność Spółdzielni Socjalnej „Kogutek” oraz wybrane problemy prawne okiem praktyka”

3. Dr Elżbieta Małecka, AHE w Łodzi – Nadzór KNF nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi

4. Edward Słupek, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Zodiak” w Rzeszowie – Spółdzielnia mieszkaniowa i wybrane problemy prawne okiem praktyka

 

Dyskusja

5. Dr Michał Chajda, Uniwersytet Rzeszowski – Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe – wybrane zagadnienia

6. Dr Krzysztof Buczek, Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie – Franciszek Stefczyk (2 XII 1861 – 30 VI 1924), nauczyciel, historyk, ekonomista, społecznik i patriota – lider ruchu spółdzielczego. Życie i działalność. Inne przykłady spółdzielczości galicyjskiej

7. Rafał Czaja, dr inż. Grzegorz Maśloch, prezes oraz dyrektor programowy Stowarzyszenia na rzecz efektywności im. Prof. Krzysztofa Żmijewskiego – Rola samorządu lokalnego w rozwoju spółdzielczości energetycznej

8. Dr Rajmund Stapiński, UMWP, Uniwersytet Rzeszowski – Miejskie inkubatory przedsiębiorczości jako przykład wspierania aktywności gospodarczej na poziomie lokalnym

 

Dyskusja

13.45 – 14.30 – przerwa lunchowa

14.30 – 17.00

 

Panel III

Samorządność jako element obywatelskiego samostanowienia

Moderator: Dr Rafał Polak (Dyrektor Kancelarii Sejmiku Województwa

Podkarpackiego, PANS w Krośnie)

(czas wygłoszenia referatu: ok. 12 minut)

1. dr hab. Eugeniusz Moczuk, prof. PRz, Politechnika Rzeszowska – Irvinga L. Janisa

teoria podejmowania złych decyzji w samorządzie terytorialnym, spółdzielczości

i ruchach społecznych. Perspektywa socjologiczna

2. Jerzy Borcz, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Samorządność – podstawa demokracji

3. Wojciech Farbaniec, Burmistrz Miasta i Gminy Rymanów – Wybrane problemy  działalności samorządu gminnego a rozwój i promocja gminy uzdrowiskowej w ramach

Euroregionu Karpackiego

4. r.pr. Aleksander Cisek, Wicedziekan Rady OIRP w Rzeszowie - Samorząd zawodowy

radców prawnych

5. Dr Paweł Wais, dyrektor UMWP w Rzeszowie – Samorządność w dokumentach

strategicznych Województwa Podkarpackiego

6. Andrzej Dziugan, wicedyrektor PCEN – Samorządność uczniowska

7. Dr Kamil Szpyt, KAFM w Krakowie – Samorządność i sztuczna inteligencja

8. Dr Oskar Bróż, Uniwersytet Rzeszowski – Rola samorządu terytorialnego w systemie

ochrony zdrowia – wybrane zagadnienia prawne

9. r.pr. Anna Kantor-Kilian, Uniwersytet Warszawski – Sytuacja sygnalistów

w jednostkach samorządu terytorialnego w oparciu o dyrektywę UE 2019/1937

Dyskusja

17.00 Zakończenie konferencji

 

 
 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij