Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
IV Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd – edycja 2024
Domki na Roztoczu
IX Konferencja Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju

Jak wykorzystywać dane satelitarne w rozwoju regionu. Międzynarodowe warsztaty w PCI

Opublikowano: 2024-02-13 13:57:44, przez: admin, w kategorii: Region

RZESZÓW.

Fot. pixabay/CC0Jak wykorzystywać dane satelitarne w rozwoju regionu. Międzynarodowe warsztaty w PCIJak wykorzystywać dane satelitarne w rozwoju regionu. Międzynarodowe warsztaty w PCIOd lewej prezes PCI Michał Tabisz, Margarita Chrysaki ze stowarzyszenia NEREUS; Mirko Mazzarolo, przedstawiciel lidera czyli regionu Wenecja Euganejska i marszałek Władysław Ortyl
Jak wykorzystywać dane satelitarne w rozwoju regionu. Międzynarodowe warsztaty w PCIJak wykorzystywać dane satelitarne w rozwoju regionu. Międzynarodowe warsztaty w PCIJak wykorzystywać dane satelitarne w rozwoju regionu. Międzynarodowe warsztaty w PCIJak wykorzystywać dane satelitarne w rozwoju regionu. Międzynarodowe warsztaty w PCI
Jak wykorzystywać dane satelitarne w rozwoju regionu. Międzynarodowe warsztaty w PCI
Fot. pixabay/CC0

Fot. pixabay/CC0

 

Projekt rozpoczłą się 1 marca 2023 r. i potrwa do 31 maja 2027 r.

Całkowity budżet projektu wynosi 1 745 965 euro, w tym budżet dla Województwa Podkarpackiego: 208 000  euro. Dofinansowanie pochodzi z programu Interreg Europe. 

Partnerami projektu są: Region Wenecja Euganejska – Włochy – lider projektu, Województwo Podkarpackie – Polska, Region Bazylikata – Włochy, Autonomiczny Region Azorów – Portugalia, Instytut Studiów Społecznych, Ekonomicznych i Politycznych – Region Waloński – Belgia, Region Oksytania – Francja, Miasto Ryga – Łotwa. Stowarzyszenie NEREUS (Sieć Europejskich Regionów Wykorzystujących Technologie Kosmiczne) – Belgia – partner doradczy.

Projekt jest projektem „miękkim”, który służyć ma wymianie doświadczeń i wdrażaniu uzyskanej wiedzy dla poprawy sytuacji w każdym z regionów partnerskich w obszarze, którym zajmuje się projekt. W związku z realizacją założeń projektu każdy z partnerów projektu ma za zadanie powołać Regionalną Grupę Roboczą Interesariuszy (RSG), która wspierać będzie realizację projektu.

Wnioski i obserwacje wypracowane w trakcie projektu, podczas wizyt studyjnych i spotkań międzyregionalnych mają służyć poprawie w zarządzaniu Wojewódzkim Programem przeciwdziałania zmianom klimatu i skutkom tych zmian z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii i gospodarki w obiegu zamkniętym.

W odbywającej się w Podkarpackim Centrum Innowacji konferencji uczestniczą przedstawiciele partnerów, zaś jako prelegenci reprezentanci różnych firm i instytucji szczególnie z Podkarpacia. (m.in. Centrum Naukowo-Technologiczne Systemów Bezzałogowych sp. z o.o., Astrotectonic, , Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Politechnika Rzeszowska, oddział Polskiej Agencji Kosmicznej, Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, Wojska Obrony Terytorialnej, Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych). 

Michał Maciąg z Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych zwrócił uwagę na przydatność zastosowania danych przy określaniu poziomu utraty (czyli porzucania) gruntów rolnych. Ponadto takie dane mogą pokaać poziom nasłonecznienia konkretnego terenu, co będzie przydatne w określaniu najkorzystniejszych miejsc na farmy fotowotaiczne. PBGiTR posiada nowoczesny sprzęt, jak drony i kamery, fzięki którym można rzeźbę terenu  

Dr hab. Andrzej Majka, prof. Politechniki Rzeszowskiej mówił o znaczeniu kształcenia, które „musi się dopasować do potrzeb przyszłości”.

Andrzej Kulig, dyrektor Departamentu Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim zwrócił uwagę na konieczność wykorzystania danych satelitarnych i teledetekcji w przygotowaniu strategii klimatycznej dla województwa podkarpackiego.

  

W czasie warsztatów mówiono także o wymiarze etycznym wykorzystania danych satelitarnych, a także o wielu różnych obszarach, w których mogą być wykorzystywane te dane. 

Województwo podkarpackie jest członkiem NEREUS czyli w Sieci Regionów Europejskich wykorzystujących Technologie Kosmiczne. Wiceprezesem Sieci jest marszałek Władysław Ortyl, który wziął udział w pierwszej części warsztatów. 

Kosmos jest od nas odległy, ale te dane, które są potrzebne dla rozwoju gospodarki, dla rozwoju społecznego, dla bezpieczeństwa, muszą być coraz bliższe. Podkarpacie, jako województwo posiada inteligentną specjalizację „lotnictwo i kosmonautyka”. Mamy kilka instytucji i mnóstwo kompetencji, które mogą być wykorzystywane w rozwoju gospodarki i bezpieczeństwa związanego z obszarem danych satelitarnych – mówił marszałek Władysław Ortyl.

- To jest wydarzenie, które pokazuje, co regiony mogą zrobić na swoim terenie, jakie działania podjąć, żeby wzmacniać partnerstwo i w jaki sposób mogą inwestować w rozwój swoich kompetencji w administracji publicznej, jak może być ulepszany cały proces podejmowania decyzji – wyjaśniał Mirko Mazzarolo, przedstawiciel regionu Wenecja Euganejska. 

Z kolei Margarita Chrysaki ze stowarzyszenia NEREUS podkreślała, że regiony w Europie mogą kształtować politykę wykorzystania danych kosmicznych, między innymi poprzez przystąpienie do sieci NEREUS, w której od kilku lat aktywnie działa Podkarpacie. 

- Przez sieć NEREUS skupiamy się na współpracy międzyregionalnej, dowiadujemy się, w jaki sposób wymiana informacji ma wpływ na rozwój rolnictwa, gospodarki morskiej oraz innych obszarów – mówiła Margarita Chrysaki. - Podkarpackie jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów, jeśli chodzi o wykorzystanie danych technicznych, zwłaszcza w kontekście ważnego obszaru, jakim jest lotnictwo i kosmonautyka. 

Prezes PCI Michał Tabisz zwrócił uwagę, że właśnie do takich celów powstało PCI:

Wybierz studia w WSPiA

- Twórcy z Komisji Europejskiej, z Banku Światowego byliby dzisiaj niezwykle zadowolenie z tego, że pod jednym dachem spotykają się tak liczne instytucje, przedstawiciele wielu krajów Unii Europejskiej, który mają wspólny temat, który ich łączy i który jest ważny dla regionów. Dane satelitarne są dzisiaj niezwykle cennym źródłem informacji, które można bardzo praktycznie wykorzystać – mówił Michał Tabisz. 

 

 

Więcej o: PCI, NEREUS, Interreg

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij