Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP
Jerzy Borcz - kandydat do Sejmu

XIV edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

Opublikowano: 2023-05-22 19:18:51, przez: admin, w kategorii: Region

RZESZÓW. 24 i 25 maja br. w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej odbędzie się XIV edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”, której celem jest promocja działalności młodych naukowców, prezentacja badań i poglądów oraz integracja środowisk akademickich.

Fot. WSIiZ

Fot. WSIiZ

 

egzaminieósmoklasisty będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13:00. Lech Gawryłow dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

 

 

Cykliczna konferencja „Nauka i pasja kluczem do sukcesu” ma pokazać zainteresowania naukowe studentów WSIiZ. Interdysycyplinarna formuła konferencji przyciągały coraz więcej uczestników zewnętrznych – najpierw z zaprzyjaźnionych kół naukowych, a potem także pracowników naukowych z uczelni z całej Polski. W XIV. edycji konferencji około 2/3 uczestników reprezentuje inne uczelnie (nie tylko z Podkarpacia, ale także z Warszawy, Krakowa, Słupska, Wrocławia czy Wałbrzycha). Wystąpienia dotyczą problemów społecznych, ekonomicznych, technologicznych i kulturowych, ale też ochronie środowiska czy medycynie

 

Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

W ramach wydarzenia odbędzie się pięć paneli tematycznych, w których młodzi naukowcy zaprezentują 77 referatów. Będą to:

- Zrównoważony rozwój - panel tematyczny pod honorowym patronatem Europe Direct Rzeszów. Tematyka panelu to rola i znaczenia zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach naszego życia, szczególnie w obrębie środowiska, społeczeństwa i gospodarki, na wielu poziomach: zarówno lokalnym, regionalnym, krajowym jak i międzynarodowym. W panelu wezmą udział m.in. mgr Wiktor Walczak ze Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu czy Natalia Jankowska z Akademii Pomorskiej w Słupsku. Moderatorkami będą dr Justyna Berniak-Woźny oraz mgr Ewa Nowak-Koprowicz.

- Innowacje w ekonomii i zarządzaniu - panel obejmuje zagadnienia z obszaru nauk społecznych i ekonomicznych, a wystąpienia poświęcone współczesnym problemom gospodarczym, tendencjom rynkowym w skali globalnej i krajowej oraz rozwojowi innowacyjnej gospodarki. W panelu wezmą udział m.in. dr Małgorzata Chackiewicz z Akademii Sztuki Wojennej czy dr Andrzej Gołębiowski, prof. WSH z Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu. Moderatorem będzie dr inż. Sylwia Olszańska z Katedry Logistyki i Inżynierii Procesowej WSIiZ.

- Innowacje technologiczne i IT (moderator: dr Marek Jaszuk) – panel obejmuje m.in. kwestie związane z rozwojem nowych technologii IT (technologie mobilne, bezpieczeństwo informacji, internet rzeczy, big data), nowymi zagadnieniami z zakresu marketingu i mediów (m.in. marketing automation) a także z dynamicznym rozwojem rynku startupów (crowdfunding, finansowanie innowacji przez fundusze VC oraz aniołów biznesu). W panelu wezmą udział m.in. mgr Emilia Zeuschner z Politechniki Koszalińskiej czy dr Karol Suchenia i mgr inż. Anna Suchenia z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Moderatorem będzie dr Marek Jaszuk z Katedry Zastosowań Systemów Informatycznych WSIiZ.

- Nauki medyczne i zdrowie – panel obejmuje prezentacje wyników badań z zakresu osiągnięć współczesnej medycyny i zagadnień związanych ze zdrowiem, rehabilitacją i kosmetologią. Jest adresowany jest do osób, których zainteresowania naukowe ściśle wiążą się z zagadnieniami z zakresu fizjoterapii, metod terapii schorzeń natury rozwojowej i genetycznej, metod leczenia i terapii osób trwale unieruchomionych, form i sposobów terapii zaburzeń natury emocjonalnej; profilaktyki wad postawy; leczenia otyłości i innych chorób cywilizacyjnych. W panelu wezmą udział m.in. Sylwia Mroszczyk z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie czy Piotr Styczeń ze Szkoły Śpiewu Muzyki Liturgicznej w Warszawie. Moderatorami będą dr hab. Konrad Szychowski, prof. WSIiZ i dr Marlena Krawczyk-Suszek.

- Komunikacja marketingowa i nowe media – panel obejmuje tematy bliskie dziennikarstwu i komunikacji marketingowej, takie jak: metody wykorzystywane w badaniach nad mediami, ewolucja rynku prasowego, narzędzia i formy komunikacji marketingowej. W panelu wezmą udział m.in. Karolina Sondej i Weronika Góra z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie czy Mateusz Bacik z WSIiZ. Moderatorem będzie mgr Karolina Góraj.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

 

W każdym panelu zostanie przeprowadzony konkurs na najciekawszą prezentację. Najlepsze wystąpienie organizatorzy nagrodzą kartami prezentowymi do księgarni. Podczas konferencji odbędą się też „Warsztaty kreatywnego rozwiązywania problemów”, przeprowadzone przez mgra Rafała Rydzewskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wybrane referaty prezentowane podczas konferencji, po pozytywnej recenzji, mogą zostać opublikowane w czasopismach znajdujących się w wykazie MEiN: Financial Internet Quarterly (40 pkt.), Studia Humana (40 pkt.) oraz Soci@lCommunication (20 pkt.).