Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu

Kolejna transza pieniędzy dla pracowników upadłego Res-Drobu

Opublikowano: 2023-05-19 18:11:22, przez: admin, w kategorii: Firmy

RZESZÓW. Znane swego czasu firma spożywcza.

Zakłady Res-Drob w Rzeszowie. Fot. archiwum

Zakłady Res-Drob w Rzeszowie. Fot. archiwum

 

W dniu 14 kwietnia 2023 roku został złożony do z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w strukturze Wojewózkiego Urzędu pracy w Rzeszowie) wykaz uzupełniający niezaspokojonych roszczeń pracowniczych  w związku z niewypłacalnością pracodawcy (ogłoszeniem upadłości) - Rzeszowskich Zakładów Drobiarskich „Res-Drob” Sp. z o.o. w Rzeszowie.

Wykaz został zaakceptowany do wypłaty w dniu 8 maja 2023 roku na łączną kwotę 4.615.544,67 złotych, w tym:

- kwota niewypłaconych świadczeń pracowniczych - 4.518.236,72 złotych,

- kwota składek na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków pracodawcy - 97.307,95 złotych.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

 

Na przyznane świadczenia pracownicze składają się:

- ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy – 548 831,82 złotych,

- odprawy pieniężne – 2 290 883,96 złotych,

- odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia z art. 36 Kodeksu Pracy – 1 678 520,94 złotych.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

 

Przyznane świadczenia zostały dziś, 19 maja 2023 roku, przekazane na konto syndyka masy upadłości.

Łączna wartość wypłaconych Świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracowników Res-Drobu wyniosła 6 646 932, 75 złotych.