Powiat Rzeszowski

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 28 marca 2023 r.

Opublikowano: 2023-03-24 09:49:03, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW. LXXVI sesja Rady Miasta Rzeszowa odbędzie się 28 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 8.30 w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1.

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 21 maja 2019 r.

 

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 

2. Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2023 rok.

3. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego w 2023 roku.

4. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta.

5. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Rzeszowa na lata 2023-2030 (druk: LXXVI/1/2023).

6. Uchwała w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2023 rok.

7. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej „Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy dla osób z cukrzycą typu 2 powyżej 45 roku życia”.

8. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie.

9. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie oraz nadania statutów poszczególnym żłobkom wchodzącym w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie, uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie utworzenia żłobka nr 4 SASANKA w Rzeszowie oraz uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie utworzenia żłobka nr 6 KOTEK PSOTEK w Rzeszowie oraz zmiany Statutu Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie.

10. Uchwała w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące zasad przy ustanawianiu zieleni publicznej na gruntach prywatnych.

11. Uchwała w sprawie przyjęcia kierunków utworzenia Rzeszowskiego Centrum Energii oraz Miejskiego Klastra Energii.

12. Uchwała w sprawie najmu nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Sasanki, Paderewskiego.

13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości położonej przy Morelowej w Rzeszowie.

14. Uchwała w sprawie najmu nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Sasanki, Azaliowej, Wrzosowej.

15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości położonej przy ul. Synów Pułku w Rzeszowie.

16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ulicy Brylantowej.

17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania.

18. Uchwała w sprawie ustalenia cen i opłat oraz określenia zasad ich zmiany za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.

19. Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1m³ odprowadzanych ścieków, dopłat do miesięcznych stawek opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO – STRUG” Sp. z o. o. w Tyczynie, ul. Kościuszki 6 (druk: LXXVI/3/2023).

20. Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1m³ odprowadzanych ścieków, oraz do miesięcznych stawek opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o. w Boguchwale,
Suszyckich 9 (druk: LXXVI/4/2023).

21. Uchwała w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Rzeszów w 2023 roku.

22. Uchwała w sprawie określenia na rok 2023 sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Rzeszów (druk: LXXVI/2/2023).

23. Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody – dąb szypułkowy (druk: LXXVI/7/2023).

24. Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody – platan klonolistny (druk: LXXVI/8/2023).

25. Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody – kłęk kanadyjski.

26. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie niektórych zadań z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów (druk: LXXVI/5/2023).

27. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów.

28. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „C4TALENT – Tworzenie lepszego środowiska dla startupów i firm, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty” w ramach programu URBACT IV (druk: LXXVI/6/2023).

29. Uchwała w sprawie powołania Rady i Zarządu Rzeszowskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

30. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu z zakresu wspierania przystosowania się do zmian klimatu w ramach naboru do grantów standardowych Programu Interreg Polska – Słowacja 2021 – 2027, Priorytet 1: Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze (druk: LXXVI/9/2023).

31. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Miasto Rzeszów do konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 roku.

32. Omówienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

33. Wolne wnioski i sprawy różne.

 

Propozycje rozszerzenia porządku obrad:

TYTUŁ UCHWAŁY

pkt 15a - Uchwała w sprawie najmu nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Dębowej i Wiśniowej. 

pkt 16a - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Sadowej.

pkt 16b - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ulicy Mikołajczyka.

pkt 16c - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ulicy Iranka Osmeckiego. 

pkt 25a - Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – bez czarny.

pkt 25b - Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: Podkarpackie – żyj i oddychaj – LIFE PODKARPACKIE”.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij