Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP

Zgłobień w gminie Boguchwała z nagrodą w konkursie Piękna Wieś Podkarpacka

Opublikowano: 2022-11-25 16:42:52, przez: admin, w kategorii: Samorządy

POWIAT RZESZOWSKI.

Zgłobień w gminie Boguchwała z nagrodą w konkursie Piękna Wieś Podkarpacka

 

Dziś w Urzędzie Marszałkowskim rozstrzygnięty został konkurs Piękna Wieś Podkarpacka.

 

Konkurs „Piękna Wieś Podkarpacka” organizuje samorząd województwa podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi. Celem jest pokazanie, jak na przestrzeni lat zmieniają się wsie, stając się coraz lepszymi miejscami do życia.

 

Gminy same zgłaszają miejscowość ze swojego terenu, która rywalizuje o tytuł tej „najpiękniejszej”. W tym roku zgłosiło się 18 gmin, z czego do finału zakwalifikwoanych zostało 10 gmin. Komisja z Urzędu Marszałkowskiego odwiedziała wszystkie 10 gmin, po czym dokonała klasyfikacji.

 

Pierwszą nagodę otrzymał Haczów w gminie Haczów, drugą Zgłobień w gminie Boguchwała, a trzecią Kombornia w gminie Korczyna.

 

 

Zgłobień w gminie Boguchwała, położony jest 11 km na południowy-zachód od Rzeszowa. wzdłuż drogi powiatowej Rzeszów-Iwierzyce, w północnej partii Pogórza Strzyżowskiego, We wsi mieszka 1575 osób.

 

Na zboczu doliny znajduje się zespół zabudowań podworskich (dwór, dawny czworak, spichlerz oraz park.

 

Spichlerz to pierwotnie dwór obronny, zbudowany w drugiej połowie XVI w. Jest to nieduży budynek murowany z kamienia i cegły, sklepiony z zachowaniem detali renesansowej architektury. Od kilkunastu lat jest własnością Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Obecnie mieści się tam Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych.

 

Po przeciwnej stronie zespołu znajduje się "nowy" dwór zbudowany w I połowie XIX w. Obecnie jest on siedzibą Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu. Całość otoczona jest resztkami parku krajobrazowego z XVII-XIX wieku.

 

W pobliżu znajduje się kościół parafialny p.w. św. Andrzeja, pierwotnie barokowy, zbudowany w 1741 roku, rozbudowany w latach 1909-1929. Wewnątrz znajduje się polichromia z 1957 roku malowana przez Stanisława Jakubczyka i Jana Standy. Obok kościoła rośnie okazała lipa - pomnik przyrody (410 cm w obwodzie).

 

W Zgłobniu funkcjonuje Szkoła Podstawowa oraz punkty przedszkolne. Przy szkole jest wybudowane w 2022 r. boisko wielofunkcyjne oraz plac zabaw.

 

Sołectwo posiada też boisko piłkarskie, na którym swoje mecze rozgrywa klub Ludowy Klub Sportowy Mark-Bud „Iskra” Zgłobień (klasa okręgowa).

 

Sołectwo znajduje się na trasie 27-km niebieskiego szlaku rowerowego. Na trasie tej ścieżki krajoznawczej można odpocząć w wiacie turystycznej, znajdującej się na granicy Zgłobnia i Niechobrza.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

 

Park, który został zrewitalizowany w 2021 r. Posadzone nowe rośliny (w tym wykonanie ogrodu sensorycznego) oraz zrobiono szereg prac budowlanych.

 

W sołectwie działa Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu, który jest organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych oraz imprez rozrywkowych. Swoją filię w sołectwie posiada także Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale.

 

Koło Gospodyń Wiejskich działające w Zgłobniu powstało w maju 1945 roku. Obecnie liczy ok. 45 członkiń w różnym wieku. KGW wzbogaca życie kulturalne wsi oraz gminy.

 

W sołectwie działa jednostka OSP, powstała w 1912 roku. OSP liczy 25 członków oraz drużynę młodzieżową. Strażacy uczestniczą również w uroczystościach kościelnych, państwowych, kulturalnych i sportowych.

 

W 1982 r. powstał zespół ludowy "Jubilatki". Zespół ma bogaty repertuar, a w swojej działalności zdobył wiele nagród i wyróżnień.

 

Od 2013 r. działa Chór "Risoluto", początkowo jako chór parafialny. Po krótkim czasie zespół nawiązał współpracę z LOK "Wspólnota" w Zgłobniu. Chór prężnie działa, wzbogacając swoim śpiewem różnego rodzaju uroczystości.

 

W Zgłobniu funkcjonuje również Warsztat Terapii Zajęciowej. Polskie Stowarzyszenie Młodzież Sprawna Inaczej rozpoczęło swoją działalność w 1994 roku. Jej główny cel to wieloprofilowa pomoc skierowana do młodzieży niepełnosprawnej. Uczestnicy Warsztatu zdobywają umiejętności życia codziennego i aktywnie uczestniczą w życiu społecznym.

 

W Zgłobniu urodził się Tadeusz Nalepa - jeden z najwybitniejszych twórców polskiej muzyki rozrywkowej, założyciel grupy Breakout. W 2022 r. odbyły się uroczystości związane z nadaniem parkowi w Zgłobniu imienia tego wybitnego artysty.

 

Komisja analizowała także edukacja, przedsiębiorczość (rolnictwo ekologiczne) i rozwiązania „smart”.

 

Szkoła Podstawowa w Zgłobniu realizuje szereg projektów edukacyjnych. Dzięki temu otrzymała między innymi dofinansowanie na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego (laptopy, tablice interaktywne, wizualizer, drukarki, oprogramowanie).

 

Sołectwo Zgłobień dysponuje maszyną (zakupioną na użytek mieszkańców) do produkcji oleju. Dla mieszkańców przeprowadzane były spotkania, gdzie każdy z uczestników mógł zobaczyć proces produkcji oleju i sposób działania niniejszej maszyny.

 

W Zgłobniu organizowano również spotkania informacyjno-edukacyjne związane z wypracowaniem zasad funkcjonowania systemu poprawy bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego oraz promocji idei SMART CITY.

 

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Nagrodę odbrała liczna delegacja w składzie burmistrz Wiesław Kąkol, zastępca burmistrza Justyna Placha-Adamska, radny Tadeusz Kalandyk, sołtys Łukasz Hudzik oraz dyrektor Lokalnego Ośrodka Kultury Maciej Sobotowski.

 

Nagrodą za zajęcie II miejsca były zamiatarka uliczna chodnikowa oraz dmuchawa do liści o wartości 6 tys. zł.