Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP

ZUS wypłaci chorobowe tylko na wniosek

Opublikowano: 2022-11-12 21:59:49, przez: admin, w kategorii: Praca

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wypłaca zasiłku chorobowego z urzędu. Potrzebny jest wniosek. Dotyczy to osób, którym świadczenie wypłaca ZUS, a nie zakład pracy.

Bezprawne pobrane zasiłku z ZUS na Podkarpaciu – I kwartał 2019

 

W okresie od stycznia do końca września br. na Podkarpaciu wystawionych zostało ponad 737 tys. zaświadczeń lekarskich z tytułu choroby własnej.

 

Wystawione elektroniczne zwolnienie lekarskie automatycznie trafia do ZUS, na profil PUE ZUS pracodawcy i ubezpieczonego. - Aby otrzymać zasiłek chorobowy, trzeba złożyć wniosek o jego wypłatę. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby z nimi współpracujące, duchowni,

a także osoby po ustaniu zatrudnienia wniosek o chorobowe składają bezpośrednio do ZUS

– wyjaśnia Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podkarpackiego.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

 

Aby ZUS mógł wypłacić zasiłek chorobowy pracodawca, który nie jest płatnikiem zasiłków, czyli taki który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych powinien

w ciągu 7 dni od otrzymania e-ZLA przekazać do ZUS odpowiednie zaświadczenie.

 

Niezbędne odpowiednie wnioski

W przypadku pracownika jest to druk Z-3, a w przypadku ubezpieczonych innych niż pracownik, np. zleceniobiorców – druk Z-3a. W przypadku kolejnego e-ZLA za okres nieprzerwanej niezdolności do pracy, zaświadczenie płatnika składek Z-3 pracodawca wypełnia w ograniczonym zakresie. Może też w tym celu skorzystać z zaświadczenia ZAS-12. W przypadku otrzymania pierwszego e-ZLA, które obejmuje okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, należy do wniosku dołączyć oświadczenie na druku Z-10. W celu uzyskania zasiłku chorobowego za kolejne zwolnienia przypadające po ustaniu ubezpieczenia należy złożyć wniosek na druku ZAS-53 bezpośrednio do ZUS .

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

 

Z kolei osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, osoby z nimi współpracujące oraz osoby duchowne wniosek o chorobowe składają bezpośrednio do ZUS na druku Z-3b lub ZAS-53. Wniosek należy złożyć jak najszybciej. Roszczenie o zasiłek chorobowy przedawnia się po 6 miesiącach od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.

- Wniosek o zasiłek chorobowy można złożyć osobiście w placówce ZUS, albo wysłać pocztą. Taki wniosek bardzo wygodnie i bez wychodzenia z domu można przesłać elektronicznie przez PUE ZUS – dodaje rzecznik.