Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Program Czyste Powietrze - zobacz zasady naboru
Przystanek Czas na podkarpacką młodzież

ZM Ropczyce: wyniki w trzecim kwartale 2022

Opublikowano: 2022-10-27 08:57:01, przez: admin, w kategorii: Firmy

ROPCZYCE. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży po 9 miesiącach br. wzrosły r/r o 47,4 proc. do poziomu 377,5 mln zł, zysk operacyjny wzrósł o 33,4 proc. r/r do 45,6 mln zł, EBITDA zwiększył się o 26,8 proc. do 55,2 mln zł, a zysk netto był wyższy r/r o 20,5 proc. i wyniósł 36 mln zł. Przychody ZM Ropczyce z eksportu ogółem w pierwszych trzech kwartałach wyniosły 61 proc.

Fot. ropczyce.com.pl

Fot. ropczyce.com.pl

 

- Za nami kolejny dobry kwartał na trudnym i nieprzewidywalnym rynku. Na warunki prowadzenia działalności w tym okresie bardzo silnie wpływała wojna na Ukrainie oraz wciąż obecna jeszcze pandemia. Dotknęły nas między innymi z duże wahania cen surowców oraz problemy w ich dostępności, a także znaczny wzrost kosztów transportu. Pomimo przeprowadzonych modernizacji i optymalizacji procesów technologicznych, silnie odczuliśmy też wyższe ceny energii elektrycznej i gazu, będące główną przyczyną wzrostu kosztów wytworzenia, które uległy zwiększeniu o blisko 56% r/r. Jednakże osiągnięcie takich wyników przy tym wzroście kosztów możliwe było dzięki optymalizacji procesów produkcyjnych i większemu naciskowi na wzrost ilościowy produkcji. Umożliwiło to znaczne zniwelowanie negatywnego wpływu rosnących kosztów przez wzrost skali działalności. Z satysfakcją patrzymy na dalszy rozwój naszej sprzedaży na rynkach zagranicznych, który jest potwierdzeniem skuteczności realizowanej przez nas strategii wielowymiarowej dywersyfikacji, a przede wszystkim naszych kompetencji, wysokiego poziomu jakości i kompleksowości oferty. Pomimo odczuwalnych symptomów dekoniunktury, zauważalnych zwłaszcza w europejskim hutnictwie, osiągnęliśmy istotne zwiększenie sprzedaży eksportowej, której udział w przychodach ogółem wyniósł 61%. Choć za nami bardzo dobry trzeci kwartał, to na kolejne okresy patrzymy z dużą ostrożnością, mając na uwadze przede wszystkim dotychczasowe doświadczenia i dużą nieprzewidywalność otoczenia gospodarczego zarówno w skali makroekonomicznej jak też globalnej. Patrząc jednak w przyszłość, pragniemy nadal się rozwijać czego wyrazem są między innymi nasze plany inwestycyjne. Podjęliśmy właśnie decyzję o realizacji kilkuletniego projektu inwestycyjnego w zakresie zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz dalszych działań proekologicznych o łącznej wartości prawie 75 mln zł. Od Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec otrzymaliśmy decyzję o udzieleniu wsparcia na realizację tej inwestycji w postaci zwolnienia od podatku dochodowego w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych tych inwestycji – komentuje Józef Siwiec, prezes ZM Ropczyce.

Na początku października br. spółka otrzymała od Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec decyzję administracyjną o udzieleniu wsparcia w postaci prawa do zwolnienia od podatku dochodowego w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych nowych inwestycji. Wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji wynosi 74,88 mln zł. Jej zakończenie zaplanowano na koniec pierwszego półrocza 2027 r.

W ujęciu branżowym po trzech kwartałach br., nadal zdecydowanie największym odbiorcą wyrobów był segment hutnictwa żelaza i stali. Sprzedaż na rzecz klientów w tym segmencie rynku wyniosła ponad 195,5 mln zł i była o 55 proc. wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku z uwagi na znaczny wzrost poziomu eksportu (o 82% r/r). W kraju, pomimo nadal dodatniej dynamiki pojawiły się spadki sprzedaży na wybranych kierunkach, wynikające z odczuwalnego zmniejszenia zapotrzebowania na realizację inwestycji strukturalnych. Pomimo tego spółka kontynuowała współpracę w zakresie dostaw materiałowo – inżynieringowych ze wszystkimi krajowymi producentami stali. W eksporcie kontynuowana była działalność na dotychczas obsługiwanych rynkach, a do czołowych konsumentów materiałów ogniotrwałych wytwarzanych przez spółkę z Czech, Niemiec, Austrii, Francji i Turcji dołączyła także w ograniczonym zakresie Ukraina.

Sprzedaż do sektora hutnictwa metali nieżelaznych w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku przekroczyła 82 mln zł i było to więcej o prawie 25 proc. r/r. W kraju, podobnie do okresów wcześniejszych kontynuowano dostawy do większości producentów metali nieżelaznych, dostarczając indywidualnie dedykowane rozwiązania dla poszczególnych urządzeń cieplnych. Na rynkach eksportowych spółka kontynuowała realizację sprzedaży do klientów m.in. w Belgii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Danii, Holandii i USA. Równolegle prowadzono intensywne uzgodnienia i prace w zakresie realizacji bieżących oraz przygotowania perspektywicznych projektów inwestycyjnych.

Wysoki poziom sprzedaży po trzech kwartałach br. zrealizowano również dla odbiorców z branży cementowo – wapienniczej, przychody wyniosły bowiem aż 72 mln zł i były wyższe r/r o ok. 58 proc. Sprzedaż krajowa w tym segmencie stanowiła uzupełnienie dla dynamicznie rozwijającej się współpracy z partnerami zagranicznymi. Szczególnie wysoką dynamikę Spółka utrzymywała w obrotach z cementowniami oraz wapiennikami zlokalizowanymi w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech oraz w krajach arabskich. Istotna część projektów w bieżącym roku była realizowana przy współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami inżynieringowym działającymi na całym świecie.

Sprzedaż spółki do pozostałych grup odbiorców w okresie trzech kwartałów 2022 roku stanowiła około 3% przychodów ze sprzedaży ogółem i dotyczyła w głównej mierze współpracy z odlewnictwem, hutnictwem szkła oraz przemysłem koksowniczym.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij