Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP

I znów nici z budowy krytej pływalni w Boguchwale

Opublikowano: 2022-08-11 20:19:26, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

BOGUCHWAŁA. Gmina ostatecznie unieważniła przetarg na „Rozbudowę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Miasta Boguchwała”.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

A miało być tak pięknie! I co ważniejsze - naprawdę mogło być! To nie... Covid i latające białka S, wojna po sąsiedzku i wreszcie, mająca się coraz lepiej, inflacja. I półtora roku pracy, rozmów, ustaleń, dogadywania szczegółów poszło w diabły!

 

Przypomnijmy, planowane przez gminę przedsięwzięcie miało polegać na zagospodarowaniu na cele sportowe i rekreacyjne terenów gminnych zlokalizowanych między ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w sąsiedztwie rzeki Wisłok. Gmina chciała tam docelowo stworzyć kompleks sportowo-rekreacyjny, obejmujący basen oraz pozostałe komplementarne funkcje jak np. halę sportową, boiska piłkarskie oraz pozostałej infrastruktury i wewnętrznego układu komunikacyjnego.

 

Gminie najbardziej zależało jednak na budowie krytej pływalni.

 

W jej hali miały się znaleźć m.in. baseny (pływacki, rekreacyjny oraz do nauki pływania), sauny, strefa fitness, przestrzeń gastronomiczno-usługowa, zespół szatniowy i węzły sanitarne, pomieszczenia relaksacyjne do zabiegów rehabilitacyjnych i masażu lub innych zgodnych z aktualnymi potrzebami użytkowników obiektu. Oczywiście nie zabrakłoby też części biurowo-administracyjnej oraz zaplecza technicznego do obsługi całego obiektu.

 

Postępowanie zostało ogłoszone jeszcze w grudniu 2020 r. Plan był taki, żeby całą inwestycje zrealizować w partnerstwie publiczno-prywatnym. To dość długa i wieloetapowa procedura. Przeprowadzono więc najpierw dialog techniczny, który dotyczył „uzyskania informacji potrzebnych do: przygotowania zakresu, opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, określenia warunków umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w postępowaniu prowadzonym w celu udzielenia zamówienia publicznego w szczególności w zakresie formy prawnej, finansowej oraz technicznej planowanej inwestycji”.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

 

Zgłosiła się do niego tylko jedna firma - Fibrain (firma z Parku Naukowo-Technologicznego Aeropolis), sponsor klubu piłkarskiego Stal Rzeszów, która myślała o stworzeniu w Boguchwale np. swojego centrum szkoleniowego.

 

Podczas prowadzonego dialogu rozmawiano więc m.in. „o modelu podziału zadań i ryzyk oraz wynagrodzeniu partnera prywatnego. Uczestnik w zamian za wybudowanie basenu zainteresowany był otrzymaniem części terenów, na których zrealizowany zostanie projekt w wymiarze społecznym. Sam basen miałby pozostać własnością gminy i to ona nadzorowałaby operatora świadczącego w nim usługi”(za końcowym protokołem).

 

Później rozpoczął się II etap procedury, czyli dialog konkurencyjny, który miał się zakończyć wyborem wykonawcy. Podczas tego etapu zmienił się trochę także zakres planowanej inwestycji.

 

Niestety miesiąc po miesiącu, a temat zaczął się rozmywać. W Polsce w najlepsze szalała już pandemia, a na początku tego roku Rosja najechała Ukrainę. Na to wszystko nałożyła się inflacja, a przede wszystkim ogromny wzrost cen np. materiałów budowlanych. Kilka tygodni temu władze Boguchwały poinformowały o ostatecznym unieważnieniu postępowania.

 

Cóż, po prostu urzędnicy chwycili za kalkulatory i zaczęli liczyć. Wynik okazał się kiepski. Wyszło na to, że ostateczny koszt inwestycji będzie za wysoki i samorząd go nie udźwignie.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

 

To już kolejne podejście gminy pod realizację tego przedsięwzięcia. Pierwszy raz próbowano kilka lat temu. Szukano wykonawcy i na wolnym rynku, ale też i wdrażano procedurę „PPP”. Bez efektu. Powstała przy okazji pierwsza dokumentacja projektowa, która teraz miała być punktem wyjścia dla projektantów przyszłej inwestycji. W porównaniu z pierwotnymi planami zmieniono również lokalizację pływalni i całego kompleksu sportowo-rekreacyjnego.