Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Akademia IT Sagitum - zapisz się na bezpłatne szkolenia

Platforma Obywatelska o Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego miasta Rzeszowa

Opublikowano: 2022-08-04 09:17:28, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW. W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Rzeszowa Klub Radnych Platformy Obywatelskiej w Rzeszowie złożył do w/w Studium następujące wnioski.

Fot. Irena Gałuszka

Fot. Irena Gałuszka

 

Wnioski:

1. W miejscach obecnie zaznaczonych na zielono dla których studium przewiduje zieleń krajobrazową proponujemy by wprowadzić kategorie tereny ograniczonej zabudowy podmiejskiej. Na tak wyznaczonych obszarach dopuszczalne byłoby opracowywanie i zatwierdzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dopuszczających wyłącznie zabudowę jednorodzinną wolnostojącą o wysokości 1 i 1/2 kondygnacji , na dużych działkach. Co więcej ,dla każdego wydzielonego na ten cel terenu "Studium" powinno wyznaczyć maksymalną chłonność (np. 300 domów). Szczegóły zagospodarowania i parametrów terenu rozstrzygałyby ustalenia planów miejscowych.

2. Uwzględnienie koncepcji budowy po południowej stronie miasta mniejszych lokalnych basenów dla osiedli Drabinianka, Biała, Zwięczyca, Zawiszy, Budziwój. W tym wykorzystanie terenów Kaczernego.

3. Wyznaczenie na obrzeżach miasta nowych terenów pod ogródki działkowe.

4. Przeznaczenie terenu Placu Wolności pod usługi publiczne związane z kulturą wraz ze spójnym zagospodarowaniem terenu targowiska.

5. Opracowanie wizji zagospodarowania terenów obecnie zajmowanych przez wojsko.

Naszym zdaniem należy również:

1. W załączniku wskazującym, gdzie będzie obowiązek opracowania planów zagospodarowania wpisać:

? obszar w dolinie Wisłoka od zapory do mostu zamkowego po prawej stronie rzeki

? tereny rekreacyjne obok Lisiej Góry;

? otoczenie Lasku Słocińskiego;

? wzgórza nad ul. Spacerową na Zalesiu;

? Plac Wolności i otoczenie Hali Targowej;

? lewym brzeg Wisłoka przed mostem kolejowym.

2. Znacząco ograniczyć zabudowę wolnych przestrzeni głównie w centrum miasta.

3. Zaktualizować plan ścieżek rowerowych dla całego miasta, silnie go wiążąc z gminami ościennymi.

2. Wyznaczyć tereny pod inwestycje produkcyjno/usługowe przeznaczone dla inwestorów chcących lokować firmy generujące miejsca pracy.

3. W obszarach o przeważającej funkcji mieszkaniowej zapewnić możliwość również lokalizacji obiektów biurowych o charakterze biznesowym w celu ograniczenia migracji za pracą pomiędzy różnymi obszarami miasta.

4. Określić maksymalną wysokość budynków mieszkalnych (nie większej niż … ).

W imieniu Klubu PO

Marcin Deręgowski

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij