Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP

Wniosek o emeryturę z datą wsteczną tylko podczas pandemii

Opublikowano: 2021-09-20 21:31:11, przez: admin, w kategorii: Prawo

Pandemia sprawiła, że wiele osób pomimo tego, że już osiągnęło wiek emerytalny miało utrudnioną możliwość złożenia wniosku o wypłatę emerytury. ZUS w czasie pandemii wprowadził dla klientów wiele ułatwień w tym także możliwość przyznania emerytury z datą wsteczną.

Dyżur ekspertów ZUS w sprawach emerytalno-rentowych

 

Osobom, które najpóźniej 30 dnia po ustaniu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii związanych z COVID-19 zgłoszą wniosek o ustalenie lub ponowne ustalenie wysokości świadczenia, na ich żądanie wyrażone w formie oświadczenia, ustaleń tych dokonuje się od dnia, w którym zostały spełnione warunki, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 marca 2020 r.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

- Ta możliwość dotyczy m.in. tych osób, które wiek emerytalny osiągnęły przed wybuchem pandemii lub w jej trakcie i nie złożyły z tego powodu do tej pory wniosku – mówi Wojciech Dyląg regionalny rzecznik prasowy ZUS na Podkarpaciu. - Aby było to możliwe, klient musi do składanego obecnie wniosku dołączyć oświadczenie, w którym wyrazi wolę, aby świadczenie zostało przyznane lub przeliczone z datą wsteczną. W tej sytuacji należy skorzystać z przygotowanego przez ZUS gotowego formularza - druku oświadczenia ERO – dodaje.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) nie przewiduje możliwości wskazywania daty, od której osoba uprawniona mogłaby żądać ustalenia lub ponownego ustalenia wysokości świadczenia.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

- Od razu wyjaśniam, że wypełniając wniosek nie można wskazywać konkretnego terminu, od którego ma zostać przyznana lub przeliczona emerytura, ZUS po złożeniu wniosku ERO - przyzna lub przeliczy emeryturę od dnia istnienia prawa do świadczenia, ale nie wcześniej niż od 1 marca 2020 r. Ustawa nie pozwala na dowolne wybieranie terminu, dlatego należy korzystać z gotowych formularzy ZUS żeby uniknąć błędu – wyjaśnia rzecznik.

Wniosek jest dostępny do pobrania tutaj: https://www.zus.pl/wzory-formularzy/emerytury-renty/swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielniej-egzystencji/-/publisher/details/1/oswiadczenie-ero/3401474

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zgloszenie-wniosku-w-sprawie-emerytury-renty-lub-innych-swiadczen-ktore-przyznaje-zus/2567124

  .

Więcej o: emerytury, ZUS