Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP

Zakończyła się akcja informacyjna dot. przebiegu obwodnicy Kolbuszowej

Opublikowano: 2021-09-10 13:58:40, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

Wykonawca Studium Korytarzowego (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) oraz Materiałów do wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) dla inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy Kolbuszowej w ciągu drogi krajowej DK9” opracował raporty ze spotkania informacyjnego dla każdej z gmin, przez które przebiegać będzie przyszła obwodnica.

Zdjęcie lotnicze drogi krajowej nr 9 w Kolbuszowej

Zdjęcie lotnicze drogi krajowej nr 9 w Kolbuszowej

 

Głównym celem opracowywanej dokumentacji Studium Korytarzowego jest znalezienie optymalnego korytarza dla przebiegu obwodnicy. W związku z tym z inicjatywy Inwestora przeprowadzone zostało spotkanie informacyjne, które służyło przedstawieniu wariantowych przebiegów drogi oraz uzyskaniu opinii i sugestii społeczeństwa.

 

Firma Promost Consulting, która jest Wykonawcą dokumentacji Studium Korytarzowego oraz Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej dla inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy Kolbuszowej w ciągu drogi krajowej DK9” w dniu 14.07.2021 r. zorganizowała spotkanie informacyjne dotyczące przebiegów wariantów projektowanej obwodnicy dla mieszkańców gminy Kolbuszowa, gminy Cmolas oraz gminy Dzikowiec. Ze spotkania informacyjnego został sporządzony „Raport z akcji informacyjnej”, który dostępny jest do wglądu w siedzibach właściwych urzędów gmin, na stronie internetowej GDDKiA Oddział w Rzeszowie: https://www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/akcja-informacyjna---obwodnica-kolbuszowej oraz w siedzibie GDDKiA Oddział w Rzeszowie przy ul. Sikorskiego 49 C, pok. nr 8

W ramach przeprowadzonej Akcji Informacyjnej uwzględniając postulaty stron projektant przeanalizował następujące możliwości korekty przebiegu obwodnicy pokazane w załącznikach graficznych do Raportu nr 2, 2a oraz 2b:

 

- Wariant 4A – omijający miejscowość Widełkę od strony południowo – wschodniej. Przebieg wskazany w stanowisku sołectwa Świerczów oraz pojedynczych stron. W rozdziale 3 Raportu wskazano wady takiego przebiegu, które uzasadniają nieuwzględnianie tego przebiegu w dalszych pracach projektowych.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

 

- Wariant 5A – wariant omijający miejscowość Cmolas od strony północno – wschodniej. Przebieg wskazany w stanowisku Wójta oraz Rady Gminy Cmolas oraz pojedynczych stron. Z uwagi na to, że obecnie prowadzone prace projektowe dotyczą jedynie obwodnicy Kolbuszowej i ewentualnie przyległych miejscowości wariant ten nie będzie uwzględniany w dalszych pracach projektowych.

 

- Wariant 5C – wariant ograniczający przebieg przez tereny rolne wsi Werynia i Widełka. Przebieg wskazany przez pojedyncze strony. Wariant ten zostanie uwzględniony w dalszych pracach projektowych w ramach korekty wariantu 5.

 

Wszystkie uwzględnione postulaty w poszczególnych gminach zostały zawarte w raporcie z akcji informacyjnej.

 

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Wyniki konsultacji, głosy społeczeństwa oraz samorządów zostaną uwzględnione w analizie wielokryterialnej zadania inwestycyjnego oraz we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU).

 

 

 .