Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP

Wysyp ofert w trzecim przetargu na budowę Parku Niepodległości w Kolbuszowej

Opublikowano: 2021-03-16 18:08:53, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

KOLBUSZOWA. Po otwarciu ofert już jednak widać, że z rozstrzygnięciem postępowania znów może być problem.

Fot. Kolbuszowa.pl

Fot. Kolbuszowa.pl

 

Pierwsze postępowanie unieważniono jeszcze przed terminem składania ofert. Zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia były na tyle zawiłe i niejasne, że utrudniałyby uczciwą konkurencję. Za drugim razem o unieważnieniu zadecydowały ceny złożonych ofert.

I gmina zareagowała. Przetarg, tak jak i poprzednio, podzielony został na dwa zadania, ale zmieniły się kwoty założonych przez gminę limitów kosztów. Pierwsze zadanie dotyczy wykonania wszystkich prac budowlanych, drugie zaś aranżacji i zagospodarowania zieleni nowego parku. W drugim postępowaniu limit gminy na pierwszą część zamówienia wynosił 910 428 zł, zaś na drugą 1 597 728 zł. Tym razem kwotę na pierwsze z zadań zmniejszono do 719 028 zł, z kolei na drugie zwiększono do 1 792 128 zł.

Teraz ochotę na realizację pierwszego z zadań ma pięć firm. Tyle tylko, że najtańsza oferta, firmy Rembisz z Zielonki, wyceniona została na 1 395 900 zł. Cena najdroższej oferty opiewa aż na 1 684 054 zł (Bruk-Dar, Breń Osuchowski).

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

Z kolei aranżacją i zagospodarowaniem zieleni w nowym parku chciałoby się zająć siedem firm. Tu cena najtańszej oferty wynosi 570 240 zł. Złożyła ją Firma Handlowo-Usługowa Bogusław Roguz z Połańca. Najdrożej ceni się zaś kolbuszowska firma Florena, na 1 450 114 zł.

Tylko jedna firma ma chrapkę na oba zadania.

Przypomnijmy, Park Niepodległości powstać ma w północno-zachodniej części Kolbuszowej, na tzw. Błoniach, przy ul. Astrowej. Zagospodarowanych ma zostać w sumie 2,5 ha terenu. Koncepcję nowego parku przygotowało w 2018 r. Studio Architektury Krajobrazu GreenLine, zaś sam projekt wykonawczy jest dziełem Biura Projektów Exal z Tarnobrzega.

Przyszły park zostanie podzielony na kilka stref: reprezentacyjną - stanowiącą szeroki pas terenu wzdłuż południowej granicy parku (oś główną wyznacza zaprojektowana aleja obsadzona szpalerami dębów oraz biegnącymi po obu stronach nasadzeniami ozdobnych krzewów, traw oraz bylin, a także przecinającą aleję drewnianą kładką); strefę zabaw - z zaprojektowanym zestawem do zabaw oraz pojedynczymi urządzeniami zabawowymi, urządzeniami siłowni i rehabilitacji dla seniorów lub osób chcących ćwiczyć sprawność i koordynację ruchową; strefy wypoczynku biernego wraz miejscem umożliwiającym organizowanie np. pikników, w tym rekreacyjny trawnik oraz strefę parku ekologicznego - zlokalizowana będzie na obszarze najbardziej podmokłym z występującymi lokalnymi podmokłościami, wysokimi trawami z poprowadzoną przez ten teren kładką spacerową. Strefa należeć będzie do najbardziej cichych dając możliwość spokojnych spacerów pośród łąk i wysokich traw.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Do tego oczywiście parkowe alejki, oświetlenie, monitoring, mała architektura, a nawet kurtyna wodna.

  

.