Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Program Czyste Powietrze - zobacz zasady naboru
Przystanek Czas na podkarpacką młodzież

Budowa obwodnicy Tarnobrzega oficjalnie rozpoczęta

Opublikowano: 2021-03-05 22:04:43, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

TARNOBRZEG. „To największa inwestycja ostatnich może nawet kilkudziesięciu lat” - podkreślił prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Budowa obwodnicy Tarnobrzega oficjalnie rozpoczętaBudowa obwodnicy Tarnobrzega oficjalnie rozpoczęta
Budowa obwodnicy Tarnobrzega oficjalnie rozpoczęta

 

Uroczystość oficjalnego rozpoczęcia budowy obwodnicy Tarnobrzega zorganizowano w Zakrzowie, w okolicy ronda Strefowego w ciągu Al. Warszawskiej, w miejscu gdzie nowo budowana obwodnica kończyć będzie swój bieg.

 

-Historia obwodnicy ma prawie tyle lat, co ja. Decydujące i najważniejsze są jednak ostatnie lata starań o jej wybudowanie. W 2016 r. dzięki zarządowi województwa podkarpackiego nasza obwodnica znalazła się wśród projektów kluczowych. Rok 2017 to wniosek o dofinansowanie i pozytywna opinia zarządu województwa przyznająca nam ponad 42 mln zł - mówił Dariszu Bożek. Wspomniał też problemy, jakie pojawiły się dwa lata temu, gdy firma wyłoniona do budowy drogi przestała istnieć, a które wydawały się na tyle poważne, że najwięksi optymiści stracili nadzieję na budowę obwodnicy Tarnobrzega. - Ja, wiary w powodzenie tej inwestycji nigdy nie straciłem. Tym bardziej dziękuję dziś za zaufanie, jakim mnie, jako prezydenta obdarzono.

 

Budowa tarnobrzeskiej obwodnicy jest zadaniem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa.

 

Budowana droga obwodowa będzie drogą klasy G (główna) o szerokości pasów ruchu 3,5 m. Przewidziana prędkość projektowa poza terenem zabudowy wynosić będzie 70, 60 km/h, a prędkość projektowa na terenie zabudowy 50 km/h. Przyjęty po konsultacjach z mieszkańcami przebieg obwodnicy Tarnobrzega zakłada budowę drogi obwodowej w granicach administracyjnych miasta, której początek znajduje się w rejonie istniejącej drogi wojewódzkiej Nr 871 (ul. Sikorskiego). Na włączeniu obwodnicy z ul. Sikorskiego zaplanowano budowę ronda/skrzyżowania. Następnie obwodnica przetnie ul. Gruntową oraz ul. Stanisława Orła, dalej pobiegnie wzdłuż ulicy 12 Października po terenach rolnych, leśnych i ogródkach działkowych, następnie wzdłuż linii kolejowej aż do ronda w ul. Bema. Ronda planowane są również na skrzyżowaniu z ul. Dworcową i łącznikiem do drogi Nr 871 oraz skrzyżowaniu z drogą boczną stanowiąca łącznik do ulicy M. C. Skłodowskiej. Od ronda w ul. Bema przebieg obwodnicy łukiem kierował się będzie do Al. Warszawskiej. Obwodnica dobiegać będzie do ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 723 (al. Warszawska) na osiedlu Zakrzów.

 

Całkowita długość odcinka, zgodnie z decyzją ZRID wydaną przez wojewodę podkarpackiego w dniu 29.01.2021 r., wyniesie 9 km.

 

Zakres robót obejmuje, oprócz głównego zadania, czyli budowy jednojezdniowej obwodnicy, także przebudowę dróg istniejących wraz z budową skrzyżowań, budowę dróg obsługujących przyległy teren, budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę ciągów pieszo-rowerowych, chodników, zatok autobusowych itp. W ramach inwestycji zrealizowana będzie także budowa systemu odwodnienia, budowa przejść dla zwierząt, budowa sieci kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, budowa ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych. Przed rozpoczęciem prac budowlanych konieczna była wycinka zieleni w pasie drogowym. Po zrealizowaniu inwestycji zaplanowano nasadzenia nowej zieleni. Zakres robót obejmuje też montaż barier ochronnych, oznakowanie poziome i pionowe drogi, budowę sieci elektroenergetycznej, przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej (linie elektroenergetyczne, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, gazowa, teletechniczna, odwodnienia), przebudowę sieci melioracji szczegółowej, budowa kanału technologicznego.

 

Główna część inwestycji, branża drogowa, realizowana będzie do grudnia br., a następnie kontynuowana w roku przyszłym, od marca do lipca 2022.

 

Wykonawcą obwodnicy jest firma Strabag. Koszt inwestycji wyniesie 48 816 116 zł.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij