Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP
Jerzy Borcz - kandydat do Sejmu

Budowa Parku Niepodległości w Kolbuszowej. Może za trzecim razem się uda

Opublikowano: 2021-02-26 22:22:05, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

KOLBUSZOWA. Park Niepodległości miałby powstać w 280 dni od podpisania umowy z wykonawcą.

Fot. kolbuszowa.pl

Fot. kolbuszowa.pl

 

Pierwsze postępowanie unieważniono jeszcze przed terminem składania ofert. Zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia były na tyle zawiłe i niejasne, że utrudniałyby uczciwą konkurencję. Za drugim razem o unieważnieniu zadecydowały ceny złożonych ofert.

Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

Podobnie jak w poprzednich postępowaniach zamówienie podzielono na dwie części - pierwszą, obejmującą swym zakresem wszystkie roboty budowlane i drugą, dotyczącą aranżacji i zagospodarowania zieleni nowego parku.

W drugim postępowaniu limit gminy na pierwszą część zamówienia wynosił 910 428 zł, zaś na drugą 1 597 728 zł.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Przypomnijmy, Park Niepodległości powstać ma w północno-zachodniej części Kolbuszowej, na tzw. Błoniach, przy ul. Astrowej. Zagospodarowanych ma zostać w sumie 2,5 ha terenu. Koncepcję nowego parku przygotowało w 2018 r. Studio Architektury Krajobrazu GreenLine, zaś sam projekt wykonawczy jest dziełem Biura Projektów Exal z Tarnobrzega.

Przyszły park zostanie podzielony na kilka stref: reprezentacyjną - stanowiącą szeroki pas terenu wzdłuż południowej granicy parku (oś główną wyznacza zaprojektowana aleja obsadzona szpalerami dębów oraz biegnącymi po obu stronach nasadzeniami ozdobnych krzewów, traw oraz bylin, a także przecinającą aleję drewnianą kładką); strefę zabaw - z zaprojektowanym zestawem do zabaw oraz pojedynczymi urządzeniami zabawowymi, urządzeniami siłowni i rehabilitacji dla seniorów lub osób chcących ćwiczyć sprawność i koordynację ruchową; strefy wypoczynku biernego wraz miejscem umożliwiającym organizowanie np. pikników, w tym rekreacyjny trawnik oraz strefę parku ekologicznego - zlokalizowana będzie na obszarze najbardziej podmokłym z występującymi lokalnymi podmokłościami, wysokimi trawami z poprowadzoną przez ten teren kładką spacerową. Strefa należeć będzie do najbardziej cichych dając możliwość spokojnych spacerów pośród łąk i wysokich traw.

Do tego oczywiście parkowe alejki, oświetlenie, monitoring, mała architektura, a nawet kurtyna wodna.

 .