Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Program Czyste Powietrze - zobacz zasady naboru
Przystanek Czas na podkarpacką młodzież

Dotacje na zakładanie małych firm - projekt „Pasja Biznesu”

Opublikowano: 2020-12-23 13:31:32, przez: admin, w kategorii: Praca

PODKARPACKIE. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna pierwszą edycję rekrutacji do projektu „Pasja Biznesu” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dotacje na zakładanie małych firm - projekt „Pasja Biznesu”

 

W ramach projektu wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe:

Osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału mają ukończone 30 lat (od dnia 30 urodzin)

z obszaru woj. podkarpackiego (uczy się, pracuje lub zamieszkuje na obszarze woj. podkarpackiego wg przepisów Kodeksu Cywilnego).

Osoby, które nie miały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Osoby pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się

w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

osoby w wieku 50 lat i więcej,

osoby długotrwale bezrobotne,

kobiety,

osoby z niepełnosprawnościami,

osoby o niskich kwalifikacjach.

bezrobotny mężczyzna w wieku powyżej 30 roku życia i poniżej 49 roku życia (nie będący w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy).

osoby ubogie pracujące, zatrudnione na umowie krótkoterminowej/cywilno- prawnej,

rodzice/opiekunowie prawni min. 3 dzieci do 18 r.ż.,

rolnicy i członkowie ich rodzin, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 hektary przeliczeniowe, zamierzający odejść z rolnictwa,

reemigrant lub imigrant.

 

Na etapie rekrutacji do projektu przyznawane będą dodatkowe punkty premiujące dla:

– rolników i członków ich rodzin mających gospodarstwa do 2 hektarów przeliczeniowych (tj. osób, które zadeklarują przejście z systemu KRUS do ZUS po zarejestrowaniu działalności) – 9 punktów,

– rodziców/opiekunów co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 lat – 9 punktów.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące:

bezpłatne wsparcie szkoleniowe:

a) szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w wymiarze 40h,

b) pomoc w przygotowaniu biznesplanu.

Wsparcie szkoleniowe udzielane jest wyłącznie na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

dodatkowe wsparcie:

zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną, zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, wyżywienie.

dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej

bezzwrotna pomoc finansowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawana wyłącznie w formie stawki jednostkowej (stawka jednostkowa na samozatrudnienie). Obowiązująca kwota stawki jednostkowej na samozatrudnienie wynosi 23 050,00 zł.

 

Projekt zakłada udzielenie wsparcia finansowego 81 Uczestnikom  projektu (w ramach

3 edycji rekrutacji), w tym:

I edycja naboru – 27 osób

II edycja naboru – 27 osób

III edycja naboru – 27 osób.

 

Uczestnik projektu będzie zobowiązany do prowadzenia i utrzymania działalności gospodarczej co najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej pod rygorem zwrotu środków.

 

Wsparcie finansowe w formie stawki jednostkowej wypłacane jednorazowo i finansowe wsparcie pomostowego stanowią pomoc publiczną de minimis.

Uczestnik projektu ma obowiązek wnieść zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

 

4. finansowe wsparcie pomostowe

pomoc finansowa wypłacana Uczestnikowi  projektu w formie comiesięcznej transzy

w kwocie 2 600,00 zł wsparcia finansowego przez okres pierwszych 12 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu. Finansowe wsparcie pomostowe jest przyznawane na pokrycie wydatków bieżących wyłącznie w kwocie netto (bez podatku od towarów i usług VAT).

 

Termin składania wniosków .

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 12.01.2021r. do 18.01.2021r. do godz. 15:00

Termin ogłoszenia wyników.

Planowany termin rozstrzygnięcia: styczeń/luty 2021

Sposób składania wniosków.

 

UWAGA !

Ze względu na pandemię koronawirusa, zaleca się aby DOKUMENTY REKRUTACYJNE  dostarczać na adres  Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul Szopena 51, Rzeszów  w kopercie z adnotacją PASJA BIZNESU:

za pośrednictwem poczty /kuriera (forma preferowana)

osobiście pozostawić w skrzynce na listy w siedzibie tutejszej agencji w trakcie trwania rekrutacji

od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00-15.00.

 

Rekrutacja:

I edycja:   12-18.01.2021r

II edycja:  I/II kwartał 2021

III edycja: III/IV kwartał 2021

 

Liczba Uczestników Projektu: 90 osób (3 edycje).

 

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji oraz metodologii przyznawania punktów określa Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.

  

Dane kontaktowe:
Tel.:  17 867 62 14
E-mail:  info@rarr.rzeszow.pl

  

Pliki do pobrania

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij