Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 27 października 2020 r. Porządek obrad

Opublikowano: 2020-10-27 08:46:54, przez: admin, w kategorii: Samorządy

XXXVIII sesja Rady Miasta Rzeszowa, która odbędzie się dziś (wtorek, 27 października 2020 r.) o godz. 8.30.Sesja odbędzie się zdalnie, bez udziału mieszkańców i osób z zewnątrz. 

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 21 maja 2019 r.

 

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w trakcie sesji Rady Miasta Rzeszowa powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i po uzyskaniu jego zgody, będą mogli skorzystać z przygotowanego w Ratuszu stanowiska komputerowego.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

 2. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2020 r.

 3. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta.

 4. Informacja Wojewody Podkarpackiego oraz Wojewódzkiego i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o sytuacji epidemiologicznej oraz o stanie zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa (wniosek Klubu Radnych Rozwój Rzeszowa).

 5. Uchwała w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Rzeszowa” (druk: XXXVIII/18/2020).

 6. Informacja o stanie prac przy odmuleniu rzeszowskiego zalewu (wniosek Klubu Radnych Rozwój Rzeszowa).

 7. Informacja o perspektywach zagospodarowania prawego brzegu Wisłoka na odcinku pomiędzy Zaporą, a Mostem Zamkowym (wniosek Klubu Radnych PO).

 8. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 306/1/2019 przy ul. Dunikowskiego i ul. Wieniawskiego w Rzeszowie (druk: XXXVIII/14/2020).

 1. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 256/8/2013 „Słocina – Zachód” na osiedlu Słocina w Rzeszowie – w części A (druk: XXXVIII/17/2020).

 2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. dziełek nr 1761/43 i 1761/44) (druk: XXXVII/13/2020).

 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. działek nr 1160/3, 1161/3 i 1141/7) (druk: XXXVII/14/2020).

 4. Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie na lata 2018 – 2020.” (druk: XXXVIII/2/2020).

 5. Uchwała w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie na lata 2021 – 2023.” (druk: XXXVIII/3/2020).

 6. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., w Rzeszowie (druk: XXXVIII/4/2020).

 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ulicy Ceramicznej (druk: XXXVIII/6/2020).

 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ulicy Podkarpackiej (druk: XXXVIII/7/2020).

 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ulicy Krokusowej (druk: XXXVIII/8/2020).

 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy al. J. Piłsudskiego w Rzeszowie (druk: XXXVIII/16/2020).

 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy Budziwojskiej (druk: XXXVIII/9/2020).

 12. Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk: XXXVIII/1/2020).

 13. Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody Dębu szypułkowego (druk: XXXVIII/10/2020).

 14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół i placówek oświatowych i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Rzeszów przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresie danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji, a także ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkolnych schronisk młodzieżowych (druk: XXXVIII/5/2020).

 15. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z nauki w Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie przez osoby niebędące obywatelami polskimi oraz sposobu wnoszenia opłat (druk: XXXVIII/15/2020).

 16. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie (druk: XXXVIII/13/2020).

 17. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Utworzenie placówki wsparcia dziennego »Przystań« w Rzeszowie (druk: XXXVIII/11/2020).

 18. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Po stronie rodziny” (druk: XXXVIII/12/2020).

 19. Oświadczenia i informacje.

 20. Interpelacje i zapytania.

 21. Wolne wnioski i sprawy różne.

Propozycje rozszerzenia porządku obrad:

pkt 24a - Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2020 rok.

pkt 8a - Uchwała w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej w Rzeszowie przy ul. Plenerowej.

pkt 26a - Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi (dot. Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów).

pkt 26b - Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi (dot. Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. dr Henryka Hanasiewicza).

pkt 19a - Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij