Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Ogniska na Podkarpaciu i sytuacja w szkołach- 23 października 2020

Opublikowano: 2020-10-24 09:55:39, przez: admin, w kategorii: Region

Liczba nowych przypadków stwierdzonych w województwie podkarpackim pochodzi z 25 powiatów (z wyjątkiem niżej opisanych ognisk i nowych ognisk*)- są to pojedyncze przypadki z transmisji poziomej ( zakażenia rodzinne i inne kontakty).

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Powiat dębicki

ZOZ Dębica – Oddział Psychiatryczny w Straszęcinie - wyniku przeprowadzanych badań w ognisku potwierdzono 31 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 16 osób z personelu medycznego oraz 15 pacjentów.

Powiat jarosławski

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu – w ognisku potwierdzono łącznie 113 wyników dodatnich w tym u 49 pacjentów i 61 osób personelu medycznego i 3 osoby z kontaktu

Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy - wyniku przeprowadzanych badań w ognisku potwierdzono 64 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 63 podopiecznych i 1 osoby z personelu.

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu – w wyniku przeprowadzanych badań łącznie w ognisku potwierdzono 11 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 wśród pracowników.

Powiat kolbuszowski

Dom Pomocy Społecznej w Cmolasie – w wyniku przeprowadzanych badań przesiewowych łącznie w ognisku potwierdzono 73 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 21 osób z personelu medycznego oraz 52 pensjonariuszy.

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Kolbuszowej, - w wyniku przeprowadzanych badań przesiewowych łącznie w ognisku potwierdzono 57 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym 40 pacjentów i 17 osób z personelu medycznego .

Powiat leżajski

Oddział Gastroenterologii SPZOZ Leżajsk, - łącznie w ognisku potwierdzono 11 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 10 osób z personelu medycznego oraz 1 pacjenta.

Zakład Diagnostyki Obrazowej SPZOZ Leżajsk –łącznie w ognisku potwierdzono 19 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 18 osób z personelu medycznego i 1 pacjenta.

*Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Leżajsku, - łącznie w ognisku potwierdzono 13 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 u pracowników .

Powiat mielecki

DPS Mielec – łącznie w ognisku potwierdzono 24 wyniki dodatnie w tym 15 u personelu i 9 pensjonariuszy.

PZL Mielec – łącznie w ognisku potwierdzono 30 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 u pracowników.

Powiat przemyski

NZOZ Diaverum w Przemyślu łącznie w ognisku potwierdzono 85 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 48 pacjentów oraz 30 osób z personelu medycznego i 7osób z kontaktu.

Szpital w Żurawicy – w wyniku przeprowadzanych badań przesiewowych łącznie w ognisku potwierdzono 20 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 14 osób z personelu medycznego oraz 2 pacjentów i 4 osób z kontaktu.

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Przemyślu przy ul. Jasińskiego – w wyniku przeprowadzanych badań w ognisku potwierdzono 40 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 37 osób z personelu medycznego oraz 3 pacjentów.

Miasto Rzeszów i powiat rzeszowski

Ognisko Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 - łącznie potwierdzono wynik dodatni u 91 osób wśród personelu medycznego i pomocniczego oraz pacjentów.

Ognisko SPZOZ Szpital MSWiA - łącznie potwierdzono wynik dodatni u 37 osób wśród personelu medycznego i pomocniczego oraz pacjentów.

Zakład Opieki Długoterminowej w Błażowej – w wyniku przeprowadzanych badań przesiewowych łącznie w ognisku potwierdzono 9 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 3 osób z personelu medycznego oraz 6 pacjentów .

 

 

Na terenie województwa podkarpackiego na dzień 23 października br. w 154 placówkach obowiązuje zawieszenie zajęć lub nauczanie zdalne, opiniowane przez PSSE

Powiat bieszczadzki/leski (7 placówek)

SP w Lesku

Cała szkoła zdalne nauczanie

19-23.10.2020 r.

Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych

Cała szkoła zdalne nauczanie

19-23.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa w Bezmiechowej Dolnej

Cała szkoła zdalne nauczanie

16-23.10.2020 r.

Zespół Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych

Cała szkoła zdalne nauczanie

21-30.10.2020

Szkoła Podstawowa w Ropience

Hybrydowy system nauczania

21-23.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa w Manastercu

Cała szkoła zdalne nauczanie

20-30.10.2020 r.

Przedszkole Samorządowe w Lesku

Zawieszenie zajęć w całej placówce

21-28.10.2020 r.

Powiat brzozowski (9 placówek)

SOSW w Brzozowie (Przedszkole Specjalne, SP Nr 2 Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy)

Cała placówka-zawieszenie zajęć

21-30.10.2020 r.

SP w Trześniowie

Cała szkoła zdalne nauczanie

19-23.10.2020 r.

SP w Grabówce

Cała szkoła zdalne nauczanie (klasy 0-3)

19-23.10.2020 r.

SP Wydrna

Cała szkoła zdalne nauczanie

19-23.10.2020 r.

Przedszkole Samorządowe w Haczowie

Cała placówka zawieszone zajęcia

19-23.10.2020. r.

SP w Dydni

Hybrydowy system nauczania

19-23.10.2020 r.

Przedszkole Samorządowe w Przysietnicy

Hybrydowy system nauczania

19-23.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa w Jasionowie

Hybrydowy system nauczania

19-23.10.2020 r.

Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi

Hybrydowy system nauczania

20-23.10.2020 r.

 

 

 

Powiat dębicki (3 placówki)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Dolnych

Cała szkoła zdalne nauczanie

15-23.10.2020 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11

Hybrydowy system nauczania

19-23.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa w Czarne

Hybrydowy system nauczania

 

19-23.10.2020 r.

Powiat jarosławski (20 placówek)

Szkoła Podstawowa Ostrów

Hybrydowy system nauczania

19-23.10.2020 r.

SP w Tyniowicach

Cała szkoła zdalne nauczanie

12-23.10.2020 r.

SP Nr 10 w Jarosławiu

Hybrydowy system nauczania

15-23.10.2020 r.

SP w Łazach

Cała szkoła zdalne nauczanie

15-23.10.2020 r.

SP w Zapałowie

Hybrydowy system nauczania

15-23.10.2020 r.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w SOSW w Jarosławiu

Cała szkoła zdalne nauczanie

20-31.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa w Chotyńcu

Cała szkoła zdalne nauczanie

19-23.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu

Hybrydowy system nauczania

19-23.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa w Rozborzu Długim

Hybrydowy system nauczania

19-30.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa w Woli Węgierskiej

Cała szkoła zdalne nauczanie

19-23.10.2020 r.

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pruchniku

Cała placówka zdalne nauczanie

16-23.10.2020 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pełkiniach

Hybrydowy system nauczania

19-23.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa w Rudołowicach

Cała placówka zdalne nauczanie

22-30.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa w Roźwienicy

Cała placówka zdalne nauczanie

20-23.10.2020 r.

Przedszkole Samorządowe w Radymnie

Hybrydowy system nauczania

 

20-23.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Jarosławiu

Hybrydowy system nauczania

 

21-23.10.2020 r.

Szkoła podstawowa w Skołoszowie

Hybrydowy system nauczania

22-26.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa w Duńkowicach

Cała placówka zdalne nauczanie

22-26.10.2020 r.

Miejskie Przedszkole nr 8 Montessori

Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla grupy 1„Niebieckiej” – zdalne nauczanie

23-31.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa w Jodłówce

Hybrydowy system nauczania

23-30.10.2020

Powiat jasielski (8 placówek)

Zespół Szkół Miejskich nr 3 - Szkoła Podstawowa nr 12 z oddziałami Integracyjnymi w Jaśle

Hybrydowy system nauczania

19-23.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle (ul. Czackiego)

Hybrydowy system nauczania

20-23.10.2020 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wróblowej

Hybrydowy system nauczania

20-23.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa w Łysej Górze

Cała placówka zdalne nauczanie

20-30.10.2020 r.

Zespół Szkół w Dębowcu

Hybrydowy system nauczania

20-23.10.2020 r.

Niepubliczne Przedszkole u Michalitek w Jaśle

Zawieszenie zajęć w placówce

22-30.10.2020 r.

Niepubliczny Żłobek U Michalitek w Jaśle

Zawieszenie zajęć w placówce

22-30.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa w Jereniówce

Hybrydowy system nauczania

22-23.10.2020 r.

Powiat kolbuszowski (2 placówki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu

Zawieszenie zajęć w placówce dla grupy 3-4 latków

21-26.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa w Kopciach

Cała placówka zdalne nauczanie

22-30.10.2020 r.

Powiat krośnieński (16 placówek)

Miejski Zespół Szkół nr 7 w Krośnie - Szkoła Podstawowa nr 4

Hybrydowy system nauczania

19-25.10.2020 r.

 

Integracyjne Niepubliczne Przedszkole „Planeta 21” w Krośnie (ul. Czajkowskiego)

Pojedyncze dzieci na zdalnym nauczaniu

19-23.10.2020 r.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krośnie

Hybrydowy system nauczania

19-23.10.2020 r.

Przedszkole Św. Józefa w Rymanowie

Zawieszenie zajęć dla 3 oddziałów

 

19-26.10.2020 r.

Zawieszenie zajęć dla 1 oddziału „Radosne Dzwoneczki”

20-26.10.2020 r.

ZSP w Rymanowie

Zawieszenie zajęć stacjonarnych – cała szkoła nauczanie zdalne

19-30.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa w Łężanach – Oddział Przedszkolny

Hybrydowy system nauczania – 2 oddziały przedszkolne

19-25.10.2020 r.

ZSP Milcza

Zawieszenie zajęć stacjonarnych – cała placówka nauczanie zdalne

19-30.10.2020 r.

Zespół szkół i placówek i Placówek w Bóbrce

Hybrydowy system nauczania

20-25.10.2020 r.

Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy w Rymanowie

Hybrydowy system nauczania – Oddział Przysposabiający do Pracy i IX zespół rewalidacyjno-wychowawczy

19-23.10.2020 r.

ZSP w Rymanowie – Szkoła Muzyczna Io

Zawieszenie zajęć stacjonarnych

19-23.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa w Klimkówce z Oddziałem Przedszkolnym i Punktem Przedszkolnym

Zawieszenie zajęć stacjonarnych – cała placówka nauczanie zdalne

20-30.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie

Hybrydowy system nauczania

22-23.10.2020 r.

Miejski Zespół Szkół nr 2 w Krośnie – Szkoła Podstawowa nr 12

Hybrydowy system nauczania

22-23.10.2020 r.

Samorządowe Przedszkole w Jedliczu oraz Przedszkole Filialne w Potoku

Zawieszenie zajęć stacjonarnych

23-30.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa w Łężanach

Hybrydowy system nauczania

22-29.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Hybrydowy system nauczania

23-28.10.2020 r.

Powiat leżajski (4 placówki )

Szkoła Podstawowa w Opaleniskach

Zawieszenie zajęć dla całej szkoły – system zdalny

16-23.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Leżajsku

Hybrydowy system nauczania

22-26.10.2020 r.

Zespół Szkół w Grodzisku Dolnym

Zawieszenie zajęć dla całej szkoły – system zdalny

19-23.10.2020 r.

Przedszkole Samorządowe „Jedyneczka” w Nowej Sarzynie

Zawieszenie zajęć w całej placówce

21.10-04.11.2020 r.

 

 

 

Powiat lubaczowski (1 placówka)

Szkoła Podstawowa w Zalesiu

 

19-23.10.2020 r.

 

19-23.10.2020 r.

Powiat łańcucki (12 placówek)

SP Nr 2 w Łańcucie

Hybrydowy system nauczania

14-23.10.2020 r.

Żłobek Miejski nr 2 w Łańcucie

Zawieszenie zajęć w grupie 1

23-30.10..2020 r.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łańcucie

Hybrydowy system nauczania

19-23.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa w Kraczkowej

Hybrydowy system nauczania

19-23.10.2020 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej – Szkoła Podstawowa

Hybrydowy system nauczania

21-26.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Budach Łańcuckich

Hybrydowy system nauczania

22-26.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa N r 3 w Rakszawie

Hybrydowy system nauczania- Oddział przedszkolny zdalne nauczanie

21-26.10.2020 r.

Zespół Szkół w Krzemienicy

Hybrydowy system nauczania

21-26.10.2020 r.

Zespół Szkół w Woli Małej

Cała placówka zdalne nauczanie

22-23.10.2020

Szkoła Podstawowa w Soninie

Hybrydowy system nauczania

22-26.10.2020 r.

Zespół Szkół w Dąbrówkach

Hybrydowy system nauczania

23-30.10.2020 r.

Zespół Szkół w Kraczkowej

Zdalne nauczanie dla całej szkoły

23-30.10.2020 r.

Powiat mielecki (6 placówek)

Szkoła Podstawowa w Przecławiu

Hybrydowy system nauczania

19-23.10.2020 r.

Hybrydowy system nauczania

23-26.10.2020 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie

Zawieszenie zajęć grupa 3-4 i 6 latków

19-23.10.2020 r.

Żłobek Miejski nr 7 w Mielcu

Zawieszenie zajęć w grupie II

19-23.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa Nr 13 w Mielcu

Hybrydowy system nauczania

21-26.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa nr 6 w Mielcu

Hybrydowy system nauczania

22-26.10.2020 r.

Filia Żłobka Miejskiego nr 3 w Mielcu

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij