Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP

„Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie” - książka kolbuszowskiego skansenu z nagrodą Sybilla 2019

Opublikowano: 2020-10-22 15:24:24, przez: admin, w kategorii: Kultura

KOLBUSZOWA. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej otrzymało nagrodę głównej w Konkursie na Muzealne Wydarzenie Roku Sybilla 2019 w kategorii projekty naukowo-badawcze za przedsięwzięcie „Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie”. 

Grupa współczesnych kolędników, Park Etnograficzny Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, 2018. Fot. Karolina Migurska

Grupa współczesnych kolędników, Park Etnograficzny Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, 2018. Fot. Karolina Migurska

 

Projekt, którego koordynatorkami były dr hab. Katarzyna Smyk i Jolanta Dragan, miał na celu zebranie kompletnych i wiarygodnych informacji dotyczących kolędowania, kolęd, a także obrzędowości Godnich Świąt związanej z tradycjami kolędniczymi i ich współczesnymi przemianami, jakie można zaobserwować na terenach Lasowiaków i Rzeszowiaków – obszarze statutowego działania Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. 

 

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

Autorzy zbierali materiały źródłowe w Muzeum Etnograficznym im. Franciszka Kotuli – Oddziale Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Muzeum w Przeworsku i Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, a także w archiwach własnych. Systematycznymi badaniami terenowymi poświęconymi kolędowaniu objęły 10 powiatów położonych w północnej części obecnego województwa podkarpackiego. Kompleksowy opis zwyczajów kolędniczych na Rzeszowszczyźnie został przedstawiony w książce „Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie”, zawierającej kilkanaście artykułów naukowych prezentujących poszczególne aspekty kolędowania.

Książka zawiera liczne fotografie i skany dokumentów, obszerne wykazy materiałów źródłowych oraz aneks zawierający mapy zasięgów, a także zapisy melodii i tekstów kolęd. 

Projekt graficzny, skład oraz łamanie wykonała Izabella Kędzierska. Współwydawcą tomu jest Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica” działające przy Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

  .