Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej
Marek Kuchciński, kandydat do Parlamentu Europejskiego
Daniel Obajtek - kandydat do Parlamentu Europejskiego

Uwaga! Konkurs plastyczny dla młodzieży szkół podstawowych (klasy IV-VIII)

Opublikowano: 2020-10-13 20:59:16, przez: admin, w kategorii: Ogłoszenia

KARPATY.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Fundacja Instytut Regionalny zaprasza do konkursu na wykonanie plakatu popularyzującego wiedzę o kulturze wołoskiej i tradycjach pasterskich. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody. Termin nadsyłania prac: 18 listopada 2020 r. Regulamin konkursu na stronie www.konwencjakarpacka.org.pl w zakładce FUNDACJA. Biuro projektu: tel. 17 850 01 81.

Projekt Na Wołoskim Szlaku” realizowany przez Fundację Instytut Regionalny finansowany jest ze środków Programu FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH na lata 2014-2020.

 

REGULAMIN KONKURSU

DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (KLASY IV-VIII)

 

 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

 1. Organizatorem i koordynatorem konkursu jest Fundacja Instytut Regionalny z siedzibą
  w Rzeszowie przy ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów.

 2. Konkurs jest organizowany w ramach projektu pn. „Na Wołoskim Szlaku”finansowanego
  z PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest wzrost angażowania się mieszkańców pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego w obrębie województwa podkarpackiego, w działania na rzecz swoich wspólnot poprzez rozwijanie edukacji kulturalnej za sprawą realizacji co najmniej 12 inicjatyw lokalnych związanych z dziedzictwem wołoskim. 

 1. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest wzrost wiedzy u młodzieży okulturze wołoskiej i tradycjach pasterskich. Wołosi byli wędrownym ludem pasterskim, pochodzącym z Rumunii, który kolonizował tereny górskie
i podgórskie Europy Środkowej do XII-XVIII wieku. Zasiedlali tereny na tzw. surowym korzeniu, prowadzili gospodarkę pasterską i wypas owiec. Stopniowo porzucali pasterstwo transhumancyjne na rzecz zakładania osad na prawie wołoskim. Wskutek ciągłego przemieszczania Wołosi ulegli rozproszeniu. Funkcjonowali w ramach klanowej struktury plemiennej, posiadali bogatą kulturę
i tradycje, obecnie odtwarzane poprzez liczne badania i projekty.

 1. PRZEDMIOT KONKURSU:

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu popularyzującego wiedzę o kulturze wołoskiej i tradycjach pasterskich.

 2. Forma prac i rozmiar plakatu – dowolne.

 3. Zwycięzcy otrzymają nagrody o wartości 200 PLN każda (w formie karty podarunkowej do Empiku). Przewidziano łącznie 5 nagród.

 

 1. TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ

 1. Termin nadsyłania prac: do 18 listopada 2020 r.

 2. Prace należy:

 • dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą / kurierem na adres:

Fundacja Instytut Regionalny ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów

 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane w dniu 25 listopada 2020 r. na stronie internetowej www.konwencjakarpacka.org.pl w zakładce FUNDACJA.

 1. Ocena nadesłanych prac do konkursu przeprowadzona zostanie według poniżej wymienionych kryteriów (łącznie max. 15 pkt.):

- zgodność z celem konkursu (10 pkt),

- estetyka pracy (5 pkt.)

 1. Prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą: imię i nazwisko, klasę, nazwę i adres szkoły oraz telefon kontaktowy do opiekuna wysyłającego prace.

 2. Złożenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją klauzuli RODO na przetwarzanie danych osobowych uczestników (pkt. VI poniżej).

 

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE

  Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

Osoba do kontaktu:

Dorota Zielińska, tel. 17 850 01 81, 508 201 103, mail: fundacja.instytut.regionalany@gmail.com

 

Dodatkowe informacje na temat konkursu zamieszczone są na stronie internetowej www.konwencjakarpacka.org.pl w zakładce FUNDACJA.

 

 1. KLAUZULA RODO

 

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Fundacja Instytut Regionalny z siedzibą: 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1.

2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:

• listownie na adres: 35-064 Rzeszów przy ul. Rynek 16/1
• przez e-mail: fundacja.instytut.regionalany@gmail.com

3) Dane osobowe pozyskane w związku z udziałem uczestników w konkursie plastycznym będą przetwarzane w następujących celach:

• związanych przeprowadzeniem konkursu,
• związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
• udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
• udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO),
• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji konkursu.

6) Pozyskane od uczestników konkursu dane osobowe mogą być przekazywane:

• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

7) Dane uczestników konkursu nie mogą być przekazane do państw trzecich w celach realizacji umowy.

8) Okres przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

• czasu obowiązywania umowy na realizacje projektu, w ramach którego organizowany jest konkurs plastyczny,
• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

9) Ponadto, informujemy, że uczestnicy konkursu mają prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych,
• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez uczestników konkursu zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane uczestników konkursu na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
• przenoszenia swoich danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) W zakresie, w jakim dane uczestników konkursu są przetwarzane na podstawie zgody – mają prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody uczestników konkursu przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

11) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

 

 

logotypy.png

 

 

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij