Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Służba w Policji - trwa nabór

Opublikowano: 2020-09-20 19:20:48, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

PODKARPACKIE.

Fot. podkarpacka.policja.gov.pl

Fot. podkarpacka.policja.gov.pl

 

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów do służby w Policji prowadzone jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2012 r. poz. 432 z późn. zm.).

W chwili obecnej czas trwania postępowania kwalifikacyjnego na terenie garnizonu podkarpackiego (od dnia złożenia kompletu dokumentów do momentu przyjęcia do służby w Policji) wynosi około 6 - 7 miesięcy.

Szczegółowe informacje dotyczące doboru do służby w Policji, można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji www.praca.policja.pl zawierającej, między innymi, zakładki dotyczące:

Proponujemy zapoznanie się zInformatorem dla kandydatów do służby w Policji.

 

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie prowadzi rekrutację tylko dla osób ubiegających się o przyjęcie do służby,do jednostek Policji na terenie województwa podkarpackiego.

  

Ankieta bezpieczeństwa osobowego (druk w formacie pdf lub druk w pliku doc) wykorzystywana zgodnie
z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych
(Dz.U. z 2010 roku, Nr 182 poz. 1228) na użytek zwykłego postępowania sprawdzającego

- nie jest wymagana przy składaniu dokumentów do służby w Policji.

 

ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW BĘDZIE MOŻLIWE PO WCZEŚNIEJSZYM, TELEFONICZNYM USTALENIU TERMINU.

NUMERY KONTAKTOWE:

17 858 2666, 17 858 2653, 17 858 2778, 17 858 2663

 

Kandydaci, którzy biorą udział w rektrutacji do służby w Policji proszeni są o pilne uzupełnienie dodatkowych dokumentów potwierdzających umiejętności i kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Węwnętrznych i Administracji zmieniającym Rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji
(Dz.U. z 2012, poz. 432 z późn. zm.)
, celem naliczenia dodatkowych punktów.

Katalog preferencji oraz nowej punktacji za posiadane wykształcenie został umieszczony poniżej.

 

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE:

DOKUMENTY OD KANDYDATÓW PRZYJMUJEMY W SPOSÓB CIĄGŁY, W KAŻDYM TYGODNIU, W PONIEDZIAŁKI I WE WTORKI (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy).

 

Informacja dotycząca studiów I stopnia w WSPol. w Szczytnie na kierunku "Nauka o Policji": (BIP KWP, WSPol.).

 

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W RZESZOWIE

OGŁASZA ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

NA 2020 ROK

 

PLANOWANE PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W POLICJI W TERMINACH:

- w dniu 5 listopada 2020 roku,

- w dniu 30 grudnia 2020 roku.

 

LICZBĘ OSÓB PLANOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY STANOWIĆ BĘDZIE ODZWIERCIEDLENIE POZIOMU WAKATÓW W GARNIZONIE PODKARPACKIM.

Przyjęcia będą uzależnione od liczby wakatów występujących w poszczególnych jednostkach Policji. Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH POLICJI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO:

 • Komendach Miejskich Policji w: Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie, Tarnobrzegu;
 • Komendach Powiatowych Policji w: Brzozowie, Dębicy, Jarosławiu, Jaśle, Kolbuszowej, Lesku, Leżajsku, Lubaczowie, Łańcucie, Mielcu, Nisku, Przeworsku, Ropczycach, Stalowej Woli, Sanoku, Strzyżowie, Ustrzykach Dolnych;
 • Oddziale Prewencji Policji w Rzeszowie,
 • Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. 

SŁUŻBĘ  W  POLICJI  MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski,
 • o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych, 
 • posiadający  co najmniej  średnie  wykształcenie,  
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,  podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej). 

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny osobiście złożyć komplet dokumentów w Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z siedzibą w Oddziale Prewencji Policji w Zaczerniu, k. Rzeszowa, pok. nr 7, telefony kontaktowe: 178582778, 178582663, 178582653, 178582650, 178582666, 178582367

 w każdy poniedziałek lub wtorek, w godzinach od 8:00 do 14:00.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy część A i B (do pobrania poniżej),
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginał dokumentu do wglądu),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu),
 • książeczka wojskowa z wpisem o uregulowanym stosunku do służby wojskowej - do wglądu, 
 • dowód osobisty - do wglądu. 

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA I POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI:

 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny - 8 punktów,
 • tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny - 7 punktów,
 • wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum  lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) - 7 punktów,
 • tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielegniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym - 6 punktów,
 • prawo jazdy kategorii "B" - 6 punktów,
 • uprawnienia instruktora sporów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych -
  4 punkty,
 • dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 - 4 punkty,
 • dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 - 2 punkty,
 • uprawnienia: ratownika wodnego, w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz do prowadzenia łodzi motorowej - 2 punkty,
 • prawo jazdy kategorii innej niż wymieniona wyżej - 2 punkty.

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronach internetowych Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie (www.podkarpacka.policja.gov.pl).

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie  postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2012 roku, poz. 432 z późn. zm.).

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

 

Pliki do pobrania

Informator dla kandydatów do służby w Policji  707.68 KB

Ankieta bezpieczeństwa osobowego  834.67 KB

Ankieta bezpieczeństwa osobowego  1.42 MB

Kwestionariusz osobowy kandydata do sluzby  469.61 KB

 

Więcej o: policja

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij