Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Gospodarka na Podkarpaciu w marcu 2020 r.

Opublikowano: 2020-04-29 21:10:35, przez: admin, w kategorii: Biznes

W trzecim miesiącu 2020 roku w części sekcji podkarpackiej gospodarki, w porównaniu z marcem 2019 roku, wystąpił regres. Zmniejszyła się wartość produkcji sprzedanej przemysłu. Mniejsza także była liczba mieszkań przekazanych do użytkowania. Liczba zatrudnionych pozostała na zbliżonym poziomie. Wzrosła natomiast liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Oficjalne dane Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. 

1. Rynek pracy

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 251,4 tys. osób. Zatrudnienie w odniesieniu do poprzedniego miesiąca tj. lutego zmniejszyło się o 0,7%, natomiast było wyższe w porównaniu z marcem 2019 roku (o 0,6%). W urzędach pracy zarejestrowanych było 78,9 tys. osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,2%, tj. o 0,1 p.proc. mniej niż w poprzednim miesiącu i o 0,5 p.proc. mniej w porównaniu z marcem 2019 roku.

Najwyższa stopa bezrobocia rejestrowanego wystąpiła w powiecie leskim – 16,1%, a najniższa w Krośnie – 2,7%

 

2. Wynagrodzenia

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4455,29 zł i było wyższe o 2,0% w porównaniu z lutym 2020 roku i wyższe o 5,6% niż w marcu 2019 roku. Wzrost płac w skali roku odnotowano w większości sekcji, a jeden z najwyższych w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 11,5%).

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw na Podkarpaciu było o 1033,92 zł niższe niż w Polsce

 

3. Przemysł

Produkcja sprzedana przemysłu osiągnęła wartość 4404,9 mln zł i była o 8,9% niższa niż w analogicznym okresie 2019 roku. Spadek produkcji sprzedanej wystąpił w 16 działach przemysłu (na 31 występujących w województwie podkarpackim). Wy-dajność pracy na 1 zatrudnionego wyniosła 32,7 tys. zł i była o 8,7% niższa w porów-naniu z marcem 2019 roku.

Największy spadek produkcji sprzedanej wystąpił w produkcji maszyn i urządzeń (o 28,6%)

 

4. Budownictwo mieszkaniowe

Według wstępnych danych, w marcu 2020 roku, na Podkarpaciu przekazano do użyt-kowania 400 mieszkań. Było to o 42,4% mniej niż w tym samym okresie 2019 roku. Rozpoczęto budowę 914 mieszkań, o 8,9% więcej w porównaniu z marcem 2019 roku. Liczba mieszkań, na realizację których uzyskano pozwolenia lub dokonano zgłosze-nia z projektem budowlanym wyniosła 1333, tj. o 42,0% więcej niż w marcu 2019 roku.

Najwięcej mieszkań przekazano do użytkowania w budownictwie indywidualnym - 335

 

5. Rynek wewnętrzny

Sprzedaż detaliczna w marcu była o 6,6% niższa w porównaniu z marcem 2019 roku. Spadek wystąpił w większości grup sprzedających towary. Wysoki spadek zanoto-wano w sprzedaży tekstyliów, odzieży i obuwia (o 61,7%) oraz prasy, książek, pozo-stałej sprzedaży w wyspecjalizowanych sklepach (o 61,0%). Sprzedaż hurtowa w marcu br. była o 17,0% niższa niż w tym samym miesiącu 2019 roku.

Sprzedaż detaliczna w marcu 2020 roku była o 2,3% niższa niż miesiąc wcześniej

 

6. Rolnictwo

Skup zbóż w okresie lipiec 2019-marzec 2020 roku wyniósł 133,4 tys. ton i był o 20,0% wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Skup żywca rzeźnego w marcu 2020 roku wyniósł 3,1 tys. ton i był o 43,6% niższy niż w marcu 2019 roku. Za 1 litr mleka w skupie płacono 1,35 zł, było to o 0,7% więcej, w porównaniu z marcem 2019 roku.

Skup mleka był o 18,4% mniejszy niż w marcu 2019 roku

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij