Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Ceny produktów rolnych w marcu 2020 r. Podkarpackie na tle kraju

Opublikowano: 2020-04-20 20:30:56, przez: admin, w kategorii: Rolnictwo

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych1, spadły w marcu 2020 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,3%), natomiast w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrosły (o 5,3%).

Ceny produktów rolnych w marcu 2020 r. Podkarpackie na tle krajuCeny produktów rolnych w marcu 2020 r. Podkarpackie na tle krajuCeny produktów rolnych w marcu 2020 r. Podkarpackie na tle kraju
Ceny produktów rolnych w marcu 2020 r. Podkarpackie na tle kraju
 

 

Ceny skupu i ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach

W marcu 2020 r. w porównaniu z lutym br. wzrosły ceny skupu oraz ceny na targowiskach większości produktów rolnych. W skupie niższe były ceny jęczmienia, drobiu i mleka, a na targowiskach – pszenżyta, kukurydzy i ziemniaków. Na obu rynkach odnotowano spadek cen żywca wołowego.

 

W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku w marcu 2020 r. zarówno w skupie, jak i na targowiskach ceny większości produktów rolnych były niższe. Wzrosły natomiast ceny ziemniaków i trzody chlewnej.

 

Dane z zakresu skupu obliczono na podstawie informacji o wartości i ilości skupu realizowanego przez osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (bez osób fizycznych).

 

Ceny ważniejszych produktów rolnych w marcu 2020 r.

 

Za pszenicę w skupie płacono 74,25 zł/dt, a w transakcjach targowiskowych - 87,96 zł/dt, tj. po 0,7% więcej niż przed miesiącem.

Ceny żyta zarówno w skupie, jak i na targowiskach wzrosły odpowiednio o 1,1% (56,29 zł/dt) i o 1,4% (69,67 zł/dt).

W marcu br. za ziemniaki w skupie płacono średnio 90,99 zł/dt, tj. o 10,1% więcej niż w poprzednim miesiącu. Na targowiskach natomiast cena spadła o 2,0% i wyniosła 199,79 zł/dt.

 

W skali miesiąca ceny skupu żywca wołowego (6,25 zł/kg) były niższe o 3,7%, a w transakcjach targowiskowych - o 1,2% (6,70 w zł/kg).

 

Ceny żywca wieprzowego w skupie w marcu 2020 r. kształtowały się na poziomie 6,28 zł/kg i były wyższe (o 0,2%) niż w lutym br. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 6,74 zł, tj. o 9,8% więcej niż przed miesiącem.

 

W skali miesiąca spadły ceny skupu drobiu rzeźnego (3,79 zł/kg) oraz mleka (136,86 zł/1hl) - odpowiednio o 0,2% i o 0,4%.

 

W skali roku ceny pszenicy w skupie były niższe o 10,4% i o 7,1% w transakcjach targowiskowych.

Za żyto płacono mniej niż przed rokiem (odpowiednio o 19,3% i o 6,9%) zarówno w skupie, jak i na targowiskach.

 

W marcu br. w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego cena ziemniaków w skupie wzrosła o 5,0%, a w obrocie targowiskowym - o 35,4%.

 

W skupie ceny żywca wołowego w marcu 2020 r. były niższe od ubiegłorocznych o 4,3%, a na targowiskach o 6,6%.

 

W marcu br. w stosunku do marca 2019 r. za żywiec wieprzowy płacono o ponad 40% więcej zarówno w skupie, jak i w transakcjach targowiskowych.

 

Zobacz tabelę Ceny skupu produktów rolnych w marcu 2020 r. w podziale na województwa

Zobacz tabelę Ceny targowiskowe produktów rolnych w marcu 2020 r. w podziale na województwa  

  

Tablica 1. Ceny produktów rolnych (bez VAT) w marcu 2020 r.
 
WYSZCZEGÓLNIENIE
Ceny skupu
Ceny targowiskowe
III 2020
III 2020
w złotych
II
III
w złotych
II
III
2020=100
2019=100
2020=100
2019=100
Ziarno zbóż
1
za 1 dt
 
 
 
 
 
 
Pszenica
74,25
100,7
89,6
87,96
100,7
92,9
Żyto
56,29
101,1
80,7
69,67
101,4
93,1
Jęczmień
67,01
99,2
86,7
83,86
101,5
93,2
Pszenżyto
62,38
101,2
87,1
76,14
99,3
92,7
Owies
62,31
102,2
85,3
74,75
103,2
93,9
Kukurydza
68,10
101,5
92,4
94,83
98,5
96,6
Ziemniaki
2
– za 1 dt
90,99
110,1
105,0
 
199,79
98,0
135,4
Żywiec rzeźny
3
 – za 1 kg
 
 
 
 
 
 
Bydło (bez cieląt)
6,25
96,3
95,7
6,70
98,8
93,4
w tym młode bydło
 6,32
 95,9
 95,7
6,87
98,4
92,5
Trzoda chlewna
6,28
100,2
140,4
6,74
109,8
140,7
Drób
3,79
99,8
97,8
.
.
.
Mleko – za 1 hl
136,86
99,6
99,3
.
.
.
 
Dane z zakresu skupu obliczono na podstawie informacji o wartości i ilości skupu realizowanego przez osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (bez osób fizycznych).
Wskaźniki cen skupu oraz cen uzyskiwanych przez rolników na targowiskach obliczono na podstawie danych bezwzględnych wyrażonych z większą dokładnością niż podano w tablicach.
 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij