Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Konsultacje dot. Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego

Opublikowano: 2020-02-29 21:57:48, przez: admin, w kategorii: Samorządy

PODKARPACKIE, KRAJ. Od 10 lutego do 10 marca 2020 r. trwają konsultacje dot. dokumentacji pn. „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”.

Konsultacje dot. Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego

 

Projektowany dokument ma na celu wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe, związane z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Dokument będzie stanowił podstawę do dalszych prac studyjno-projektowych, zmierzających do realizacji ww. inwestycji. Planowane nowe inwestycje kolejowe dotyczą terenu m.in. powiatu strzyżowskiego i powiatu strzyżowskiego (ciąg nr 6).

Celem dokumentu jest jak najwcześniejsze zidentyfikowanie istotnych uwarunkowań, które mogą wpłynąć na dalszy proces przygotowania inwestycji - w tym celu ogłoszono konsultacje mające na celu zapoznanie się z opiniami, uwagami i wnioskami. Zaangażowanie w tworzenie SSL (Strategiczne Studium Lokalizacyjne), wyrażone poprzez udział w konsultacjach, pozwoli na jego udoskonalenie. Ułatwi to optymalizację prac studialno-projektowych, które będą prowadzone na kolejnych etapach i posłużą, między innymi, zdefiniowaniu lokalizacji poszczególnych przedsięwzięć w obrębie korytarzy.

Planowane są dwa etapy konsultacji ww. dokumentu. Podstawę prawną obecnie prowadzonych konsultacji stanowi art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Kolejnym etapem prac nad projektem SSL będzie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, prowadzona na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Ocenie tej będzie poddany projekt dokumentu sporządzony z uwzględnieniem wyników konsultacji prowadzonych obecnie. W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (w tej sprawie ogłoszone zostaną kolejne konsultacje).

Zgłaszanie uwag bezpośrednio na stronie internetowej https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl  (formularz on-line otwiera się po wybraniu części dokumentu, do której odnosi się uwaga).

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij