Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Urzędnik w ZUS (opracowanie decyzji i korespondencji)

Opublikowano: 2019-12-04 21:49:05, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

ZUS Oddział w Rzeszowie

Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowych - 2

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Rzeszowie

35-075 Rzeszów

Al. Piłsudskiego 12

 

Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:

- wykształcenie średnie

Pożądane:

- wykształcenie wyższe zawodowe (ekonomia, administracja, ubezpieczenia społeczne, zarządzanie)

 

Wymagania dodatkowe

- znajomość ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz rozporządzeń do tej ustawy

- znajomość ustawy o emeryturach kapitałowych

- znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

- znajomość przepisów KPA

- umiejętność obsługi pakietu MS Office

- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych

- umiejętność współpracy z innymi

- rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji

- orientacja na klienta

- rzetelność

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnia ewidencjonowanie i opracowanie spraw emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji oraz korespondencji.

 

Wymagane dokumenty

- CV

- list motywacyjny z podaniem stanowiska, o jakie ubiega się kandydat

- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji ( wzór poniżej w rubryce wymagana klauzula)

- kserokopie dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie

Termin, do którego należy składać dokumenty

5 grudnia 2019 r.

 

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS W Rzeszowie.

Miejsce składania dokumentów

Oddział ZUS w Rzeszowie

Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji pok. 26

Al. Piłsudskiego 12

35-075 Rzeszów

Kontakt telefoniczny: 178675032

 

Dodatkowe informacje

- umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

- nadesłanych dokumentów nie zwracamy

- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne

- do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne

- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Warunki pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Wyposażenie stanowiska pracy:

- sprzęt komputerowy,

- sprzęt biurowy.

 

Warunki wykonywania pracy:

- spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,

- polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,

- wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,

- konieczność poruszania się po całym obiekcie,

- konieczność wykonywania pracy poza biurem,

- konieczność odbywania podróży służbowych,

- budynek 4-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 3 piętrze,

- wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,

- przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,

- drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,

- w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".

Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:

„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij