Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

„Start zawodowy” - bezpłatne szkolenia i płatne staże

Opublikowano: 2019-11-13 11:25:08, przez: admin, w kategorii: Praca

RZESZÓW.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Start zawodowy”.

Projekt jest realizowany w ramach I Osi Priorytetowej Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest skierowany do 90 osób młodych (50 kobiet, 40 mężczyzn) zamieszkujących województwo podkarpackie (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w wieku15-29 lat z następujących grup:

- Osoby bierne zawodowo - pozostające bez pracy, w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. NEET);

- Osoby pracujące - osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, osoby pracujące w ramach umów cywilnoprawnych tzw. ubodzy pracujący, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;

- Osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach

 

Udział w projekcie jest zapewniony dla byłych Uczestników projektu z zakresu włączenia społecznego. Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy w szczególności osoby zamieszkujące miasta średnie tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie poprzez zastosowanie 4 elementów pomocy, w tym:

- Doradztwo zawodowe (obligatoryjnie)

- Szkolenia zawodowe

- Staże zawodowe

- Pośrednictwo pracy i animacja zatrudnienia (obligatoryjnie)

Dodatkowo”

- Zwrot kosztów dojazdu i opieki nad osobą zależną;

- Wyżywienie podczas grupowego doradztwa zawodowego, szkoleń zawodowych oraz warsztatów aktywnego poszukiwania pracy;

- Materiały szkoleniowe dla Uczestników/-czek Projektu;

- Ubezpieczenie NNW na czas trwania projektu;

- Stypendium stażowe oraz szkoleniowe oraz opłacenie składek ZUS;

- Pokrycie kosztów egzaminów i certyfikatów potwierdzających uzyskane kwalifikacje;

- Pokrycie kosztów badań lekarskich.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Więcej szczegółów na stronie internetowej www.start.inbit.pl oraz pod numerem tel. 503 846 665.

Biuro Projektu ul. Instalatorów 3 pok. 23 (I Piętro), 35-210 Rzeszów

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij