Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Międzynarodowa konferencja „Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata” na Politechnice Rzeszowskiej

Opublikowano: 2019-10-30 14:30:50, przez: admin, w kategorii: Polityka

RZESZÓW. Prawie za miesiąc W dniach 25.-26. listopada 2019 r. w murach Politechniki Rzeszowskiej odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar społeczno-kulturowy”.

Międzynarodowa konferencja „Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata” na Politechnice Rzeszowskiej

 

W debacie zapowiedziało kilkudziesięciu czołowych ekspertów i analityków bezpieczeństwa z Polski, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Turcji, Czech i Słowacji. Tegoroczna konferencja jest kontynuacją odbywających się co dwa lata w różnych ośrodkach naukowych międzynarodowych spotkań teoretyków i praktyków specjalizujących się w badaniach nad bezpieczeństwem i działaniach na rzecz bezpieczeństwa.

Konferencja, którą honorowym patronatem na chwilę obecną objęli m.in. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Senat RP, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Prezydent Miasta Rzeszowa, będzie miejscem wymiany poglądów i doświadczeń oraz przedstawienia najnowszych wyników badań i wniosków. Wykładom i dyskusjom eksperckim będą towarzyszyć praktyczne pokazy sprzętu, uzbrojenia oraz zdolności operacyjnych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwa naszego państwa. Spodziewany jest udział nie tylko przedstawicieli nauki, analityków bezpieczeństwa i ekspertów, ale także polityków, reprezentantów administracji publicznej, formacji mundurowych, instytucji finansowych, prawników, praktyków, przedstawicieli organizacji non-profit, a także mediów, studentów oraz zwykłych obywateli zainteresowanych sprawami szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Pomysłodawczynią i inicjatorką cyklu konferencji jest prof. PRz dr hab. Izabela Oleksiewicz – z wykształcenia prawnik i politolog, kierująca badaniami ZNoB w ramach projektu międzynarodowego Cybersecurity in Poland .

 

Ramowy Program przygotowywanej III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar społeczno-kulturowy”, we współpracy z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, w ramach kampanii NUP2X35, pn. „Analiza środowiska bezpieczeństwa Polski w perspektywie 2035 roku – NUP2X35”.

 

Dzień pierwszy

 

25 LISTOPADA 2019 r. POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Ul. Aleja Powstańców Warszawy 10 ( BUDYNEK S)

 

10.00 – 11.00 Rejestracja uczestników

 

11.00 Rozpoczęcie konferencji

 

11.00 – 13.00 Sesja plenarna I – DYLEMATY BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA W DZISIEJSZYM ŚWIECIE

Moderator: dr hab. Marcin Jurgilewicz, Prof. PRz, Dziekan WZ PRz

Włodzimierz Fehler, dr hab. Prof. UPH, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bezpieczeństwo jako cel polityki państwa

Jacek Reginia-Zacharski dr hab. Prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

„Starzy mistrzowie” – inspiracje i motywy klasycznych koncepcji geopolitycznych w polityce państw współczesnych

Gen. bryg. Andrzej Tuz, Akademia Sztuki Wojennej - Zagrożenia bezpieczeństwa Polski w II kwartale XXI wieku

Płk. Jarosław Mokrzycki – Dowódca Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych - Kampania NUP 2X35

Mjr. Tomasz Gabrych, Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych  

Zmiany społeczne i ich wpływ na środowisko bezpieczeństwa w perspektywie 2035 roku: wnioski z NATO – Strategic Foresight Analysis (SFA)

Jarosław Solarz, dr hab., Prof. ASzWoj, Akademia Sztuki Wojennej

Terroryzm CBRN – istota zjawiska

Piotr Mickiewicz, Prof. dr hab. Prof. UG, Uniwersytet Gdański 

W poszukiwaniu teoretycznych podstaw rosyjskiego myślenia strategicznego ery W. Putina

Gen. dyw. Jarosław Gromadziński, Dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej - 18 Dywizja Zmechanizowana a współczesne wyzwania bezpieczeństwa państwa 

Gen. bryg. Dariusz Lewandowski, Dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich - Wojna na Ukrainie a bezpieczeństwo państwa - wymiar polityczno-militarny

 

13:00 Marek Barć, dr inż., Kierownik Biura ds. Legii Akademickiej - Program "Legia Akademicka" - założenia i osiągnięcia Politechniki Rzeszowskiej

 

13.15 – 14.00 pRZERWA

 

14.00 – 16.00  Sesja plenarna II – ZAGROŻENIA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ I NATO W XXI WIEKU

Moderator: dr hab. Jarosław Solarz, Prof. ASzWoj

Jarosław Gryz, Prof. dr. hab. Akademia Sztuki Wojennej, Technologie przyszłości w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego

Mariusz Ruszel, dr, Politechnika Rzeszowska, Prodziekan WZ Prz - Znaczenie Morza Bałtyckiego w polityce dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego do państw Grupy Wyszehradzkiej

Andrzej Kiepas Prof. dr hab., Politechnika Śląska - Kultura bezpieczeństwa w społeczeństwie cyfrowym- perspektywa  przemysłu 4.0 

Ryszard M. Machnikowski dr hab. Prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

Wpływ walki informacyjnej na bezpieczeństwo cywilizacyjne Zachodu w XXI wieku

Gen. broni Waldemar Skrzypczak

Bezpieczeństwo Polski w obliczu gier globalnych graczy

Longin Pastusiak, Prof. dr hab., Akadaemia Finansów Vistula

Prezydent Donald Trump a kwestia bezpieczeństwa współczesnego świata 

Aleksander Głogowski  dr hab. Prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński,

Konflikt indyjsko-pakistański 2019. Eskalacja wojny o Kaszmir, czy kampania wyborcza N. Modiego?

Wojciech Pilszak MSc. Prezes Zarządu Firmy e-Detektywi 

NIS a ochrona danych osobowych w praktyce

 

 

16.00 – 16.30 – przerwa

 

16.30 – 18.30 Sesja plenarna III – SZANSE ROZWOJU JEDNOSTKI I SPOŁECZEŃSTWA W DOBIE GLOBALIZACJI

Moderator: Prof. dr hab. Jarosław Gryz

 

Karsten Weber Prof. Dr. Phil. Habil. Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg 

Cybersecurity and ethics: An uneasy relationship

Markus Bresinsky Prof. Dr Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg 

Hybrid threat and its cosequences for security analysis

Sabri Oz Prof. Dr.  Istanbul Commerce University Income Inequality and 

Poverty in Post-Digital Ecosystem

Nagehan Uca Prof. Dr. Istanbul Commerce University 

Transformation of Supply Chain in Post-Digital Ecosystem

Dušan Malindžák Prof. Dsc. PhD. Eng. Technical University of Kosice         

Social aspects of defense training organization in a local government unit

Mustafa Emre Civelek Prof. Dr. Istanbul Commerce University          

Miligative Measures against the Economic and Social Problems in Post-Digital Ecostystem

Lucia Bednarova Prof. Doc. Ing. Jan Nascakova University of Economies in Bratislava 

Importance of supply management in high voltage warehouses

Olena Tsyplitska PhD, Associate professor State Organization "Institute for Economics and Forecasting of NAS of Ukraine"

Economic security in EU: institutional determinants and impact on Ukraine

Olena Shchurko, Katedra Nauk Humanistycznych, Narodowa Akademia Wojsk Lądowych im. Hetmana Piotra Konaszewicza-Sahajdacznego we Lwowie

Mit jako narzędzie transformacji świadomości społecznej

 

Dzień drugi

26 LISTOPADA 2019 r. POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Aleja Powstańców Warszawy 10 ( BUDYNEK S)

 

SESJE TEMATYCZNE*

9.00 – 11.00 Sesja tematyczna I – BEZPIECZEŃSTWO KULTUROWE W EUROPIE - SZANSE I ZAGROŻENIA

Moderator: Prof. dr. hab. Piotr Mickiewicz

 

Gerhard Banse Prof. Dr. Phil. Habil., Berliner Zentrum Technik & Kultur  

Cultural security or Security culture?

Vitaly Volchkov doctor of historical science Noncommercial partnership European Juridical Agency 

Civilisational aspect of security

Adam Laska, dr Politechnika Rzeszowska

Historyczne uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego – aspekt kulturowo-tożsamościowy

Agnieszka Pieniążek, dr Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Transgraniczne przedsięwzięcia z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego a bezpieczeństwo społeczne na pograniczu polsko-ukraińskim 

Paweł Łubiński, dr Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Społeczno-kulturowe zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa z perspektywy współczesnych środowisk narodowych w Polsce

Olga Sheliukh, dr hab. Narodowa Akademia Wojsk Lądowych imienia hetmana Petra Sahajdacznego

Język jako zasadniczy czynnik bezpieczeństwa narodowego: doświadczenia Ukraińskie

Olga Igorevna Vovk,  dr Narodowy Uniwersytet w Charkowie im. W. Karazina 

Międzynarodowe aspekty twórczości Wasyla Karazina (1773 - 1842); recepcja histograficzna

 

9.00 – 11.00 Sesja tematyczna II - BEZPIECZEŃSTWO CYBERNETYCZNE W EUROPIE – SZANSE I ZAGROŻENIA

Moderator: Markus Bresinsky Prof. Dr Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Carsten J. Pinnow Dipl. Ing. Arbeitskreis VDI/VDE Sicherheit.          

Training and shortage of skilled experts as a central challenge for Cybersecurity - Status quo and outlook

Dirk Pinnow  Dipl. Ing. Arbeitskreis VDI/VDE Sicherheit         

Why Security Pioneers must shape culture - a basic task for managing directors, scientists and politicians

Miriam Pohner,  Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg  

A concept based approach on cybersecurity

Izabela Oleksiewicz, Dsc. PhD. Associated Proffessor,  Rzeszow University of Technology

Determinance of EU cyberpolicy

Łukasz Wojciechowski, dr Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

Prevention of the threats to security information and personal data protection by protecting the image of individuals - selected issues

 

 

 

 

9.00 – 11.00 Sesja tematyczna III BEZPIECZEŃSTWO REGIONALNE W OBSZARZE UE I NATO - SZANSE I ZAGROŻENIA

Moderator: Prof. Dr. Phil. Habil. Karsten Weber

Radosław Bania, dr hab. prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

Zawieszenie Układu o likwidacji broni nuklearnej średniego i krótkiego zasięgu (INF) a bezpieczeństwo transatlantyckie

Karolina Julia Helnarska dr hab., Prof. UJD, Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie 

PESCO and EDF - is it a breakthrough for the Common Security and Defence Policy EU?

Andrzej Zapałowski dr hab., Uniwersytet Rzeszowski

Społeczne uwarunkowania konfliktu w Donbasie

Andrij Kharuk, dr hab., Narodowa Akademia Wojsk Lądowych imienia hetmana Petra Sagajdacznogo 

Wojna w powietrzu nad Donbasem

Marek Delong, dr hab., Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Rola Patriarchatu Moskiewskiego w propagowaniu koncepcji „rosyjskiego świata”

Mariusz Patey, dr, Dyrektor Instytutu im. Romana Rybarskiego

Projekt Odessa-Brody-Płock-Gdańsk. Czy ma jeszcze szanse na realizację? 

 

11.00-11.15- przerwa

 

11.15 -13.15 - SESJE TEMATYCZNE

11.15 – 13.15 Sesja tematyczna IV – BEZPIECZEŃSTWO POZAMILITARNE W OBSZARZE UE I NATO - SZANSE I ZAGROŻENIA

Moderator: dr hab. Włodzimierz Fehler, Prof. UPH

 

Tadeusz Piątek, dr, Politechnika Rzeszowska

Kompetencje obywateli komponentem bezpieczeństwa państwa

Jurij Kotlar Doctor of Historical Sciences Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv.          

The role of historical memory in the information security of Ukraine

Ewa Pogorzała, dr, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Migracje jako wyzwanie dla bezpieczeństwa etniczno-kulturowego współczesnych państw - aspekty edukacyjne

Paulina Szeląg, dr, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Wpływ braku uznania państwa na arenie międzynarodowej na bezpieczeństwo socjalne jego obywateli: przypadek Kosowa

Zbigniew Bednarek, dr, Uniwersytet Łódzki

Media i narracje medialne jako pozamilitarny instrument kształtowania bezpieczeństwa społeczno-politycznego

Ihor Cependa Prof., Uniwersytet Przykarpacki   

Aspects of cultural security in Ukraine

Sergej Kudelko dr,  Narodowy Uniwersytet w Charkowie im. W. Karazina 

Unowocześnianie dziedzictwa dyplomatycznego Charkowa na obecnym etapie: wymiany historyczne i kulturowe

 

11.15 – 13.15 Sesja tematyczna V – CYBERPRZESTRZEŃ JAKO GŁÓWNE ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO W EUROPIE

Moderator: dr hab. Ryszard Machnikowski, Prof. UŁ

 

Wojciech Pilszak MSc. Prezes Zarządu Firmy e-Detektywi - Wykład praktyczny i pokazowy

Agnieszka Bógdał-Brzezińska, dr hab., Uniwersytet Warszawski

Cyberprzestrzeń i przestrzeń kosmiczna jako sfery bezpieczeństwa międzynarodowego

Marek Górka, dr, Politechnika Koszalińska

Cyberprzestrzeń RP

Natalia Karpiuk, MSc. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Bezpieczeństwo informacji niejawnych a rozwój nowych technologii – uwarunkowania prawne

Jolanta Puacz- Olszewska, dr, Politechnika Rzeszowska

Bezpieczeństwo obywateli w kwestii ochrony danych osobowych

Sylwia Zaborska, MSc., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Bezpieczeństwo przetwarzania danych biometrycznych w aspekcie prawnym

Ihor Hurak, dr, Uniwersytet Przykarpacki 

Internet as a threat to communication in the 21st century

 

11.15 – 13.15 Sesja tematyczna VI – BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE, OCHRONA LUDNOŚCI I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Moderator: dr Krzysztof Michalski

Violetta Będkowska MSc, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej 

Bezpieczeństwo społeczne jednostki w świetle konwencji międzynarodowych

Jaroslaw Usak, Prof., Uniwersytet w Bańskiej Bystrzycy 

Uwarunkowania polityki bezpieczeństwa społecznego w dzisiejszej Europie

Anatolij Kruglaszow, Prof., Narodowy Uniwersytet w Czerniowcach    

Bezpieczeństwo społeczne w Europie Środkowo-Wschodniej

Jewhen Sinkewycz, Dr hab., Narodowy Uniwersytet w Czerekasach im. B. Chmelnyckiego

Idea "rosyjskiego świata" i jego zagrożenia dla porządku międzynarodowego

Dorota Kamuda dr, Politechnika Rzeszowska

Wyzysk kontrahenta jako naruszenie zasad bezpieczeństwa obrotu gospodarczego

Małgorzata Trybus, dr, Uniwersytet Rzeszowski

Odpowiedzialność karna w świetle przepisów polskiego kodeksu karnego za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego jako przykład przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa społecznego

Elżbieta Sadowska-Wieciech, dr, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN

Citizens Patrols and Neighborhood Watches in United Kingdom

Katarzyna Michalczuk-Ouerghi MSc., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Increased activity of AQIM cells after the Arab Spring and global security

Emilia Kazan, dr, Narodowa Akademia Wojsk Lądowych, Katedra Taktyki

Zagadnienia bezpieczeństwa medycznego w początkowym okresie operacji antyterrorystycznej na Ukrainie: straty wojskowe i cywilne

 

13.15 -13.30- przerwa

 

13.30 – 15.30 - SESJE TEMATYCZNE

13.30 – 15.30 Sesja tematyczna VII – BEZPIECZEŃSTWO LOTNICZE W UNII EUROPEJSKIEJ

Moderator: dr hab. Jacek Reginia-Zacharski Prof. UŁ

Miroslav Kelemen Dr. h.c. Prof. Ing. Technical University of Kosice  

EU air safety policy

Branislav Kovacik    Doc. PhDr., PhD.  Technical University of Kosice

Implementation of EU standards in aviation law on the example of Slovakia

Stanislav Szabo Dr. h.c. Assoc. Prof. Ing. Technical University of Kosice 

Aviation training process and state security

Pavel Necas Dr. h.c. Prof. Ing. Technical University of Kosice

Airport safety management  threats and challenges

Miroslav Kelemen Dr. h.c. Prof. Ing. Technical University of Kosice  

EU air safety policy

Krzysztof Michalski, dr, Politechnika Rzeszowska

Spersonalizowane systemy kontroli pasażerów typu FLYSEC - rozwiązanie przyszłości czy ślepa uliczka? / Personalized passenger control systems on the example of FLYSEC - a solution to the future or a dead end?

Marlena Lorek, dr Politechnika Rzeszowska

Wyzwania dla transportu lotniczego

 

13.30 – 15.30  Sesja tematyczna VIII – BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE W OBSZRZE TRANSALTANTYCKIM

Moderator: Prof. dr hab. Robert Ulewicz

Paweł Trefler, dr, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Współpraca w zakresie bezpieczeństwa i obrony w ramach MERCOSUR

Mironenko Serguei, assosiate professor Samara state region academy (Nayanova) 

Veterans of state security as participants in the development of state and national identity

Tomasz Wójtowicz, dr, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Prometeizm w kulturze strategicznej Polski. Przeszłość i teraźniejszość

Wiesław Lewicki, dr, Politechnika Rzeszowska

Zagrożenie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO - zarys prognostyczny

Waldemar Krztoń, dr, Politechnika Rzeszowska

Etiologia wojen i konfliktów zbrojnych - zarys problemu

Marek Barć, dr, Politechnika Rzeszowska

Ochrona Infrastruktury Krytycznej

Waldemar Scheffs, dr hab. inż., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 

Identyfikacja zagrożeń radioelektronicznych w konfliktach o charakterze asymetrycznym

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij