Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego

Odznaka „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” dla Zdzisława Banata i Bogdana Rzońcy

Opublikowano: 2019-10-29 00:56:16, przez: admin, w kategorii: Polityka

PODKARPACKIE. W Tym roku mija 20 lat od czasu reformy administracji publicznej w wyniku której powstało w Polsce 16 województw, w tym województwo podkarpackie.

Od lewej Zdzisław Banat i Bogdan Rzońca

Od lewej Zdzisław Banat i Bogdan Rzońca

 

Z tej okazji zarząd województwa podkarpackiego i sejmik odznaczą Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” pierwszego przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Zdzisława Banata, który funkcję tę pełnił w latach 1998 – 2002 oraz pierwszego marszałka Bogdana Rzońcę.

 

Zdzisław Banat ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Rzeszowie i uzyskał tytuł inżyniera urządzeń sanitarnych. Następnie w roku 1975 rozpoczął studia w zakresie budownictwa lądowego Politechniki Krakowskiej w Krakowie i uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego. Pracę zawodową rozpoczął jako oficer okresowy – porucznik WP w Jednostce Wojskowej w Jarosławiu. W latach 1977 – 1984 pracował na stanowisku kierownika Działu Wykonawstwa, zastępcy kierownika Wielkiego Zespołu Budów, głównego specjalisty ds. Koordynacji Budów w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych w Rzeszowie. Następnie od 1984 do 1986 roku zatrudniony był w Pracowni Projektów w Rzeszowie Biura Studiów i Projektów Rozwoju Rolnictwa BIPROZET w Warszawie.

 

Od 1990 do 1991 roku Zdzisław Banat pełnił funkcję prezydenta Rzeszowa. W latach 1992 – 1998 był zzastępcą dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz Pełnomocnikeim ds. Rodziny Wojewody Rzeszowskiego. W latach 1999 - 2001 był pełnomocnikiem zrządu ds. współpracyz samorządami w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie, a w latach 2001-2002 pracował jako zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Oświaty w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. Od roku 2007 do przejścia na emeryturę w 2013 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

 

Pełnił również wiele funkcji w organizacjach społecznych i politycznych m.in. jako członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, członek i przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych w Rzeszowie, członek Zarządu Regionu Rzeszowskiego MKR – NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie i Przewodniczący Komisji Koordynacji Budownictwa Regionu Rzeszowskiego oraz Członek Krajowej Komisji Budownictwa. Udzielał się również w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej, w Stowarzyszeniu Budowy Pomnika Jana Pawła II w Rzeszowie oraz w Stowarzyszeniu Budowy Pomnika płk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie.

 

Jako emeryt nadal czynnie uczestniczy w życiu województwa. Jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. W latach 1980 – 1989 był uczestnikiem nielegalnej działalności związkowej i kolportażu wydawnictw podziemnych oraz manifestacji opozycyjnych.

Między 14 grudnia a 23 grudnia 1981 r. internowany w ośrodku odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa za działalność związkową.

 

Za swoją działalność został uhonorowany następującymi odznaczeniami:

- Brązowy Krzyż Zasługi

- Brązowy Medal za Zasługi Dla Obronności Kraju

- Krzyż Wolności i Solidarności

- Odznaka honorowa „Działacz opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”

- Medal Krajowego Sekretariatu Budownictwa Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność”

- Medal „50 lat wyższego szkolnictwa technicznego w Rzeszowie”

- Statuetka „O wolność, prawdę i chleb XXX lat NSZZ „Solidarność Rzeszów”

- Statuetka z okazji 15 lat Województwa Podkarpackiego – przestrzeń dla samorządu – Społeczeństwo Obywatelskie

- Złota Odznaka Honorowa PSST – jako wyróżnienie i podziękowanie za zasługi dla samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym i regionalnym

- Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

 

Bogdan Rzońca urodził się 1 lutego 1961 r. w Zarzeczu. Po ukończeniu szkoły podstawowej w swojej miejscowości uczęszczał do Liceum im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie. Studiował w Krakowie na Uniwersytecie Pedagogicznym oraz Uniwersytecie Jagiellońskim. Natomiast w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu ukończył studia podyplomowe. W 2011 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej obronił pracę doktorską z zakresu zarządzania.

Pracę zawodową związał ze sferą edukacji. Pracował w Studium Nauczycielskim w Jaśle a następnie w Zespole Szkół Ekonomicznych, gdzie pełnił funkcję także dyrektora.

 

Polityczną działalność rozpoczął od funkcji wojewody Krośnieńskiego. Po reformie administracyjnej kraju, został wybrany przez radnych na stanowisko marszałka województwa podkarpackiego I kadencji. Natomiast w III kadencji pełnił funkcję wicemarszałka Województwa.

Był Radnym Województwa Podkarpackiego I, III i IV kadencji. W wyborach do Sejmu RP w październiku 2011 r. zdobył mandat posła, reelekcję uzyskał w 2015 r. W tegorocznych wyborach uzyskał mandat Posła do Parlamentu Europejskiego IX kadencji.

Bogdan Rzońca był inicjatorem utworzenia Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych (PSST) i przewodniczącym zarządu I kadencji natomiast od roku 2003 jest jego Honorowym Przewodniczącym.

 

Posiada odznaczenia:

- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

- Medal Komisji Edukacji Narodowej

- Srebrny Medal za Zasługi Dla Obronności Kraju

- Srebrny Medal za Zasługi Dla Pożarnictwa

- Odznaka Honorowa za Zasługi Dla Ratownictwa Górskiego

- Zasłużony dla JKS Czarni Jasło

- Srebrny Medal za Zasługi Dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego

- Honorowe Obywatelstwo Gminy Jasło

- Honorowe Obywatelstwo Gminy Lipinki

- Honorowe Obywatelstwo Gminy Jaśliska

- Złota Odznaka Honorowa Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij