Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Podkarpackie: 17 dotacji z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2019 r.

Opublikowano: 2019-06-05 07:37:22, przez: admin, w kategorii: Rolnictwo

17 projektów zgłoszonych przez 15 Partnerów otrzyma w tym roku wsparcie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w wysokości ponad 470 tys. złotych. 4 czerwca w urzędzie marszałkowskim podpisano umowy na dofinansowanie projektów.

Podkarpackie: 17 dotacji z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2019 r.

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele beneficjentów, a samorząd województwa reprezentowali wicemarszałkowie Ewa Draus i Piotr Pilch.

 

- Aż 470 tys. zł trafia do beneficjentów na działania, które mają za zadanie zintegrować i zaktywizować mieszkańców - mówi wicemarszałek Piotr Pilch. - Są to środki na organizację różnego rodzaju wydarzeń:, targów, wyjazdy studyjne, dożynek, ale też na szkolenia i inne inicjatywy prowadzone na obszarach wiejskich.

 

Beneficjentami tegorocznego Planu operacyjnego KSOW są:

 

- Marzena Szmigiel – Skomra projekt, pt. Dobre praktyki w realizacji zadań PROW 2014-2020;

- LGD Nasze Bieszczady, projekt pt. „Partnerstwo i dialog w rozwoju współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania”;

- Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale, projekt

- pt. Gospodarstwo Edukacyjne – nowe trendy dywersyfikacji źródeł przychodów rolników na przykładzie Szwajcarii;

- Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, projekt pt. Wpływ pozyskiwania środków finansowych oraz poszerzenia współpracy z lokalnymi podmiotami na rozwój organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich;

- Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale, projekt

- pt. Organizacja XXI Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni Otwartych Drzwi PODR Boguchwała;

- Powiat Leski, projekt pt. Promocja obszarów wiejskich w ramach organizacji targów „Agrobieszczady 2019”;

- Gmina Błażowa, projekt pt. Dni Błażowej 2019;

- Gmina Sędziszów Małopolski, projekt pt. Gminne Święto Chleba w Parku Buczyna

- w Górze Ropczyckiej;

- Gmina Brzozów, projekt pt. Dni tradycji i kultury Ziemi Brzozowskiej, na kwotę;

- Dom Kultury w Przecławiu, projekt pt. Akademia Umiejętności – uaktywnienie mieszkańców z terenów Gminy Przecław poprzez ich udział w zajęciach warsztatowych;

- Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika - Nauka - Tradycja "PROWENT" Lokalna Grupa Działania, projekt pt. Wyjazd studyjny ukierunkowany na wspieranie rozwoju gospodarczego wsi i upowszechnienie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystania zasobów środowiska naturalnego;

- Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale, projekt pt. „Rolnictwo i żywność eko – dobry wybór”;

- Powiat Przeworski, projekt pt. Tradycyjne wesele regionu przeworskiego – obrzędy, zwyczaje, wierzenia i potrawy;

- Gminny Ośrodek Kultury Błażowa, projekt pt. „Starych potraw smak i urok – Wojewódzki Konkurs Kapel Ludowych”;

- Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, operacja pt. Podkarpackie Smaki,

- Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec, operacja pt. Promocja tradycyjnych produktów lokalnych „Znad Tanwi i Sanu”;

- Powiat Niżański, operacja pt. Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego.

 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) ma charakter otwarty. Skupia struktury administracyjne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym oraz wszystkich zainteresowanych, którzy przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich oraz mają w sposób bezpośredni i pośredni wpływ na lepsze wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. KSOW realizowany jest poprzez dwuletnie plany operacyjne czyli schematy, w których zapisane są poszczególne przedsięwzięcia do realizacji.

 

O wsparcie finansowe mogą się starać tylko i wyłącznie Partnerzy Sieci. Partnerami Sieci KSOW mogą być m.in.:

- organy administracji rządowej,

- samorządy województw, gmin i powiatów,

- organizacje branżowe i spółdzielcze,

- przedsiębiorcy,

- organizacje pozarządowe,

- Lokalne Grupy Działania,

- a także osoby fizyczne.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij