Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego

Rozpoczęła się budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska

Opublikowano: 2019-05-13 17:44:17, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

STALOWA WOLA. Wykonawcą jest konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construccion.

Rozpoczęła się budowa obwodnicy Stalowej Woli i NiskaRozpoczęła się budowa obwodnicy Stalowej Woli i NiskaRozpoczęła się budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska
Rozpoczęła się budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska

 

Budowana obwodnica - w ciągu drogi krajowej nr 77 - będzie miała 15,3 km długości i będzie kosztować nieco ponad 199 mln zł.

Inwestycja obejmuje budowę drogi jednojezdniowej dwupasowej o nawierzchni odpornej na koleinowanie, ze skrzyżowaniami jednopoziomowymi i dwupoziomowymi, dwoma łącznikami drogowymi, mostami, wiaduktami, przepustami, drogami obsługującymi przyległy teren, urządzeniami ochrony środowiska oraz przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją.

- Droga krajowa nr 77 jest jednym z ważniejszych korytarzy transportowych Podkarpacia jak i całego kraju, ponieważ prowadzi ruch pojazdów m.in . do przejść granicznych w Korczowej i Medyce - podkreślił wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Obecnie droga krajowa nr 77 przebiega przez tereny o ścisłej zabudowie mieszkaniowej Stalowej Woli i Niska. Wysokie natężenie ruchu w tych miastach powoduje duże utrudnienia dla mieszkańców. Do tego dochodzi również ograniczony ruch pojazdów pow. 3,5 tony przez centrum miasta Niska, co utrudnia rozwój lokalnym przedsiębiorcom. Obwodnica usprawni więc komunikację drogową pomiędzy miejscowościami, zwiększy przepustowość dróg i wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miast co wpłynie na poprawę komfortu życia mieszkańców obu miast i poprawi bezpieczeństwo ruchu

- Nowa trasa wyprowadzi ruchu tranzytowy poza obszar zabudowy miejskiej , co w konsekwencji wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa, stanu środowiska oraz rozwój terenów przyległych – mówił wiceminister Adam Hamryszczak.

Trasa obwodnicy w wybranym wariancie poprowadzona została po północno - wschodniej stronie Stalowej Woli i Niska. Przebiega na kierunku północ – południowy wschód. Początek obwodnicy zlokalizowany został na odcinku istniejącej trasy Podskarpowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Chopina. Powstanie tam rondo. Na dalszym odcinku obwodnica przecina tereny ogródków działkowych i dalej kieruje się na południowy wschód, przekraczając tereny elektrowni Stalowa Wola. Później przekracza rzekę Barcówka, linię kolejową Nr 66 Zwierzyniec Towarowy - Stalowa Wola Południe oraz krzyżuje się z istniejącą drogą krajową nr 19. Koniec trasy obwodnicy i jej połączenie z istniejącą DK-77 zaplanowano na rondzie wchodzącym w skład węzła „Rudnik”, który powstanie w ramach budowanej równolegle drogi ekspresowej S-19. Inwestycja obejmuje również budowę wylotu z ronda z odcinkiem łącznika w kierunku istniejącej DK-77 (ulicy Energetyków).

Zobacz film z wizualizacją przebiegu obwodnicy

Kalendarium:

 1. Nazwa zadania: Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 (dł. ok. 15,3 km) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.
 2. Data wszczęcia postępowania: 30 września 2015 r.
 3. Lista wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2 listopada 2015 r. (wnioski złożyło 19 firm)
 4. Lista Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu: 21 kwietnia 2016 r. (18 firm)
 5. Otwarcie ofert: 28 marca 2017 r. (liczba ofert - 11; kwota odczytana przez Zamawiającego na otwarciu: 294 876 458,62 zł; ceny ofert mieściły się w granicac: 199 189 315,22 -288 471 360,62 zł; kryteria oceny ofert: cena, termin realizacji, okres gwarancji jakości)
 6. Wybór najkorzystniejszej oferty: 20 czerwca 2017 r. - Mostostal Warszawa S.A./ACCIONA CONSTRUCCION S.A. - za cenę 199 189 315,22 zł .
 7. Umowa na roboty z Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A./ACCIONA CONSTRUCCION S.A. podpisana 30 sierpnia 2017 r.
 8. Umowa z Konsultantem (ZDI Sp. z o.o.) podpisana 29 czerwca 2017 r.
 9. Uzyskane decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym: 28 czerwca 2018 r., 29 czerwca 2018 r., 16 lipca 2018r.
 10. Posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) - 16 sierpnia 2018 r.
 11. Opracowanie projektu budowlanego - 30 sierpnia 2018 r.
 12. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID): 31 sierpnia 2018 r.
 13. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID): 19 kwietnia 2019 r

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij