Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Prawo do wcześniejszej emerytury - po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Opublikowano: 2019-04-18 07:26:19, przez: admin, w kategorii: Praca

Jedno z najczęstszych pytań trafiających do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Prawo do wcześniejszej emerytury - po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

 

Urodziłam się w 1953 roku. Czy zgodnie z nowym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego mogę złożyć wniosek o przeliczenie?

 

Może Pani wnioskować o wznowienie postępowania w sprawie, jeżeli przed dniem 1 stycznia 2013 r. nabyła Pani prawo do wcześniejszej emerytury i następnie, tj. po 31 grudnia 2012 roku została Pani przyznana emerytura z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, a podstawa obliczenia tej emerytury została pomniejszona o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych.

 

Sposób, miejsce i termin wniesienia skargi o wznowienie postępowania uzależniony jest jednak od tego, czy decyzja w sprawie emerytury przyznanej z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego była przedmiotem postępowania odwoławczego przed sądem powszechnym zakończonego prawomocnym wyrokiem.

 

Jeżeli nie odwoływała się Pani do sądu od tej decyzji, może Pani wnieść do organu rentowego - na podstawie art. 145a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) - skargę o wznowienie postępowania, w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, tj. w terminie do 23 kwietnia 2019 r.

 

Jeżeli decyzja w sprawie emerytury przyznanej z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego była przedmiotem postępowania odwoławczego przed sądem powszechnym zakończonego prawomocnym wyrokiem, wówczas może Pani żądać wznowienia postępowania sądowego, adresując skargę o wznowienie postępowania do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, albo do sądu wyższej instancji, jeżeli zaskarżono wyroki sądów różnych instancji, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie wym. wyroku Trybunału Konstytucyjnego, tj. do 21 czerwca 2019 r. ( podstawa prawna: art. 401, 405 i 407 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 1360 z późn. zm./).

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij