Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Będą dotacje na szkolenia językowe na Podkarpaciu

Opublikowano: 2019-04-02 12:48:47, przez: admin, w kategorii: Praca

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił konkurs ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych).

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Wnioskodawcami mogą być szkoły językowe posiadające odpowiedni potencjał i doświadczenie w realizacji szkoleń językowych dla osób dorosłych na Podkarpaciu. Szkolenia dla uczestników projektów muszą zakończyć się egzaminem i wydaniem certyfikatu zgodnego z Europejskim Systemem Jakości Kształcenia.

 

- W projektach mogą uczestniczyć tylko mieszkańcy Podkarpacia, powyżej 25 roku życia, niezależnie od statusu na rynku pracy oraz posiadanego wykształcenia. Szkolenia obejmują wyłącznie języki angielski, niemiecki lub francuski – mówi Tomasz Czop, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

 

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 20 milionów złotych pochodząca z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu, wynosi 90 %, zaś minimalny udział wkładu własnego beneficjenta to 10 %. Nie określono maksymalnej wartości projektu, jednak jest ona ograniczona przez kwotę dofinansowania przeznaczoną na realizację niniejszego konkursu. Minimalna wartość projektu wynosi 50 tysięcy złotych.

 

Wnioski można składać od 29 kwietnia do 10 maja 2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na lipiec bieżącego roku. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 16 kwietnia w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ul. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, o godz. 10:00. Zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronach:
- Wojewódzkiego Urzędu Pracy ( http://wuprzeszow.praca.gov.pl)

- RPO WP 2014-2020 (www.rpo.podkarpackie.pl),

- Portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

 

W ramach Działania 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych w 2018 r. zakończyło się 63 projektów na kwotę ponad 44 mln zł, z zakresu szkoleń językowych oraz komputerowych dla ponad 15 tysięcy osób o niskim wykształceniu, które z własnej inicjatywy chciały podnieść swoje kompetencje na rynku pracy. Większość z nich uzyskała nowe kwalifikacje rynkowe w postaci zdanych egzaminów i uzyskanego certyfikatu – wylicza dyrektor rzeszowskiego WUP.

Instytucją Zarządzającą RPO WP 2014-2020 jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę Instytucji Pośredniczącej i odpowiada za realizację trzech z jego osi, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny rynek pracy, Integracja społeczna, Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Kwota przewidziana dla Podkarpacia na realizację projektów w ramach RPO na lata 2014-2020 to około 9 miliardów złotych.

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij