Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki dla firm z Podkarpacia/ Atrakcyjne oprocentowanie

Pracownik do spraw kadr

Opublikowano: 2019-03-19 09:35:32, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko referenta ds. płac w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie

 

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń, zasiłków

chorobowych pracowników szkoły:

- sporządzanie list płac pracowników szkoły, zleceniobiorców, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych pracowników,

- prowadzenie rozliczeń z tytułu składek ZUS,

- sporządzanie i przesyłanie w formie elektronicznej deklaracji PIT 4, PIT 11 do Urzędu Skarbowego.

b) sporządzanie oraz przesyłanie sprawozdań GUS, MEN i pozostałych analiz dotyczących wynagrodzeń pracowniczych,

c) wprowadzanie dyspozycji przelewowych do systemu Bankowości Elektronicznej w zakresie wypłat wynagrodzeń, potrąceń pracowniczych, świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Funduszu Zdrowotnego,

d) naliczanie, sporządzanie i wysyłanie deklaracji rozliczeniowych (miesięcznych/rocznych) dotyczących składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

e) prowadzenie kasy szkoły,

f) prowadzenie obsługi finansowo – księgowej Funduszu Zdrowotnego,

g) prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w zakresie kwalifikacji złożonych wniosków, ustalania progów dochodowych osób uprawnionych, sporządzanie list wypłaty świadczeń, uaktualniania druków oraz regulaminu, współpracy z interesantami oraz pozostałych spraw związanych z tym Funduszem,

h) wprowadzanie do Systemu Informacji Oświatowej danych dotyczących wynagrodzeń pracowników,

i) archiwizowanie prowadzonej dokumentacji,

j) od września 2019 r. prowadzenie rozliczeń opłat uczniów mieszkających w internacie.

 

Wymagania podstawowe:

- znajomość przepisów Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń dla pracowników, zleceniobiorców,

- znajomość ustawy o finansach publicznych,

- znajomość ustawy Prawo Oświatowe,

- znajomość ustawy o Systemie Informacji Oświatowej,

- znajomość przepisów ZUS o zasadach rozliczania i odprowadzania składek,

- znajomość ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

- znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie rozliczania podatku od wynagrodzeń, umów zleceń, świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, świadczeń z Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli, zapomóg,

- obsługa programów komputerowych pakietu Microsoft Office tj. Microsoft Excel, Microsoft Word,

- znajomość programów komputerowych: Płatnik ZUS, V-Edukacja Finanse, Płace Optivum firmy Vulcan,

- sumienność, zdyscyplinowanie, terminowość, umiejętność pracy w zespole.

 

Dodatkowy atut:

- znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- list motywacyjny,

- kopia dyplomu,

- świadectwa potwierdzające staż pracy,

- oświadczenie o nie karalności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.

 

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły osobiście lub pocztą z dopiskiem

„konkurs na stanowisko referenta” w terminie do dnia 22.03.2019 r., do godziny 14:30.

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje związane z naborem będą umieszczone na stronie internetowej: bip.zsm.resman.pl, bip.erzeszow.pl.

 

Pliki do pobrania:
 
 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij