Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

VIII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

Opublikowano: 2011-06-27 19:05:14, przez: admin, w kategorii: Samorządy

LEŻAJSK. W środę (29 czerwca) o godz. 14 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku obędzie się VIII sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Leżajsku.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
4. Stanowisko w sprawie wniosku Zofii i Jana Martynów, Ireny Martula, Józefy i Marty Maruszak dotyczącego przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ich działek położonych pomiędzy zespołem garaży a ogrodzeniem Gimnazjum Miejskiego przy ul. Wł. Jagiełły.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2010 rok
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leżajska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Miasta Leżajska za 2010 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2011-2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Leżajska oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Leżajsk
12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia Gminy-Miasto Leżajsk do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 - Priorytet IX “Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 33/II/10 dla terenu przy ul. Sanowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Leżajsk, przeznaczonej na cele publiczne w zamian za nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Leżajsk przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne, w zamian z nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
17. Wolne wnioski i zapytania.

ra

Więcej o: Leżajsk, sesja

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij