Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP

Czym będzie Europejski Urząd ds. Pracy?

Opublikowano: 2019-02-26 19:36:43, przez: admin, w kategorii: Unia Europejska

Powstanie Europejskiego Urząd ds. Pracy zapowiedział Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker podczas orędzia o stanie Unii Europejskiej wygłoszonego we wrześniu 2017 roku. Niespełna półtora roku później, w lutym 2019 roku, Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie powołania tej instytucji, której działalność powinna rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Dominik Łazarz

Dominik Łazarz

 

Nowy unijny urząd ma głównie za zadanie wspierać sprawiedliwą mobilność pracowników w Unii Europejskiej, tym samym ułatwiać przedsiębiorstwom, a także obywatelom korzystanie z możliwości oferowanych przez jednolity rynek. Jego zadaniem będzie także wspieranie państw członkowskich w dostarczaniu obywatelom i przedsiębiorstwom informacji w zakresie jednolitego rynku oraz świadczeniu usług, a także ułatwianie współpracy i wymiany informacji między państwami członkowskimi oraz wspieranie ich w drodze uzgodnionych i wspólnych inspekcji w celu zwalczania oszustw, nadużyć i pracy nierejestrowanej. Dodatkowo będzie pełnił rolę mediatora między państwami członkowskimi w przypadku sporów.

- Dzięki europejskiemu filarowi praw socjalnych w przyszłości Unii Europejskiej zakorzenił się solidny wymiar społeczny. Dziś stawiamy kolejny duży krok w kierunku realizacji naszego zobowiązania do kształtowania Europy o silniejszym wymiarze społecznym. Biorąc pod uwagę to, że obecnie 17 mln Europejczyków mieszka lub pracuje w innym państwie członkowskim UE, nadszedł czas, aby Europejski Urząd ds. Pracy wspierał naszych mobilnych obywateli, ułatwił pracę państwom członkowskim oraz zapewnił równość i zaufanie na jednolitym rynku – podsumował osiągnięte porozumienie Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej.

Osiągnięte porozumienie przez główne europejskie instytucje zostanie przedłożone do zatwierdzenie Komitetowi Przedstawicieli Rady (COREPER). Po pozytywnej decyzji ostateczny głos w sprawie powołania Europejskiego Urzędu ds. Pracy podejmie Parlament Europejski na posiedzeniu plenarnym.

Europejski Urząd ds. Pracy, po ostatecznej decyzji o utworzeniu, będzie także wspierał sieć EURES (Europejskich Służb ds. Zatrudnienia), a także przejmował i wzmacniał działania europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie pracy nierejestrowanej.

Warto również dodać, że powołanie Urzędu, nie spowoduje utworzenia żadnych nowych kompetencji na poziomie Unii Europejskiej, a państwa członkowskie będą nadal w pełni odpowiadać za egzekwowanie przepisów dotyczących pracy i ubezpieczeń społecznych.

Roczny budżet nowej instytucji ocenia się na ok. 50 mln euro, a zatrudnienie docelowo ma wynieść około 140 osób, w tym 60 ekspertów oddelegowanych przez państwa członkowskie. Jednak usprawnienia dotyczące racjonalizacji istniejących organów na szczeblu UE oraz możliwość skuteczniejszego odzyskiwania przez państwa członkowskie składek na ubezpieczenia społeczne spowoduje, że w ostatecznym rozrachunku utworzenie Europejskiego Urzędu ds. Pracy przyniesie korzyści finansowe.

Opracowanie:

Dominik Łazarz, ekonomista, wicedyrektor Centrum Dokumentacji Europejskiej w WSIiZ Rzeszowie, ekspert Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Rzeszów

 

 

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP
Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości