Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - preferenyjne pożyczki dla firm
Specjalna Strefa Ekonomiczna Rzeszów-Dworzysko

„Kierunek praca!” - projekt szkoleń i staży

Opublikowano: 2019-02-04 07:14:27, przez: admin, w kategorii: Praca

PODKARPACKIE.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Dla osób zakwalifikowanych do Projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

Program doradczy składa się z następujących form wsparcia:

- indywidualne doradztwo i poradnictwo zawodowe

 

- poradnictwo grupowe – (16h/gr, 5 gr. średnio 10 os.) – autoprezentacja i rozmowa kwalifikacyjna; zasady pisania dokumentów rekrutacyjnych; analiza rynku pracy.

 

Program szkoleniowy

Program szkoleniowo-stażowy składa się z następującej formy wsparcia:

 

- szkolenia zawodowe – dzięki którym uczestnicy projektu uzyskają kwalifikacje/kompetencje zawodowe, na które istnieje popyt na rynku pracy,

 

- staż zawodowy dzięki któremu uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności wykonywania danego zawodu i w konsekwencji znajdą i utrzymają zatrudnienie.

 

Uczestnicy ponadto mają:

- możliwość zwrotu kosztów przejazdu,

- możliwość zwrotu kosztów badań lekarskich lub psychologicznych,

- catering podczas szkoleń,

- STYPENDIUM szkoleniowe,

- PŁATNE staże,

- ubezpieczenie NNW

Grupę docelową projektu stanowią osoby w wieku 15-29 lat, zamieszkujące województwo podkarpackie w tym osoby z niepełnosprawnościami,

- pozostające bez pracy, w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. osoby z kategorii NEET) z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.

Uczestnikami projektu będą wyłącznie osoby BIERNE ZAWODOWO.

Projekt jest skierowany w co najmniej 50% do osób zamieszkujących miasta średnie w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

ISOFT Grzegorz Lasek

al. Sikorskiego 13

35-304 Rzeszów

tel. 731 640 690, 769 400 362

staz.power@isoft.biz.pl

Więcej informacji na stronie: www.staz.power.isoft.biz.pl

 

Dokumenty do pobrania

Formularz zgłoszeniowy KP Pobierz
 
Status społeczny Pobierz
 
Oświadczenie o spelłnieniu kryterium Pobierz
 
Oświadczenie o spelłnieniu kryterium dodatkowego Pobierz
 
Oświadczenie PDO Pobierz
 
OŚWIADCZENIEO PRZYNALEŻNOŚCI DO KATEGORII NEET Pobierz
 
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY OSÓB BIERNYCH ZAWODOWO Pobierz
 
Oświadczenie kandydatów o uczestnictwie w projektach z zakresu celu tematycznego 9 w RPO Pobierz
 
Oświadczenie wiek Pobierz
 
Oświadczenie KRUS Pobierz
 
Oświadczenie uczestnika o zamieszkaniu w miastach średnich tracących funkcje społ. gos. Pobierz
 

 

Projekt „Kierunek praca!” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij