Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP
Jerzy Borcz - kandydat do Sejmu

Projekt „Nowe umiejętności - nowe perspektywy” - szkolenia i płatne staże

Opublikowano: 2019-01-28 18:55:47, przez: admin, w kategorii: Praca

PODKARPACKIE.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi projekt pt. „Nowe umiejętności - nowe perspektywy” w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Informujemy jednocześnie, iż osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie powinny wypełnić Formularz rekrutacyjny, dotyczący udziału w projekcie i dostarczyć go osobiście lub pocztą/kurierem do Biura Projektu w niżej wskazanym terminie. Termin przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych: 29.01.2019 r. - 27.02.2019 r.

 

Uczestnikiem projektu może być osoba bezrobotna, powyżej 29 roku życia, zamieszkała na obszarze województwa podkarpackiego (według Kodeksu Cywilnego), należąca co najmniej do jednej z następujących grup:

1) kobiety

2) osoby w wieku od 50 roku życia

3) osoby długotrwale bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy przez okres ponad 12-cy od momentu ostatniej w nim rejestracji

4) osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

 

W ramach projektu uczestnicy otrzymają:

- identyfikację potrzeb uczestnika projektu wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania

- grupowe poradnictwo zawodowe

- bezpłatne szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników połączone ze stypendium szkoleniowym

- płatne 6 miesięczne staże zawodowe

- możliwość uzyskania zatrudnienia po zakończeniu stażu

 

Pliki do pobrania

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie - 611.19Kb (pdf)

Formularz rekrutacyjny - 252.50Kb (doc)

Formularz rekrutacyjny - 630.80Kb (pdf)

Karta oceny Formularza rekrutacyjnego - 406.74Kb (pdf)

 

Biuro Projektu:

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (pokój nr 22), 37-700 Przemyśl

tel. (16) 633 63 88, wew. 5, kom. (+48) 881 363 197

Biuro Projektu mieści się w budynku dostosowanym do osób z niepełnosprawnościami.

 

 

Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP
Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości