Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP

Orlen planuje rozbudowę zakładu w Jedliczu

Opublikowano: 2018-07-27 13:54:09, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

JEDLICZE, POWIAT KROŚNIEŃSKI. Trwają wstępne prace projektowe nad budową w zakładzie w Jedliczu instalacji w do produkcji bioetanolu II generacji.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Orlen Południe to spółka z siedzibą w Trzebini. Powstała z połączenia Rafinerii Nafty Trzebinia i Rafinerii Nafty Jedlicze. Firma jest producentem biopaliw i biokomponentów.

 

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

- Inwestycja w zakładzie w Jedliczu ułatwi nam spełnienie restrykcyjnych wymagań europejskich w zakresie udziału energii odnawialnej w transporcie. Co istotne do produkcji zostaną użyte surowce niespożywcze, głównie słoma od miejscowych rolników – powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, który spotkał się z pracownikami Zakładu.

 

Rozważana w zakładzie w Jedliczu inwestycja ma na celu przerób przede wszystkim słomy w biopaliwa II generacji. Po rozpoznaniu rynku surowcowego podpisano listy intencyjne na dostawę słomy jako surowca. Pozwoli to na wykorzystanie potencjału lokalnego rolnictwa w regionie południowo-wschodniej Polski. Realizacja inwestycji umożliwi również zwiększenie wykorzystania terenów pod inwestycje Orlen Południe posiadanych w Jedliczu. Projekt znajduje się obecnie we wstępnej fazie projektowej. Trwają analizy dotyczące m.in. pozyskania dostawcy technologii.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

 

Zgodnie z założeniami wydajność instalacji w zakładzie w Jedliczu mogłaby sięgnąć ok. 25 tys. ton rocznie. Podejmowane działania dotyczące inwestycji w Jedliczu są spójne z kierunkami Grupy Orlen, która stoi w obliczu wyzwań wynikających z Narodowego Celu Wskaźnikowego, który zakłada osiągnięcie 8,5-proc. udziału paliw odnawialnych i biokomponentów w paliwach ciekłych w 2020 r.