Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Krystyna Wróblewska - kandydat do Sejmu RP
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - preferenyjne pożyczki dla firm

Bezpłatne szkolenia informatyczne dla mieszkańców Podkarpacia

Opublikowano: 2018-05-29 10:46:35, przez: admin, w kategorii: Praca

PODKARPACKIE. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie prowadzi projekt „Certyfikowane kompetencje cyfrowe”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

80 godzin szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz wykorzystania Internetu w życiu codziennym. Projekt adresowany jest do osób uczących się, pracujących lub zamieszkujących na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji cyfrowych, przy czym warunkiem koniecznym do zakwalifikowywania do projektu jest spełnienie poniższego tj.;

 

- posiadanie statusu osoby o niskich kwalifikacjach (ISCED 3 włącznie)

-maksymalnie liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa.

- osoby niepełnosprawne w wieku 25 lat i więcej

- osoby w wieku 50 lat i więcej (osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 50 lat);
Nabór na szkolenia jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych spełniających kryteria, a udział w projekcie jest bezpłatny.

 

W ramach projektu Beneficjent tj. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, zapewnia uczestnikom szkoleń:

-· materiały szkoleniowe, tj. podręcznik,

- certyfikaty IC3 – Internet and Computing Core Certification – po pozytywnym wyniku z egzaminu otrzymanym przez UP. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020.

 

W ramach projektu oferowane są szkolenia informatyczne, obejmujące:

1.Podstawy komputera:

- komputer, budowa, funkcjonowanie, sposób działania;

- podstawowe urządzenia, np. drukarki, skanery itd.;

- właściwe użytkowanie komputera, ochrona przed uszkodzeniami;

- problemy ze sprzętem; diagnostyka i rozwiązywanie problemów;

- oprogramowanie; najważniejsze funkcje i aplikacje, uruchamianie ich, zarządzanie nimi i ich aktualizacje;

- zarządzanie plikami i folderami, tworzenie skrótów, nowych folderów;

Mieczysław Miazga - kandydat na posła

- inne systemy operacyjne (np. Linux, Macintosh itd.).

2. Kluczowe programy i aplikacje:

- arkusze kalkulacyjne,

- uruchamianie podstawowych aplikacji, identyfikacja i modyfikacja,

- praca z dokumentami, współpraca z innymi aplikacjami,

- podstawowe narzędzia np. formatowanie, edycja dokumentu i automatyzacja procesów, zabezpieczanie dokumentów tekstowych, edytowanie danych i formatowanie,

- edytowanie danych, formatowanie, zarządzanie danymi, podstawowe formuły obliczeniowe oraz najważniejsze formuły i funkcje,

- tworzenie arkuszy i zarządzanie nimi, wykresy i obrazki, tworzenie prezentacji, zarządzanie danymi,

- sposoby zarządzania i edycji prezentacji. 3. Internet i praca on line:

- korzystanie z przeglądarki internetowej,

- korzystanie z poczty elektronicznej,

- korzystanie z komunikatorów internetowych ,

- fora internetowe,

- Bankowość elektroniczna i zakupy i sprzedaż w Internecie,

- encyklopedie i tłumacze internetowi,

- mapy internetowe i internetowe portale pogody,

- portale społecznościowe,

- media cyfrowe,

- Podróże oraz hobby,

- e-usługi publiczne,

Stanisław Ożóg - kandydat do Senatu RP

 

Szkolenia będą prowadzone w czasie dostosowanym do możliwości uczestników Projektu i w miejscach bez barier architektonicznych. W razie zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 668 522 019 lub 880 416 508.

 

 

Więcej o: szkolenia, IT, komputery

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij